На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Зміст і контроль консалтингу. Основні види і завдання консалтингу

Реферати > Економічні теми > Зміст і контроль консалтингу. Основні види і завдання консалтингу

Види консалтингових послуг (Відповідно до класифікації Європейського довідника-покажчика консультантів по менеджменту):

1. ЗАГАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

1.01 визначення ефективності система керування

1.02 оцінка бізнесу

1.03 керування нововведеннями

1.04визначення конкурентноздатності/вивчення кон'юнктури ринку

1.05 чи диверсифікованість становлення нового бізнесу

1.06 міжнародне керування

1.07 оцінка керування

1.08 злиття і придбання

1.09 організаційна структура і розвиток

1.10 приватизація

1.11 керування проектом

1.12 керування якістю

1 13 реорганізація інженерних служб

1.14 дослідження і розвиток

1.15 стратегічне планування

2. АДМІНІСТРУВАННЯ

2.01 аналіз роботи канцелярії

2 02 чи розміщення переміщення відділів

2.03 керування офісом

2.04 організація і методи керування

2.05 регулювання ризику

2.06 гарантії безпеки

2.07 планування робочих приміщень і їхнє оснащення

3. ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

3.01 системи обліку

3.02 оцінка капітальних витрат

3.03 оборот фірми

3.04 зниження собівартості

3.05 неплатоспроможність (банкрутство)

3.06 збільшення прибутку

3.07 збільшення доходів

3.08 оподатковування

3.09 фінансові резерви

4. УПРАВЛІННЯ КАДРАМИ

4.01 професійний рух" і скорочення штатів

4.02 культура корпорації

4.03 рівні можливості

4.04 пошук кадрів

4.05 добір кадрів

4.06 здоров'я і безпека

4.07 програми заохочення

4.08 внутрішні зв'язки

4.09 оцінка робіт

4.10 трудові угоди і зайнятість

4.11 навчання менеджменту

4.12 планування робочої сили

4.13 мотивація

4.14 пенсії

4.15 аналіз функціонування

4.16 психологічна оцінка

4.17 винагорода

4.18 підвищення кваліфікації працівників

5. МАРКЕТИНГ

5.01 реклама і сприяння збуту

5.02 корпоративний образ і відносини з громадськістю

5.03 післепродажне обслуговування замовників

5.04 дизайн

5.05 прямий маркетинг

5.06 міжнародний маркетинг

5.07 дослідження ринку

5.08 стратегія маркетингу

5.09 розробка нової продукції

5.10 ціноутворення

5.11 роздрібний продаж і дилерство

5.12 керування збутом

5.13 навчання збуту

5.14 соціально-економічні дослідження і прогнозування

6. ВИРОБНИЦТВО

6.01 автоматизація

6.02 використання устаткування і його технічне обслуговування

6.03 промисловий інжиніринг

6.04 переробка матеріалів

6.05 регулювання внутрішнього розподілу матеріалів

6.06 упакування

6.07 схема організації робіт на підприємстві

6.08 конструювання й удосконалювання продукції

6.09 керування виробництвом

6.10 планування і контроль за виробництвом

6.11 підвищення продуктивності

6.12 закупівлі

6.13 контроль якості

6.14 контроль за постачанням вузлів і деталей

7. ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ

7.01 САПР/АСУ

7.02 застосування комп'ютерів в аудиті й оцінці

7.03 електронна видавнича діяльність

7.04 інформаційно пошукові системи

7.05 адміністративні інформаційні системи

7.06 проектування і розробка систем

7.07 вибір і установка систем

8. СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ПОСЛУГИ

8.01 навчальне консультування

8.02 консалтинг по керуванню електроенергетикою

8.03 інженерний консалтинг

8.04 екологічний консалтинг

8.05 інформаційний консалтинг

8.06 юридичний консалтинг

8.07 консалтинг по управлінню розподілом матеріалів і матеріально технічному постачанню

8.08 консалтинг у державному секторі

8.09 консалтинг по телекомунікаціях

Класифікація, приведена в схемі 3, є предметною, тобто відповідно до схеми консалтинг розрізняється по видах відповідно до функцій, що виконують менеджери Консультанти не виконують самих цих функцій, а виробляють рекомендації з їх виконання. Вони радять менеджерам як здійснювати загальне керування, адміністрування, фінансове керування, реалізацію інформаційних технологій і інші функції

Розглянемо коротко, для рішення яких задач Ви можете запросити консультантів по кожній з восьми перерахованих у схемі 3 груп консалтингових послуг

1. Консультантів по загальному керуванню запрошують для допомоги в рішенні проблем, зв'язаних із самим існуванням Вашого підприємства і перспективами Вашого бізнесу. Вони оцінюють стани справ у Вашій організації в цілому і зовнішню для неї середовище, визначають загальні цілі і систему цінностей організації, розробляють стратегію розвитку, складають прогнози, допомагають в організації філій і дочірніх фірм, дають рекомендації з зміні форм власності і складу власників, придбанню майна, чи акцій паїв, удосконалюванню організаційних структур і т.д.

2. Консультанти по адміністративному керуванню (адмініструванню) займаються такими питаннями як формування і реєстрація компаній, організація роботи офісу, обробка даних, система адміністративного контролю і т.д. Їхня основна задача — оптимізувати керування організацією

3 Консультанти по фінансовому керуванню роблять допомогу в рішенні трьох основних задач: 1) пошук джерел і використання фінансових ресурсів; 2) оцінка і підвищення поточної фінансової ефективності діяльності організації; 3) зміцнення фінансового положення організації на перспективу. Вони займаються питаннями фінансового планування і контролю, оподатковування, бухгалтерського обліку, розміщення акцій і паїв на ринку, кредиту, страхування, прибутку і собівартості, неплатоспроможності і т.д.

4.Консультанти по керуванню кадрами розробляють рішення з питань підбора співробітників, контролю якості кадрового складу, системи оплати праці, підвищення кваліфікації і керування кадрами, охорони праці і психологічного клімату в колективі.

Їхня головна задача -і сприяти менеджерам в оптимізації залучення і використання такого ключових для будь-якої організації ресурсу, як людський фактор.

5.Консультанти по маркетингу надають менеджерам допомогу в рішенні життєво важливої для будь-якого підприємства, що діє в умовах ринкової економіки , задачі: забезпечення такого його функціонування, щоб вироблені їм товари і послуги були куплені споживачем. Вони займаються питаннями дослідження ринку і забезпечують прийняття рішень в області збуту, ціноутворення, реклами, розробки нової продукції і т.д. Оскільки в умовах ринкової економіки найбільш складною проблемою для підприємства є не виробництво, а продаж продукції, маркетинг являє собою одну з найважливіших областей консультаційного забезпечення бізнесу

6.Консультанти по організації виробництва, що розбираються в економічних, управлінських і інженерних питаннях надають менеджерам допомогу в рішенні таких задач

у рішенні таких задач, як вибір технології виробничого процесу, стимулювання продуктивності праці, оцінка і контроль якості продукції, аналіз витрат виробництва, планування виробництва, використання устаткування і матеріалів, конструювання й удосконалювання продукції, оцінка робіт і т.д.

7.Консультанти по інформаційних технологіях займаються розробкою рекомендацій із упровадження систем автоматизованого проектування (САПР) і автоматизованих систем керування (АСУ), інформаційно-пошукових систем, застосуванню комп'ютерів у бухгалтерському обліку й інших кількісних методах оцінки діяльності підприємства.

8. Спеціалізовані консалтингові послуги – це ті види послуг, що не відноситься ні до однієї із семи вищеописаних груп . Вони відрізняються від них або по методах, або по об'єктах, або по характері впроваджуваних знань (інженерний консалтинг, юридичний консалтинг і т.д.)

Перейти на сторінку номер: 1  2 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат