На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Інфляція, суть, суспільні витрати та антиінфляційні заходи

Реферати > Економічні теми > Інфляція, суть, суспільні витрати та антиінфляційні заходи

2. Інфляція витрат спричиняється раптовим підвищенням цін на елементи виробничих витрат: сировину, енергоносії, працю. Ін­фляцію витрат називають "шоком пропозиції", бо у цьому разі зростання цін поєднується із скороченням випуску.

3. Монетаристське пояснення інфляції зводить її проблему насам­перед до зростання грошової пропозиції. Основою такого пояс­нення є формула макрорівноваги М • V = P-Y . "Виключення" швидкості обертання грошей V як чинника інфляції у монетари-стському поясненні досягається доведенням існування залежнос­ті між швидкістю обертання та ставкою процента. Остання роз­глядається як така, що може контролюватись і коригуватись.

4. Кейнсіанське пояснення інфляції грунтується на зв'язку: "зар­плата — граничні витрати — ціни". Його узагальненням є кри­ва Філліпса, яка, крім усього іншого, відображає "компроміс" між інфляцією та безробіттям: зменшення безробіття "компенсу­ється" збільшенням інфляції.

5. Особливим видом є інфляція, пов'язана зі спадом. Її особли­вість полягає в тому, що вона зумовлюється збільшенням сукуп­ного попиту, а намагання обмежити її шляхом обмеження по­питу спричиняє лише скорочення випуску і дедалі вищі ціни. Модель інфляції, пов'язаної зі спадом, досить точно відтворює сиїуацію, що нині існує в Україні.

6. Втрати від інфляції поділяють на дві групи: спричинені передба­чуваною і непередбачуваною інфляцією. Втрати від непередба-чуваної інфляції є більш вагомими. Особливо обтяжливі для ' суспільства наслідки гіперінфляції.

7. Традиційні антиінфляційні заходи — це контроль над зарплатою та цінами, індексація доходів, політика податкового регулювання та заходи, що дістали назву "концепції пропозиції". Антиінфля­ційні заходи в Україні здійснюються за принципом "стій-іди".


ЛІТЕРАТУРА:

Базелфвич “Макроекономіка”

Будаловська “Мікроекономіка і Макроекономіка”

Бурда “Макроекономіка і Європейський контекст”

Радіонов “Макроекономіка та економічна політика”

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат