На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Елементи оформлення сучасного газетного видання

Реферати > Журналістика > Елементи оформлення сучасного газетного видання

Текстовий або заголовний рядок об'єднує декілька елементів (текстових, декоративних, пробільних), що складають його, і відокремлює (виділяє) їх від інших, розташованих у сусідніх рядах і входять у єдиний комплекс. Рамка об'єднує публікації в добірку та виділяє їх на сторінці. Сторінка об'єднує матеріали і добірки, що знаходяться на ній, і виділяє їх від інших публікацій номера. Номер як частина газети об’єднує всі матеріали і одночасно відокремлює ці матеріали від інших номерів. А сам об'єднується з іншими номерами в системі "газета".

Застосування елементів в конкретній газеті зумовлюється їхньою роллю. Порядок їх розташування, логічні зв'язки між ними лежать в основі структури видання. Перенесення наголосу (головного зв'язку) змінює не лише загальний вигляд газетної сторінки, але й склад елементів оформлення та їх дію. Подібне стає можливим лише при гармонійному сполученні всіх змістових і оформлювальних елементів. Будь-яке порушення єдиної композиції сторінки призводить до атектонічності форми і змісту, погіршує сприйняття газети, руйнує загальноприйняту модель.

На основі аналізу оформлювальних елементів як системи визначається тип газетних видань. До відмінностей, за якими формуються типи видань, належать:

- формат;

- обсяг;

- періодичність;

- кількість використовуваних шрифтів;

- наявність лінійок, кліше, інших елементів виділення та відокремлення.

Цілісності газетна сторінка набуває, коли засобами виділення утворюються змістові блоки. "Її побудова, а потім й узгодження за вимогами того чи іншого стилю — побудова двох розгорнутих одна навпроти одної сторінок є основним завданням композиції книги"11. Тобто за допомогою окремих елементів (лінійок, пробілів) засобами виділення елементи групуються або розмежовуються, встановлюються у потрібному місці, симетрично або асиметрично, утворюють ритмічні ряди. Саме спосіб застосування елементів визначає обличчя видання, його відміну від інших, а порівняння елементів та засобів сучасних газетних видань дає змогу виділити окремі архітектонічні типи.


Література

1. Фаворский В.А. О композиции // Декоративное искусство. — 1965. — №7. — С.11.
2. Валуенко Б.В. Архітектура книги. — К.: Мистецтво, 1976. — С.19.
3. Новий тлумачний словник української мови: у 4 т. — К., 1998. Т.1. — С.890.
4. Галкин С.И. Оформление газеты и журнала: от элемента к системе. — М., 1984, — С.12.
5. Ляхов В.Н. О художественном конструировании книги. — М., 1975. — С.28.
6. Киселев А.П. От содержания к форме. Основные понятия и термины газетного оформления. — М., 1974. — С.6.
7. Фаворский В.А. Рассказы художника-гравера. — М., 1976. — С.51.
8. Ляхов В.Н. Очерки теории искусства книги. — М., 1971. — С. 62.
9. Ляхов В.Н. О художественном конструировании книги. — М., 1975. — С. 28.
10. Галкин С.И. Оформление газеты и журнала: от элемента к системе. — М., 1984. — С.10.
11. Сидоров А.А. Книга как объект изучения // Книга в России. — 1924. — Ч.1. — С.29.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат