На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Дієприкметник теперішнього часу активного стану (Particium praesentis activiti)

Реферати > Журналістика > Дієприкметник теперішнього часу активного стану (Particium praesentis activiti)

Дієприкметник теперішнього часу активного стану утворюється шляхом додавання до іноректної основи дієслів І-ІІ дієвідмін закінчення –hs, а до основи дієслів ІІІ-IV дієвідмін – закінчення –ens

orna-ns (Gen-ornantis) – прикрашаючий, а, е; прикрашаючи

move-ns (Gen-moventis) – рухаючий, а, е; рухаючи

leg-ens (Gen-legentis) – читаючий, а, е; читаючи

audi-ens (Gen-audientis) – слухаючий, а, е; слухаючи

Дієприкметники теперішнього часу активного стану відмінюються за ІІІ відміною заголосною групою (Abl.-ind. i, Now. plur -n) – ia, Gen. plur. –ium)

N. arnans ornantes (m) ornantia (n)

G. ornatis ornantium

D. ornanti ornantibus

Acc. ornantem (m, f), ornans (n) ornantes (m, f) ornantia

Abl. ornanti (e) ornantibus

V. ornans ornantes (m, f) ornantia (n)

У Abl. – ing дієприкметники мають закінчення –е

якщо вжив-ться як іменники: de absente (про biguy)

в орудному незал-му (Ablatibus absolutus – sole oriente – коли сонце сходить)

Якщо дієприкметник вживається у значенні прикметника, то Abl – ing має закінчення –і і do homine sapientita


Узгодження прикметників 3-ї відміни з прикметниками

Прикметники ІІІ відміни узгоджуються з іменниками в роді, числі, відміннику, н-д: dux fortis – хоробрий воїн, poeta felix, equus celes – швидкий кінь

Sing

N. dux fortis equus celes poeta felix

G. ducis fortis equi celeris poetae felecis

D. duci forti equo celeri poetae felici

Acc. ducem fortem equum celerem poetam felicem

Abl. duce forti equo celeri poeta felici

V. dux fortis eque celes poeta felix

Plus

N. duces fortes equi celeres poetae felices

G. ducum fortium egnorum celerium poetarum felicium

D. ducibus fortibus equis celeribus poetis felecibus

Acc. duces fortes equos celeras poetas felices

Abl. dicibus fortibus equis celeribus poetis felicibus

V. dutes fortes equi celeres poetae felices

Узгодження прикметників з іменниками IV-V відмін.

У латинській мові є прикметники тільки 3-х відмін. Таким чином, означенням до іменників IV-V відмін служать прикметники І-ІІІ відмін.

fructus dulcis

res clara

Sing

N. fructus dulcis res clara

G. fructus dulcis rei clarae

D. fructui dulci rei clarae

Acc. fructum dulcem rem claram

Abl. fructu dulci re clara

V. fructus dulcis res clara

N. fructus dulces res clarae

G. fructuum dulcium rerum clararum

D. fructibus dulcibus rebus claris

Acc. fructus dulces res claras

Abl. fructibus dulcibus rebus claris

V. fructus dulces res clarae


Третя відміна іменників

Declinatio tertia

До третьої відміни належать іменники усіх трьох родів, які в Gen. sing. мають закінчення –is, а в Nom. sing. – різні закінчення:

Чоловічого роду: -о, -or, -os, -er, -es, -ex:

scriptor, oris, m – письменник

rex, regis, m – цар

iudex, -icis, m – суддя

homo, inis, m – людина

Жіночого роду: -as, -x, -io, -go, -do, -s, -us, -es, -is.

lex, legis, f – закон

pax, -ais, f – мир

civitas, -atis, f – держава

ars, -tis, f – мистецтво

regio, -onis, f – область

civis, is, m, f – громадянин, -ка

virbs, is, f – місто

Середнього роду: -ar, -us, -t, -e, -c, -men, -ma, -ur, -l.

nomen, -inis, n – ім'я

tempus, temporis, n – час

mare, -is, n – море

caput, is, n – голова

derma, -atis, n – шкіра

os, ossis, n – кістка

animal, -alis, n – тварина

corpus, -oris, n – тіло

Відмінкові закінчення іменників 3-ї відміни

Singularis

m

f

n

N.

різноманітні

G.

-is

-is

-is

D.

-i

-i

-i

Acc.

-em

-em

=Nom

Abl.

-e

-e

-e(i)

V.

=Nom

=Nom

=Nom

pluralis

m

f

n

N.

-es

-e

-(i)(a)

G.

-m

-(i)um

-(i)um

D.

-i bus

-i bus

-i bus

Acc.

-es

-es

-(i)(a)

Abl.

-i bus

-i bus

-i bus

V.

-es

-es

-(i)(a)

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат