На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Безпека праці під час технічного обслуговування й ремонту автомобілів

Реферати > БЖД > Безпека праці під час технічного обслуговування й ремонту автомобілів

• Технічне обслуговування й ремонт автомобілів виконують у призначених для цього місцях (на постах). На робочих місцях мають забезпечуватися безпечні умови для проведення робіт; обладнання, інструмент та прилади мають відповідати характеру виконуваної ро­боти й унеможливлювати травматизм.

• У разі примусового переміщання автомобілів з поста на пост потокової лінії передбачають світлову або звукову сигналізацію. Піс­ля сигналу про початок пересування конвеєра робітники повинні поки­нути робочі місця, вийти з оглядової ями й відійти від конвеєра. Для екстренного зупинення конвеєра на кожному посту є кнопки «Стоп».

• Електричне обладнання діагностичного стенда з біговими ба­рабанами (пульт керування, апаратні шафи, блоки барабанів тощо) має бути надійно заземлене.

• Наприкінці зміни слід вимкнути рубильник стенда, закрити крани паливних баків, перекрити вентиль подачі стисненого повітря.

• Під час роботи під перекинутою кабіною автомобіля положен­ня обмежувача треба зафіксувати защіпкою, в разі опускання кабіни — надійно закрити запірний механізм і правильно встановити запо­біжний крюк у пазу опорної балки.

• Пуск двигуна треба здійснювати стартером, як виняток — пус­ковою рукояткою. Аби уникнути травмування кисті, рукоятку слід брати так, щоб всі пальці правої руки розташовувалися по один бік руч­ки. Повертати колінчастий вал треба тільки знизу вгору, довкола — забороняється.

В Пускати газовий двигун, якщо є витікання газу, не допускається.

• Регулювальні роботи з двигуном, що працює, слід виконувати на спеціальному посту з місцевою вентиляцією для видаляння від­працьованих газів.

• Забороняється підтягувати деталі газобалонного обладнання ав­томобіля й виконувати інший ремонт, якщо у вузлах і трубопроводах є газ під тиском.

• У приміщеннях для ТО й ремонту автомобілів забороняється за­лишати порожню тару з паливом та мастильними матеріалами. Роз­лите паливо або оливу слід негайно прибрати, використовуючи пісок чи тирсу. Після завершення роботи всі використані ганчірки слід скласти у спеціальну тару.

• Технічне обслуговування й ремонт приладів системи живлен­ня, знятих з автомобіля, виконують у цеху (на дільниці). Біля ванни , для миття деталей системи живлення, біля верстаків для розбиран-ня-складання, перевірки й регулювання приладів, а також біля то­карного верстата мають бути вентиляційні відсмоктування.

• Роботи, пов'язані із зачищанням деталей перед паянням та лу­дінням, виконують на робочих місцях, обладнаних місцевою венти­ляцією. Паливні баки й тару з-під пальних сумішей перед ремонтом треба промити гарячою водою, пропарити гострою парою, промити каустичною содою та просушити гарячим повітрям. Перед паянням і заварюванням слід відкрити пробки.

• Займання треба гасити за допомогою вогнегасників, піском або струменем розпиленої води. Балони з газом слід поливати холод­ною водою, щоб запобігти підвищенню тиску в них.

• Роботи з акумуляторними батареями треба виконувати в ізо­льованих приміщеннях із дотриманням вимог безпеки, викладених нижче.

• Усі особи, які причетні до роботи з акумуляторними батарея­ми, повинні пройти спеціальний інструктаж з техніки безпеки.

• Уразі потрапляння електроліту або кислоти на шкіру необхідно негайно змити їх водою, 10 %-м розчином соди чи нашатирного спирту.

• Закінчивши роботу з акумуляторами, перед уживанням їжі тре­ба прополоскати рот і старанно вимити руки гарячою водою з милом. Заходити в їдальню в спецодязі забороняється. Щоденно вранці, після завершення роботи та ввечері необхідно чистити зуби.

• На робочих місцях мають бути аптечки з йодом, ватою, марлею та 10 %-м розчинами соди й нашатирного спирту.

• Питну воду слід зберігати у шафі в закритій місткості.

• У робочих приміщеннях забороняється палити, а також зберіга­ти продукти харчування.

• Після закінчення кожної зміни треба робити вологе прибиран­ня підлог, столів, верстаків та інструментів.

• При акумуляторному цеху мають бути обладнані роздягальня та вмивальня з шафами для зберігання домашнього одягу й окремо — спецодягу.

• Забороняється транспортувати акумуляторні батареї вручну (незалежно від кількості їх).

• В акумуляторних та зарядних приміщеннях мають бути вікна, що відчиняються.

• Підлога робочого приміщення (акумуляторного цеху), де ре­монтуються акумулятори, має бути цегляною або бетонною, несли-зькою й без вибоїн.

• Покриття стелажів, стін і підлоги має бути кислототривким, а поверхня стін, крім того, — гладенькою по висоті не менше ніж 1,75 м.

• Поверхня робочих столів, на яких розбирають і складають аку­муляторні батареї, має бути рівною, без щілин і тріщин, а покриття — стійким проти сірчаної кислоти.

• Свинцевий порошок, глет і сурик для акумуляторних майсте­рень треба доставляти в металевій, герметичне закритій тарі й збері­гати в окремому приміщенні.

• Непридатні пластини, свинець та його відходи треба зберігати в окремому ящику, що закривається.

• В акумуляторному цеху обов'язково має бути водопровід, щоб у разі потрапляння кислоти на шкіру робітника її можна було б зми­ти.

• Електропроводка в акумуляторній майстерні має бути герме­тичною й виконуватися в металевих трубах, покритих асфальтовим лаком. Освітлення акумуляторного цеху й зарядного приміщення, а також зарядна установка мають бути вибухобезпечного виконання. В зарядному приміщенні не можна встановлювати генератори й від­криті електродвигуни. Воно має бути обладнане припливно-витяж­ною вентиляцією для видаляння шкідливих газів, що виділяються під час заряджання акумуляторів. У приміщенні категорично заборо­няється палити й користуватися відкритим вогнем, оскільки водень, який виділяється під час заряджання акумуляторів, сполучаючися з ки­снем повітря, утворює гримучий газ, що легко вибухає.

• Тріщини в мастиці акумуляторних баків треба згладжувати ме­талевим предметом. Не допускається розплавляти мастику на діючій батареї полум'ям паяльної лампи, оскільки гази, що містяться в акуму­ляторі, можуть вибухнути.

• Електроліт слід приготовляти вливанням тонкої струминки кислоти в дистильовану воду. Не можна вливати воду в сірчану кисло­ту, оскільки розчинення кислоти у воді супроводжується розбризкуван­ням, що може спричинити тяжкі опіки. Забороняється приготовляти електроліт у скляній нетермостійкій посудині, оскільки вона може лус­нути від теплоти, яка виділяється в процесі розчинення сірчаної кисло­ти. Зберігати кислоту й електроліт допускається тільки в спеціально відведеному приміщенні, підлога та стіни якого мають кислототрив­ке покриття.

• У приміщенні для заряджання акумуляторних батарей не мож­на виконувати інші роботи (розбирання, складання, ремонт). Темпе­ратура в цьому приміщенні має бути не нижчою ніж +10 °С.

• У зарядному приміщенні мають бути вмивальники, бочки з 10 %-м розчином питної соди, а також протипожежні засоби (вогне­гасники, вода, пісок, лопати тощо).

• Одночасне заряджання понад десяти акумуляторних батарей має відбуватися в ізольованих приміщеннях зі стелажами.

• Одночасне заряджання менше ніж десяти акумуляторних бата­рей можна виконувати в приміщеннях ремонтних цехів, але акуму­ляторні батареї обов'язково треба встановлювати у витяжній шафі. Будова шаф має внеможливлювати просочування водню в примі­щення.

• Під час заряджання акумуляторних батарей не можна користу­ватися навантажувальною вилкою.

• З'єднувати акумуляторні батареї, що заряджаються, треба за допомогою освинцьованих затискачів, які щільно прилягають і ви­ключають можливість іскріння. Забороняється з'єднувати акумуля­торні батареї дротом. Зварювальні, бляшано-кузовні, фарбувальні роботи слід виконувати в окремих ізольованих приміщеннях, облад­наних припливно-витяжною вентиляцією.

• Демонтаж і монтаж шин автомобілів слід здійснювати на спе­ціально відведених місцях (постах). Перед демонтажем шини потріб­но випустити повітря з камери. Під час накачування необхідно сте­жити за показами манометра, не допускаючи підвищення тиску по­вітря в шині понад установлену норму.

• Миття автомобілів, агрегатів і деталей здійснюють на мийній дільниці, підлога якої має вологостійке покриття та уклон для сті­кання рідини. Дільницю обладнують припливно-витяжною вентиля­цією, а мийні ванни — витяжними зонтами. Перед приготуванням і використанням мийних розчинів слід надягти гумові фартух, чоботи, рукавички, а також захисні окуляри.

Пожежна безпека. Пожежі на автопідприємствах можуть виник­нути з таких причин:

• порушення правил використання відкритого вогню, електрич­ної енергії;

• виконання зварювальних робіт у приміщеннях і на територіях, захаращених пальними матеріалами;

• використання непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях;

• експлуатація несправних систем опалення, електродвигунів електронагрівальних приладів;

• порушення норм зберігання пожежонебезпечних несумісних матеріалів, вибухонебезпечних речовин.

До організаційних протипожежних заходів належать:

• розроблення правил та інструкцій з протипожежної безпеки-

• організація вивчення цих правил та інструкцій; '

• визначення терміну, місця й порядку проведення протипо­жежного інструктажу;

• організація належного протипожежного нагляду за об'єктами.

За здійснення всіх протипожежних заходів на АТП відповідає особа з числа керівного складу.

Перейти на сторінку номер: 1  2 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат