На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Поняття, ознаки і види правової поведінки. Поняття і ознаки правопорушення. Склад правопорушення

Реферати > Історія, теорія держави і права > Поняття, ознаки і види правової поведінки. Поняття і ознаки правопорушення. Склад правопорушення

Вина виражається у формі умислу чи необережності:

умисел:

необережність:

прямий — усвідомлення особою протиправності своєї поведін­ки та бажання настання шкід­ливих або небезпечних наслід­ків

непрямий — усвідомлення про­типравності своєї поведінки, але байдужне ставлення до на­стання можливих негативних наслідків

протиправна самовпевненість —

усвідомлення протиправності свого діяння і легковажний роз­рахунок на можливість запобі­гання негативним наслідкам

протиправна недбалість — усві­домлення протиправності сво­єї поведінки та небажання на­стання негативних наслідків, які в силу професіоналізму та посадового становища можна і треба було передбачити

Мотив (наприклад, вбивство з корисливих і хуліганських мотивів) і мета (наприклад, вбивство з метою приховання іншо­го злочину) враховуються при кваліфікації правопорушення, визначенні міри покарання.

Об'єкт правопорушення — порушене матеріальне чи нематеріаль­не благо: власність, життя, здоров'я громадян, суспільний по­рядок, суспільні відносини, що захищаються нормами права

Об'єктивна сторона правопорушення — сукупність зовнішніх ознак, що характеризують дане правопорушення:

протиправне діяння

шкідливий результат, що спричинився

причинно-наслідковий зв'язок між діянням і шкідливим результа­том

Наприклад, тілесне ушкодження може бути тяжким, серед­ньої тяжкості, легким — відповідно до КК кожне з них утворює самостійний склад злочину.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат