На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Професійна і державна служба. Державний службовець і працівник приватного сектора. Посадова особа. Служба в органах внутрішніх справ

Реферати > Історія, теорія держави і права > Професійна і державна служба. Державний службовець і працівник приватного сектора. Посадова особа. Служба в органах внутрішніх справ

6. Обов'язок (зобов'язання) громадянина відповідно до конт­ракту виконувати обов'язки, дотримуватися Присяги, внутріш­нього розпорядку, Положення про проходження служби рядо­вим і начальницьким складом органів внутрішніх справ. Мініс­терство внутрішніх справ України і місцевий орган виконавчої влади зобов'язані забезпечити співробітника ОВС усіма видами постачання, прав, пільг, створити умови для служби, передбаче­ні чинним законодавством і контрактом.

7. Настання юридичних наслідків, передбачених контрактом, у разі невиконання умов його сторонами. Проте умови контрак­ту не можуть бути гіршими, ніж це записано в чинних законода­вчих актах.

8. Просування по службі осіб рядового і командного складу, як правило, на конкурсній основі.

9. Встановлення вікових меж прийняття на службу для гро­мадян України — не молодше 18 років і не старше 45 років — для чоловіків, 40 років — для жінок.

10. Прийняття на службу співробітників із числа рядового і командного складу в індивідуальному порядку.

11. Проходження службової атестації особами рядового і ко­мандного складу, порядок якого визначається Міністром внут­рішніх справ України.

12. Проходження служби відповідно до регламентуючого нор­мативного акта (в Україні це Положення про проходження служ­би рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ України).

13. Дотримання принципу позапартійності служби і неучасті у страйках. Відповідно до ст. 18. Закону України від 20 грудня 1990 р. «Про міліцію» працівникам міліції заборонено бути чле­нами політичних партій, рухів та інших громадських організа­цій, які мають політичну ціль, а також організовувати страйки і брати в них участь. Будучи політичне нейтральними, співробітники ОВС мають право на об'єднання в профспілки, можуть висловлювати керівникам рекомендаційні пропозиції щодо по­ліпшення організації служби, з кадрових питань та ін. Співробіт­ник ОВС може обиратися народним депутатом за мажоритар­ною системою.

14. Заборона особам рядового і командного складу займати­ся підприємницькою діяльністю.

Служба особового складу органів внутрішніх справ має особ­ливості, які дозволяють кваліфікувати її як особливий вид дер­жавної служби.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат