На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Форма держави


Форма держави має правове закріплення, тобто всі її елементи мають правову основу і фіксуються у законах і підзаконних актах певної держави.

Для нашої молодої держави питання про форми держави має особливе значення, адже тільки із розумінням положень, які базуються на світовому досвіді державного будівництва і їх застосування допоможе нам у розвитку та будівництві, розвитку Української держави.

Використана література

Конституція України 1996 року.

Котюк І.І. Основи правознавства: навч. посібник. – Київ: Генеза, 2002.

Козюбра М., Колодій А., Копєйчиков В. Лисенко, Медведчук В. Основи теорії держави і права.

Конституційне право України. / За ред В.Я. Гація, В.Ф. Погорійлка, Ю. М. Годики, - К: Укр центр правничих студій, 1996 –376с.

Теорія держави і права: Навч. посібник А.М. Колодій, В.В. Копєйчиков / За ред. Лисенкова С.Л. К: Юрінко інтер, 2003. – с. 367.

Теорія держави і права.: Навч. посібник. // Ю.А. Олійник, С.Д. Гусаєв, О.А. Смосаренко, К. Юрінком Інтер. – 2001-176с.

Конституційне право України. Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. Ю.М. Годики, В.С. Журавський. –К: Видавничий дім “Ін Юре”, 2002.

Погорілко В. Конституційне право – К: Юрінком інтер, 1997.

Суріков А. Теорія держави і права. – Київ. – Одеса. – 1997.

О.Ф.Фрицький. Конституційне право України. Підручник – К. – 2002.

Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навч. закладів] / За ред. М.В, Цвіна. – Харків.: Право. – 2002.

Линецький С. Теоретичні підходи до визначення та еволюції української моделі державного режиму. // Право України. 1999.- №7.

Ржевський В. Общественно-политический строй СССР, как воплощение суверенного советского народа. – Ростов - на -Дону. – 1974.

Государственное право буржуазних стран. М. 1961.

Скакун О.Ф. Теория государства и права: Учебник: - Харьков: Консум: Ун-т внут. дел. – 2000.


[1] Костюк І.І. Основи правознавства: Навч. посібник. – Київ: Генеза, 2002,с.35-36.

[2] Теорія держави і права: Навч. посібник. А.М. Колодія, В.В. Копейчиков. За редакцією С.Л, Лисенко, В.В. Копейчикова К.: Юрінком інтер, 2003.с.91.

[3] Загальна теорія держави і права. Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / За ред. М.В. Цвіка. Харків 2002. с. 86.

[4] Цвік М.В. Загальна теорія держави і права. Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навч. закладів / За ред. М.В. Цвіка. Харків 2002. с.87.

[5] Скакун О.Ф. Теория государства и права: Учебник. – Харьков: Консум; Ун-т внутр. дел, 2002. с. 80.

[6] Конституційне право України: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. Ю.М. Тодики, В.С.Журавського, - К.: Видавничий Дім “Ін Юре” 2002. с.84.

[7] Цвік М.В. Загальна ТДП. Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навч. закладів / За ред. Цвіка М.В. Харків –2002. с. 88.

[8] Фрицький О.Ф.Конституційне право України. Підручник. – К.- 2002-с. 105-106.

[9] Ржевський В. Общественно политический строй СССР, как воплощение суверенного советского народа. – Ростов-на-Дону.-1974.-с.19.

[10] Государственное право зарубежних стран.-М., 1961.-с.196.

[11] Теорія держави і права: навч. посібник. // А.Д. Гусарєв, А.Ю. Олійник, О.А. Слюсаренко – К: Юрінком інтер –2001 – с. 46.

[12] Козюбра М., Колодій А., Копєйчиков В. Основи теорії держави і права –К.- 1997.- с.121.

[13] Суріков А. Теорія держави і права. – Київ: Одесса – 1989.- с.165.

[14] Теорія держави і права: навч. посібник. А.М. Колодій, В.В. Копєгічиков / За ред. С.Л. Лисенкова, В.В. Копейчикова – К: Юрінком Інтер, 2003, с.98.

[15] Конституційне право України // За ред. В.Я. Тація, В.Ф. Погорілка. Укр. центр. правн. студій. 1999.- с.162.

[16] Конституційне право України. Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. Ю.М. Годики, В.С. Журавського. – К.: Видавничий дім “ІН Юре”, 2002. – с. 86.

[17] Котюк І.І. Основи правознавства: навч. посібник. Київ: Тенеза. 2002.с.37.

[18] Скакун О.Ф.Теория государства и права: Учебник: - Харьков: Консум; Ун-т внут. дел, 2000. – с.90.

[19] Загальна теорія держави і права. Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / За ред. М.В. Цвіка, Харків – 2002- с. 96.

[20] Скакун О.Ф. Теория государства и права: Учебник: Харьков: Консум; Ун-т внут. дел, - 2000 -с.91.

[21]ЛинецькийС. Теоретичні підходи до визначення та еволюції української моделі державного режиму // Право України. – 1989. №7. с. 19.

[22] Конституційне право України: Підручник для студентів вищих нав. заклад. / За ред. Ю.М. Годики, В.С. Журавського. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2002. – с. 281.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат