На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Дослідження можливостей програми Fine Reader

Реферати > Комп'ютерні науки > Дослідження можливостей програми Fine Reader

Програми розпізнання текстів

Оскільки потреба в розпізнані тексту відсканованих документів достатньо велика, невипадково, що є велика кількість програм, призначена для такої цілі. Так, як різні наукові методи розпізнання тексту розвивалась незалежно один від одного, багато із цих програм використовують різні алгоритми. Ці алгоритми можуть давати різні результати на різні документи. Наприклад, система OCR здібна розпізнати тільки стандартний спеціально підготовлений шрифт і дають на цьому шрифті найкращі результати, які не можуть перевершити ні одна із універсальних програм. Сучасні алгоритми розпізнання тексту не орієнтуються на конкретний шрифт, ні на конкретний алфавіт. Більшість програм розпізнають текст на декількох мовах. Один і той же алгоритм можна використовувати для розпізнання російського, латинського, арабського і других алфавітів і навіть змішаних текстів. Розуміється програма повинна знати про який алфавіт іде мова. Нас перш за все інтересують програми здатні розпізнавати текст, написаний на російській мові. Такі програми випускаються вітчизняними виробниками. Найбільш широко відомі і розповсюджені програми Fine Reader і Cunei Form. Програма Fine Reader забезпечує високу якість розпізнання і вигоду застосування.

Розпізнання документів в програмі Fine Reader

Програма Fine Reader виготовляється вітчизняною компанією АВВУУ Software(w.w.w. bitsoft.ru.). Ця програма призначена для розпізнання текстів на російському, англійському, німецькому, українському, французькому і багатьох інших мовах, а також для розпізнання змішаних двох мовних текстів. Програма має ряд можливостей. Вона дозволяє об’єднати сканування і розпізнання в одну операцію, працювати з пакетами документів і бланками. Програму можна навчити для кращої якості розпізнання неправильно надрукованих текстів і складних шрифтів. Вона дозволяє редагувати текст і провіряти його орфографію. Fine Reader працює з різними моделями сканерів. Програма дотримується стандарту TWAIN. Ми розглянемо програму на прикладі версії 4.0 одну із основних версій.

Вікно програми

Після включення програми Fine Reader в меню програми головного меню появляються пункти, забезпечуючи роботу з нею. Вікно програми має типовий для Windows 9х вид і має стрічку меню, ряд панелей інструментів і робочу область.

В лівій частині робочої області розміщується панель Пакет, містить список графічних документів які повинні бути перетворені в текст. Ці графічні файли розглядаються, як частинки одного документа. Результати її обробки в подальшому об’єднуються в єдиний текстовий файл. Форма значка, відмічає початковий файл і вказує чи було проведено розпізнання.

Панель в нижній частині робочої області має фрагмент графічного документа в збільшиному виді. З його допомогою можна оцінити якість розпізнання. Цю панель також використовують для “навчання” програми в ході розпізнання тексту.

А всю іншу частину робочої області займають вікна документів. Тут розміщується вікно графічного документа, а також вікно текстового документа після розпізнання.

У верхній частині вікна під стрічкою меню розміщується панель інструментів.

Панель інструментів Стандартна містить кнопки для відкриття документа і для операції з буфером обміну. Інші кнопки цієї панелі служать для зміни представлення документа.

Панель Scan Read містить кнопки, які відповідають всім етапам перетворення паперового документа в електронний текст. Перша кнопка дозволяє виконати таке перетворення в рамках єдиної операції. Остальні кнопки відповідають відокремленим етапам роботи і містять відкриваючи меню службові для управління відповідною операцією.

Панель Розпізнання дозволяє вказати мову документа і вид шрифта. Остані вимагаються роботи тільки в тих випадках, коли документ має не достатню кількість друку.

Панель Інструменти використовується при роботі з вихідними зображеннями. Вона дозволяє управляти сегментацією документів. З допомогою елементів управління цієї панелі задають послідовність фрагментів текстів в заключному документі.

Елементи управління панелі Формативна використовується для зміни представленні готового тексту або при його редагуванні.

Порядок розпізнання текстових документів

Перетворення паперового документа в електронний проходить в три етапи. Кожний із цих етапів програми Fine Readerможе виконувати, як автоматичний так і під контролем користувача. Якщо всі етапи проходять автоматично, то перетворення документа проходить за один прийом.

Перший етап роботи – сканування. На цьому етапі завжди використовується сканер. Однак зображення з листка паперу може бути перетворена в цифрову форму і з допомогою других засобів таких, як наприклад цифрові фотоапарати і цифрові відеокамери.

Другий етап роботи – сегментація тексту. Діло в тому, що в паперових документах, на сторінках книжки чи журналу, текст не завжди розміщується в зазначеному порядку. Він може розміщуватись в декількох колонках. Містить малюнки (підписи до них). Доповнюючі вирізки і дані представлені в таблиці, а також можуть заплутати порядок тексту. Тому перш за все, як включити текст документа його розбивають на блоки, вміст фрагментів. Блоки розпізнають послідовно. Отриманий текст включається в документів порядку номера блока.

Останній етап роботи програми-розпізнання. Цей етап не потребує втручання користувача, за винятком тих випадків, коли розпізнання супроводжується ”навчанням”.

Розпізнання тексту відображається у окремому вікні у виді форматованого тексту. Він “втрачає зв’язок” з вихідним зображенням і може редагуватися і форматуватися незалежно від нього. програма виділяє кольором ті символи, які вона сама розглядає, як неоднозначно розпізнання. Це спрощує пошук помилок засобами програми в отримані тексту, можна також провести перевірку граматики.

Отриманий текст можна зберегти у виді форматованого документа. Передбачено також можливість прямої передачі отриманого тексту в програму Word чи Excel, а також в буфер обміну Windows.

Сканування документа

Сканування – це технічна операція , яку виконує пристрій для сканування. Задача програми Fine Readerна цьому етапі складається з того, щоб приняти получену інформацію і прийняти значки від сканування сторінок на панелі Пакет. Так сторінки готуються до розпізнання.

Для того щоб провести сканування за допомогою програми Fine Reader, необхідно запустити цю програму і включити сканер. Проскановані сторінки проходять по клацані на кнопки Сканувати на панель інструментів або при написанні комбінації клавіш Ctrl+K.

Програма здатна працювати із сканером, як безпосередньо так і через протокол. При безпосередній взаємодії із сканером можливість сканування кольорових зображень не використовується так, як текст являється в любому випадку одноколірним.

Програма використовується для сканування, яке задано по зменшенню. Для того щоб вибрати таке обладнання чи змінити його настройку, потрібно клацнути на відкриваючій кнопці поруч з кнопкою Сканувати і вибрати у відкритому меню пункт Опції – відкривається діалогове вікно Опції.

Якщо до комп’ютера підключено декілька сканерів або сканер був підключений після установки програми, слід клацнути на кнопці Вибрати сканер. В тому випадку програма проведе пошук підключених до комп’ютера сканерів і дозволити вибрати потрібний.

Для зміни настройки сканера використовують кнопку Настройки сканера.

Коли сканер вибраний появляється два флажка, в нижній частині діалогового вікна. Якщо поставити флажок Показувати діалог TWAIN-драйвера сканера, то сканування проходить через протокол з відображенням діалогового вікна. В протележному випадку програма працює напряму із сканером. Використати протокол має значення тільки в тому випадку, коли робота напряму неможлива або дає неякісні результати.

Флажок Показати опції перед початком сканування застосовують лише в тому випадку, коли паперові сторінки документа сильно відрізняється одна від другої. Це може бути викликано, наприклад, розмірами паперу або тим, що різні сторінки друкувались в різний час і різними засобами. В такому випадку перед скануванням кожної сторінки відкривається діалогове вікно настройки сканера, щоби користувач міг відрегулювати якість процесу.

Сам процес сканування проходить в автоматичному режимі. Якщо потрібно проробити багато сторінок, то краще всього спочатку їх усіх просканувати, а уже потім проводити розпізнання. Це зв’язано з тим, що сканування потребує присутності користувача через управління сканером, а розпізнання може проводитися в автоматичному режимі.

Сегментація документа

Під порядком розпізнання тексту розуміється послідовне розпізнання сторінок зліва на право. Якщо текст розбитий на декілька колонок або має вирізки, підмалюнкові підписи, примітки і другі елементи форматування, його розпізнання в послідовному порядку неможливо. В таких випадках програма розбиває текст на блоки, кожний з яких представляє собою фрагмент тексту, розпізнаний в послідовному порядку. Таке розбиття документа називається сегментацією.

Автоматична сегментація – це проста задача для програми. Програма шукає проміжки між стрічками, а також зони початку і кінця стрічок. Якщо послідовність стрічок, ідуть підряд, має одинакові зони початку і кінця, то програма розглядає таку область як текстовий блок. Якщо проміжки між стрічками взагалі існують, то по всій можливості, мова іде про ілюстрацію. Якщо знайдеться велике число вертикальних і горизонтальних фрагментів, які відображають правильну структуру, то напевне в текст включена таблиця. Якщо клацнути на кнопці Сегментація виділені сторінки, то сегментація сторінки проходить автоматично. правда зображення документа має невисоку якість, то сегментація може бути виконано не правильно, що виявляється у великій кількості малих блоків. В таких випадках можна вручну вказати границі блоків або змінити автоматичне розбиття. Нові прямокутні блоки створюються методом перетягуванням миші. При перетягуванні створюється блок і виділяється пунктирною рамкою, яка в момент створення блока перетворюється в єдину зелену лінію. Якщо сторінка має простий стандартний вид, то простіше вручну створити одиничний блок, який охоплює всю сторінку, чим представити це програмі, ризикуючи можливістю появлення помилок. Один із створених блоків являється текучим. Він обведений великою жирною лінією, а його вершини помічені маркерами. Переніс цих маркерів можна редагувати границі блока. Для створення блока прямокутної форми або зміна послідовності блоків використовують кнопки панелі інструментів Інструменти. Всі кнопки цієї панелі використовують на етапі сегментації. Програма Fine Reader розпізнає декілька блоків які працюють по різному. Такі блоки виділяються різними кольорами. Текстові блоки обводяться зеленою лінією. Щоб змінити тип блока потрібно клацнути в зоні блока ПКМ і вибрати потрібний тип в меню. Тип блока контекстного меню.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат