На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Електроніка та мікросхемотехніка

Реферати > Комп'ютерні науки > Електроніка та мікросхемотехніка

Вибираємо стандартні постійні резистори:
R1:тип МОН-0,5 1Ом, R2:тип МОН-0,5 2ОМ.

5 Тепловий розрахуное схеми

Тепловий розрахунок використовується в тому випадку, коли температура навколишнього середовища перевищує 20°С, тоді для охолодження даного пристрою використовується фільтр за допомогою якого здійснюється охолодження пристрою для потрібної температури. Тому, що якщо температура навколишнього середовища досягає 50°С і вище то даний пристрій непридатний до роботи, а отже правильних результатів не можливо одержати.

Конструктивний розрахунок схеми.

Електричний розрахунок однофазної мостової схеми з багатоланковим комбінованим згладжуючим фільтром.

Приклад розрахунку.

Комбінований згладжуючий фільтр – фільтр типу LC-RC або типу RC-LC, який застосовують для роздільного живлення багато каскадної схеми навантаження.

Для навантаження Rн типу двокаскадний підсилювач низької частоти (1 каскад попередній підсилювач HЧ-Rн1; 2 каскад підсилювач потужності HЧ-Rн2) застосовують роздільне живлення.

1 каскад навантаження Rh1 - живиться від одноланкової схеми LC-RC фільтра, а 2 каскад (Rh2) – від одноланкової схеми LC – фільтра. В комбінованому фільтрі при збільшенні індуктивності дроселів (L), ємності конденсаторів (С) та величини опорів (R) пульсація випрямленої напруги зменшується, тобто фільтрація поліпшується (S).

Вихідні дані:.
- відповідно постійна складова випрямленої напруги (UIн) і струму (IIн) для 1 каскада навантаження. Кс1, Кс2, Кс3 – допустимі величини пульсації випрямленої напруги відповідно Кс1 – на вході фільтра; Кс2 – на виході ланки LC П – подібної форми; Кс3 – на виході комбінованого фільтра.
Розрахунок:

1 Визначаємо ємність конденсаторів , за формулами

- для пульсації випрямленої напруги Кс1≤10%
2 Вибираємо номінальне значення ємності конденсатора С1н по більшій розрахунковій величині СІ1 або СІІ1, номінальне значення робочої напруги С1 по більшій величині UIн або UIІн; UIн≈UIІн;

4 другу ланку комбінованого фільтра розраховуємо як одноланковий RC – фільтр за формулою:
Для зменшення величини падіння випрямленої напруги вибираємо R1=10Ом, тоді ємність С3 і потужність розсіювання на опорі R1 обчислюємо за формулою:
де С3 – у мкФ, R1 – у ОМ, , Кс3 – у %.

o Загальні вимоги до розрахунків згладжувальних фільтрів.

Для розрахунків одно і дволанкових фільтрів слід дотримуватись таких співвідношень та вимог:

одноланковий П – подібний RC – фільтр мостової схеми:
де С – у мкФ, R – у Ом, Кс2 – у %.

дволанковий П – подібний RC – фільтр мостової схеми:

де С – у мкФ, R – у Ом, Кс2 – у %.

Розрахункові величини елементів (R, C, L) фільтра округлюють у більшу сторону і вибирають із каталога (довідника) стандартні радіоелементи. Якщо відсутні стандартні елементи R та L необхідно ще виконати конструктивний розрахунок їх.

7. Програма розрахунку схеми на ЕОМ та опис блок-схеми алгоритму

Графічна частина

Схема згладжуючого RC-фільтра.

Схема одно ланкового RC – фільтра.

Схема дволанкового RC – фільтра.

Схема електрична принципіальна

13

Часові діаграми напруги та струму

14

Блок-схема алгоритму програми


Лістинг програми на ЕОМ

#include<stdio.h>

main()

{ float P,R,I;

printf(“Розрахунок потужності розсіювання на опорі R1.\nВведіть Iн=\n”);

scanf(“%f”,&I);

printf(“Введіть R1=\n”);

scanf(“%f”,&R);

P=I*R;

printf(“Розрахунок потужності розсіювання на опорі \n R =\n%f Вт”,P);

}

Перелік посилань на джерела

1. Теращук Р.М. та др. "Малогабаритная радиоаппаратура". Справочник радиолюбителя.-К.: Наукова думка. 1971.-48с.

2. Фрумкин Г.Д. Расчет и конструирование радиоаппаратуры.-К.: Высшая школа, 1963. - 318с.

3. Гершунский Б.С. Расчет основных електронных и полупроводникових схем в примерах - К. ИКУ, 1968. - 250с.

4. Марголін Г.Г. Розрахунки деталей та вузлів радіоапаратури. - К.: Техніка, 1969. - 236с.

5. Мелешкина Л.П. и др. Руководство к лабораторным работам по основам промышленной электроники. - М.:Высшая школа, 1967. - 248с

Перейти на сторінку номер: 1  2 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат