На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Елементи управління формами баз даних Access

Реферати > Комп'ютерні науки > Елементи управління формами баз даних Access

Стрічковою є форма выработка сотрудников бази даних Борей. Щоб переміщуватися по списку записів, які виводяться на екран, можна користуватися вертикальною смугою прокрутки, а для переходу від запису до запису користуватися полем номера запису чи кнопками переходу, розміщеними в лівому нижньому кутку форми.

2.3. Створення автоформи ЛЕНТОЧНАЯ.

Щоб створити автоформу ЛЕНТОЧНАЯ необхідно:

на вкладинці ФОРМИ вікна бази даних натиснути кнопку СОЗДАТЬ;

у діалоговому вікні НОВАЯ ФОРМА, яке з’явиться, виділити таблицю або запит, з яких потрібно створити форму;

виконати команду АВТОФОРМА: ЛЕНТОЧНАЯ у тому ж діалоговому вікні.

Access створить стрічкову форму. У цій формі кожний запис займає окремий рядок-стрічку. Стрічкові форми дають можливість одночасно переглядати кілька записів.

Розміри форм в стовпчик і стрічкової можна змінювати. Для цього потрібно:

- встановити приблизний розмір вікна (як у Windows);

розкрити меню ОКНО і виконати команду ПО РАЗМЕРУ ФОРМЫ.

мал. 5

2.4. Створення автоформи ТАБЛИЧНАЯ.

Щоб створити табличну автоформу, потрібно виконати такі дії:

на вкладинці ФОРМИ вікна бази даних натиснути кнопку СОЗДАТЬ;

в діалоговому вікні НОВАЯ ФОРМА вибрати таблицю чи запит, з яких буде створена форма;

в тому ж діалоговому вікні виділити опцію АВТОФОРМА: ТАБЛИЧНАЯ.

Access створить табличну автоформу. Табличні автоформи, як і стрічкові, дають можливість переглядати одночасно кілька записів. Різниця лише в тому, що табличні автоформи представляють тільки вміст бази даних без растрових зображень, розмітки та ін., це тільки електронна таблиця.

2.5. Підлеглі форми.

Хорошим прикладом підлеглої форми може служити форма ЗАКАЗЫ бази Борей. Хоча форма ЗАКАЗЫ виглядає, як єдине ціле, центральна частина вікна (яка нагадує таблицю), насправді є підлеглою формою, внесеною в форму ЗАКАЗЫ. В основній частині форми виведена інформація з запиту, який об’єднує таблиці КЛИЕНТЫ, СОТРУДНИКИ та ЗАКАЗЫ. Інформація у введену форму поступає з запиту до таблиць ЗАКАЗАНО і ТОВАРЫ.

2.6. Монопольні форми.

Монопольною називають форму, вікно якої є монопольним. Як приклад може служити форма ПЕЧАТЬ ОТЧЕТОВ бази даних Борей. Діалогове вікно цієї форми з’являється, якщо вибрати кнопку Печать отчетов в формі ГЛАВНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ бази даних Борей. Цю форму можна відкрити безпосередньо з вікна бази даних. Поки діалогове вікно цієї форми відкрите неможливо активізувати ніяке інше з виведених на екран вікон чи меню. Щоб продовжити роботу потрібно або вибрати тип звіту і натиснути кнопку Печать , або закрити діалогове вікно Печать отчетов подвійним натисканням мишки по кнопці системного меню, розміщеній в лівому верхньому кутку діалогового вікна.

2.7. Спеціальні елементи управління

(перемикачі, прапорці, вимикачі і групи).

Коли дані, які виводяться на екран, мають тільки два чи три допустимих значення, то щоб побачити чи встановити в поле потрібне значення, можна користуватися такими елементами управління, як перемикачі, прапорці і вимикачі. Наприклад, коли є два значення, як у випадку простого логічного поля (так\ні), для графічного позначення значення поля можна використати прапорець: встановлений(помічений) – так, а вилучений(не помічений) – ні.

Щоб забезпечити можливість наглядного графічного вибору з кількох варіантів можна створити групу з перерахованих елементів управління. В групі тільки один з елементів управління може мати значення “так”. Прикладом може служити група ДОСТАВКА з форми ЗАКАЗЫ бази даних Борей , яка складається з трьох прапорців. Оскільки в названому додатку використовується тільки три способи доставляння. За допомогою цієї групи легко встановити, який спосіб вибраний для поточного замовлення. Microsoft Access для визначення значення базового поля групи використовує відносний номер елемента управління в групі.

В діалоговому вікні Печать отчетов група використовується по іншому. Коли натиснути на один з трьох перемикачів цієї групи, тим самим встановлюється певне значення. Наприклад, якщо натиснути на перемикач Продажи по типам, в нижній частині з’являється список типів товарів. Цей список з’являється внаслідок того, що макрос перевіряє значення перемикача і виводить на екран список типів тоді, коли вибраний другий перемикач в групі. Коли натиснути на командну кнопку Печать або Просмотр, макрос знову перевірить це значення, щоб визначити, який звіт потрібно запустити.

2.8. Об’єкти OLE.

В деяких формах є графічні зображення. Зображення вносяться в поля таблиць бази даних за допомогою зв’язку і внесення об’єктів (OLE). Логотип, розміщений в лівому нижньому кутку форми ЗАКАЗЫ є зображенням, яке Access зберігає як частину форми. Елемент управління, який використовується для виведення в формі зображень та інших об’єктів OLE, називається РАМКОЮ ОБ’ЄКТА. Зв’язана рамка об’єкта використовується для виведення в формі об’єктів OLE, які зберігаються в полях таблиці, а незв’язана – для виведення об’єктів, які не зберігаються в таблиці.

Об’єкт, включений в форму, можна редагувати за допомогою останньої команди з меню ПРАВКА, яка запускає додаток, за допомогою якого був створений ОБ’ЄКТ. Якщо об’єкт є зображенням, графіком чи електронною таблицею, додаток, яким він був створений, можна активізувати подвійним натисканням на об’єкті. Якщо об’єкт є звуковим сигналом, то таким натисканням його можна почути.

Наприклад, в базі даних Борей зображення в таблиці ТИПЫ зв’язане з рамкою об’єкта в формі ТИПЫ. Якщо це зображення виділити і вибрати команду ПРАВКА - ОБЪЕКТ РИСУНОК PAINTBRUSH - РЕДАКТИРОВАНИЕ або двічі натиснути на зображення, то Access запустить додаток Paintbrush, в якому було створене це зображення. Це зображення можна відновити, використовуючи будь-який з інструментів Paintbrush. В зображення можна вставити будь-яке інше шляхом копіювання його в буфер обміну і вибору команди ВСТАВИТЬ з меню РЕДАКТИРОВАНИЕ графічного редактора Paintbrush. Накінець, після внесення необхідних змін, потрібно відкрити меню ФАЙЛ і виконати команду ОБНОВИТЬ, а потім – команду ВЫХОД і ВОЗВРАЩЕНИЕ В ТИПЫ.

2.9. Командні кнопки.

Більшу частину роботи в Access можна виконати користуючись введенням і переглядом даних в окремих формах. Проте є можливість за допомогою командних кнопок зв’язати форми між собою щоб створити додаток бази даних.

Наприклад, в базі даних Борей більша частина форм пов’язана з формою ГЛАВНАЯ КНОПОЧНАЯ ФОРМА, з якої за допомогою командних кнопок запускаються різноманітні функції додатку. Основна перевага командних кнопок – вони дозволяють дуже просто запускати макрос. Цей макрос може не робити нічого, крім відкриття іншої форми, друку звіту або виконання запиту – дії, яка поновлює більшість записів в базі даних. За допомогою макросів Access можна виконати понад 40 різних команд. Використовуючи форми, звіти, макроси та найпростіші процедури Access Basic можна досить просто побудувати складний додаток Access.

2.10. Переміщення в формі і робота з даними.

Перегляд даних.

Перегляд даних та переміщення в формі аналогічні переміщенню по таблиці, проте існують деякі відмінності (пов’язані з конструкцією форми), які визначають спосіб роботи з даними в формі. Прикладом служить форма ТИПЫ бази даних Борей.

Щоб відкрити форму ТИПЫ спочатку потрібно відкрити базу даних Борей, потім натиснути на вкладинку Форма у вікні бази даних. У списку, який з’явиться, вибрати форму ТИПЫ і натиснути на кнопку Открыть, щоб побачити форму.

Переміщення по формі.

Спосіб переміщення частіше залежить від структури форми. Наприклад, в формі ТИПЫ є підлегла форма. Щоб перейти від форми до підлеглої форми і назад слід користуватися комбінаціями клавіш Ctrl + Tab i Ctrl + Shift + Tab.

Підлегла форма представлена у вигляді таблиці, тому по ній можна переміщуватись, як по таблиці. Вікно цієї підлеглої форми досить широке для того, щоб вивести всі поля таблиці. Якщо всі поля не вміщуються у вікні, в нижній частині вікна підлеглої форми з’являється смуга прокрутки для переміщення вліво і вправо. Аналогічно вертикальна смуга прокрутки дозволяє переміщуватись по таблиці вверх і вниз. Цю підлеглу форму можна вивести в двох режимах перегляду – в режимі таблиці (її поточний стан) та в режимі форми. Якщо потрібно побачити підлеглу форму в режимі форми, потрібно натиснути на будь-яке поле таблиці підлеглої форми (щоб підлеглій формі було передано фокус), а потім відкрити меню ВИД. У цьому випадку команда ПОДЧИНЕННАЯ ТАБЛИЦА буде відмічена. Ця команда є перемикачем. Якщо виконати команду ПОДЧИНЕННАЯ ТАБЛИЦА, вигляд підлеглої форми зміниться . Для відновлення попереднього вигляду знову потрібно вибрати команду ВИД – ПОДЧИНЕННАЯ ТАБЛИЦА (вона тепер не відмічена).

В формі ТИПЫ можна переглядати різні записи користуючись одним з двох полів номера запису. Щоб змінити категорію товару, потрібно користуватись полем номера запису основної форми, щоб переглідати різні товари в рамках однієї категорії потрібно користуватись полем номера запису підлеглої форми.

Щоб перейти до першого, останнього, наступного або попереднього запису в основній чи підлеглій формі, можна також скористатися командою ЗАПИСИ – ПЕРЕЙТИ. Можна виділити будь-яке поле, натиснувши всередині цього поля. Щоб скористатися командою ПЕРЕЙТИ, потрібно спочатку перейти до форми чи підлеглої форми, в залежності від того, по якому набору записів потрібно переміщуватися.

2.11. “Гарячі” клавіші.

При занесенні в форму нових даних зручніше переміщуватись, користуючись клавіатурою.

“Гарячі” клавіші для переміщення по полях і записах:

Клавіші

Tab

Shift+Tab

Home

End

Ctrl

Ctrl

Ctrl+Home

Ctrl+End

Ctrl+Tab

Ctrl+Shift+Tab

Ctrl+Shift+Home

F 5

Переміщення

Перехід до наступного поля.

Перехід до попереднього поля.

Перехід до першого поля поточного запису.

Перехід до останнього поля поточного запису.

Перехід до поточного поля попереднього запису.

Перехід до поточного поля наступного запису.

Перехід до поточного поля першого запису.

Перехід до поточного поля останнього запису.

Перехід до першого поля першого запису.

Перехід до останнього поля останнього запису.

Якщо поточною є підлегла форма, то здійсниться перехід до наступного поля основної форми. Якщо підлегла форма є останнім полем в послідовності елементів основної форми, здійсниться перехід до першого поля наступного основного запису. Якщо поточною є основна форма, то здійсниться перехід до наступного поля.

Якщо поточною є підлегла форма, то здійсниться перехід до попереднього поля основної форми. Якщо підлегла форма є першим полем в послідовності елементів основної форми, здійсниться перехід до останнього поля попереднього основного запису. Якщо поточною є основна форма, то здійсниться перехід до попереднього поля.

Перехід до першого поля основної форми.

Перехід до поля номера запису.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат