На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Колонтитули


Anonymous
Анонімний

Ім'я анонімного користувача, яке прийняте в більшості систем в Internet. Анонімність користувача полягає в тому, що він має право працювати в системі з певними повноваженнями, не реєструючи в ній дані про себе.

Apache

Найбільш популярне на сьогоднішній день програмне забезпечення Web-серверу. Вільно поширюється у вихідних кодах. Може бути використане на різноманітних серверних платформах.

ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network)
Мережа Управління перспективних досліджень

Глобальна дослідницька мережа з комутацією пакетів, попередниця Internet. Заснована в 1969 році під егідою Агентства перспективних досліджень Міністерства оборони США (Defense Department's Advanced Projects Research Agency). У мережі ARPANET вперше було реалізовано декілька фундаментальних мережних принципів, що використовуються в Internet сьогодні. Завершила своє існування в 1990 році.

ASCII (American Standard Code For Information Interchange)
Американський стандартний код для обміну інформацією

Стандартний код, що має сім розрядів для кодування знаків: цифр, спеціальних символів, знаків англійського алфавіту і символів операцій. Використовується з окремими модифікаціями в більшості обчислювальних систем із 1963 р.

Background sound
Фоновий звук

Звуковий файл, приєднаний до Web-сторінки. При відображенні сторінки Web-браузером звуковий запис може повторюватися визначене число разів.

Banner
Банер

Рекламне зображення невеликого розміру, що розміщується на Web-сторінках, із посиланням на Web-сайт рекламодавця. Як правило, має прямокутну форму і являє собою графічний файл у форматі GIF, JPG.

Banner Advertising
Банерна реклама

Ефективний спосіб популяризації (підвищення кількості відвідувань), а також потужний інструмент для покращення іміджу власників Web-сайту.

Banner Exchange Services
Системи обміну показами банерів

Системи, за допомогою яких здійснюється обмін показами банерів між їх учасниками. За послуги таких систем їх адміністратори, як правило, беруть певний відсоток від показів, які можуть використовувати за власними потребами.

BBS (Broadcast Bulletin System)
Електронна дошка оголошень

На цей час це Internet-сервіс, який робить доступними множинні групи обговорення. Електронна дошка оголошень може розглядатися як комп'ютерний аналог звичайної дошки оголошень. Типово, це Web-сервер, на якому можна залишити своє повідомлення і прочитати повідомлення інших користувачів. Крім обговорення та представлення інформації, BBS часто використовуються для обміну програмним забезпеченням, яке вільно розповсюджується.

Bits per second (bps)
Біт у секунду (біт/с)

Одиниця виміру швидкості передачі даних.

Boolean operators
Булеві (логічні) оператори

Логічні оператори, що дозволяють створювати логічні вирази: "І", "АБО", "НІ". Використовуються при створенні складних запитів до інформаційно-пошукових систем.

Boolean search
Булев пошук

Пошук інформації за допомогою запитіа з використанням булевих (логічних) операторів.

Browser
Браузер, засіб огляду

Програмне забезпечення, що має графічний інтерфейс для інтерактивної навігації, перегляду й обробки даних у Мережі.

Case sensitivity
Чутливість до регістру літер

Застосовується у пошукових запитах. Пошукові системи, чутливі до регістру, розрізняють заголовні та малі літери в термінах пошукових виразів. Завдання пошукових запитів для таких систем у різних регістрах може призвести до неоднакових результатів. Наприклад, слово "ведмідь" може означати назву тварини, а "Ведмідь" - прізвище людини. При використанні чутливої до регістра пошукової системи, ці терміни будуть сприйматися не однаково.

CERT (The Computer Emergency Response Team)
Група реагування з питань комп'ютерної безпеки

Державна бюджетна організація США, яка займається проблемами комп'ютерної і мережної безпеки.

CGI (Common Gateway Interface)
Стандартний шлюзовий інтерфейс

Стандартний механізм для розширення функціональних можливостей Web-серверу, що дозволяє виконувати програми або процедури (сценарії) на мережному сервері у відповідь на запити Web-браузера. Загальний механізм функціонування CGI полягає в забезпеченні обробки форм, які Web-браузер відсилає на сервер відповідному CGI сценарію. Шлюзовий інтерфейс забезпечує динамічну, гнучку, платформо-незалежну взаємодію між користувачами і Web-сервером.

Classification
Класифікація

Процес визначення належності інформаційного ресурсу до визначених категорій.

Click-Through
Натискання на банер, клік

Якщо користувача зацікавить банер, то він натискає на нього мишкою – здійснює “клік”. Після такого натискання його браузер починає завантажувати сторінку, яку рекламує цей банер (здійснюється перехід за гіперпосиланням).

Client
Клієнт

1. Користувач.
2. У технологіях клієнт-сервер може відповідати програмі, що формує запити до серверу для одержання (передачі) даних або виконання операції на сервері.

Client-Server Model
Модель клієнт-сервер

Схема роботи і взаємодії програм у мережі. Система, що працює за такою схемою, складається з двох взаємодіючих частин: клієнта (клієнтського програмного забезпечення), що розміщується на комп'ютерах користувачів і серверу (серверного програмного забезпечення), яке встановлюється на відповідних серверах. По командах клієнта сервер виконує визначені дії, надаючи послуги клієнту. В даний час практично всі основні сервіси в Internet використовують таку схему роботи.

Comparison Operators
Оператори порівняння

Математичні оператори, які використовуються для порівняння аргументів у пошукових виразах. Застосовуються при формуванні запитів, що містять дані, подані у вигляді чисел, дат або можливих меж їхньої зміни (інтервалів).

Concept search
Концептуальний пошук

Пошук документів, що мають безпосереднє відношення до зазначеного пошукового терміну, а не тільки включають його.

Content
Контент

Змістовна частина інформаційних ресурсів.

Cookies
Кукі

Механізм, який може використовувати Web-сервер для отримання та збереження інформації про клієнта. Використовуючи кукі, Web-сервер "позначає" комп'ютер-клієнт, записуючи на нього відповідні дані. Під час наступних візитів з цього ж коп’ютера до Web-сервера факт попереднього відвідування може бути враховано. Наприклад, при звертанні до Web-сервера реклама на його Web-сторінках може змінюватися в залежності від чергового номера відвідування та інтересів конкретного користувача.

CPM
Вартість тисячі показів банерів

На цей час у Web-сайтів, які продають покази банерів, CPM становить від 1 до 15 доларів за тисячу показів (в залежності від розмірів та місцезнаходження банерів, а також контенту Web-сайтів).

Cracker
Кракер (зломщик)

Користувач обчислювальної системи, який займається незаконним одержанням доступу до захищених ресурсів системи.

CTR (click/through ratio)
Відгук банера

Відношення числа кліків на банер до числа його показів. Так, якщо банер було показано 1000 разів, а натиснули на нього (здійснили перехід на сайт, що рекламується, за гіперпосиланням) 50 разів, то CTR цього банера складе 5%.

Database Server
Сервер Баз Даних

Система програмного забезпечення, що має засоби обробки даних на мові баз даних. Забезпечує виконання різноманітних операцій, таких як створення, модифікація, витяг і інших, стосовно даних, які містяться в базах даних.

Dedicated line, leased line
Виділена лінія

Лінія зв'язку, що встановлює безпосереднє з'єднання між двома точками у системі зв'язку. Використовується для безпосереднього підключення корпоративного користувача (локальної мережі) до вузлу Internet.

Dial-up
Комутоване з'єднання

Встановлення з'єднання через телефонний канал загального користування з віддаленим сервером. В даний час у більшості випадків розглядається як доступ до Internet через комутовані канали зв'язку.

DNS (Domain Name System)
Доменна система імен

Розподілена база даних, що забезпечує перетворення доменних імен комп'ютерів у числові Internet-адреси і навпаки з метою визначення місця розташування комп'ютерів у мережі. Докладний опис приведений у документах RFC 830, 882, 883, 974.

Document
Документ

Основний об’єкт, з яким працює користувач інформаційної системи. Це може бути текстовий файл, html-файл, графічне зображення та інше.

Domain
Домен

Ім'я комп'ютера або мережі в Internet.

Download
Завантаження

Процес копіювання файла з віддаленого комп'ютера (хоста) із наступним записом на комп'ютер користувача. Процес по дії зворотній Upload.

E-commerce
Електронна комерція

Технологія, що забезпечує проведення торгових операцій із використанням можливостей мережі Internet. При цьому мається на увазі використання Web-технологій для реклами товарів і послуг, створення електронних каталогів товарів, електронних магазинів, виконання електронних платежів.

E-mail (Electronic mail)
Електронна пошта

1. Стандартний сервіс Internet, що дозволяє передавати і приймати адресовані повідомлення. Опис стандарту електронної пошти Internet знаходиться в RFC 821, 822, 1521, 1522.
2. Електронні листи, складені на комп'ютері і надіслані по мережі іншому користувачу.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат