На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Робота з архіватором WinZIP

Реферати > Комп'ютерні науки > Робота з архіватором WinZIP

• Add only files with attribute "Archive" set (Добавлять только с установленним атрибутом "архивний"/Додавати файли лише зі встановленим атрибутом "Архівний") - добавляти в архів лише файли з атрибутом "архівний" (цю опцію використовують для резервного копіювання);

• Clear attribute "Archive" after comressing (Снимать атрибут "Архивний" после архивации/ Очищати атрибут "Архівний" після стиснення) - знищувати атрибут "архівний" після архівування;

• Open shared files (Открьівать общие файли/Відкривати спільні файли) - дозволити архівування файлів, відкритих іншими програмами для запису;

• Generate archive name by mask (Окончание имени архива по маске/Генерувати ім'я архіву за шаблоном) - добавляти в кінець імені файлу, що архівується, текстовий рядок із датою його створення (корисно при щоденному архівуванні одних і тих же файлів). При цьому в полі справа можна вказати шаблон цієї дати;

• File time (Время файла/Час файлу) - дозволяє архівувати лише файли, що відповідають лише певному шаблону дати створення (наприклад, останні 3 дні).

Остання закладка Comment (Комментарий/Коментар) дозволяє добавити до архіву коментар.

Для виконання операції розархівування у WinRAR спочатку потрібно увійти в архів та відмітити відповідні файли. Після цього, натиснути комбінацію клавіш Alt+E або піктограму Extract to (Извлечь в/ Видобути до). Відкривається вікно Extraction path and options (Путь й параметри извлечения/ Шлях для видобування та параметри), де необхідно вибрати папку, куди будуть розархівовуватись файли, відмітити потрібні опції і натиснути ОК. Опції розархівування розбиті на три розділи.

В розділі Update mode (Режим обновлення/Режим оновлення) можна вказати режим розархівування:

• Extract and replace files (Извлечь с заменой файлов/Добути та замінити файли) - розархівовувати файли замінивши існуючі поза архівовм з одинаковими іменами;

• Extract and update files (Извлечь с оновлением файлов/Видобути та оновити файли) - розархівовувати файли, замінивши лише старші за датою створення файли, що існуюють поза архівом з однаковими іменами;

• Fresh existing files only (Обновить существующие файли/Оновити файли, що існують) - освіжити файли поза архівом, тобто розархівувати лише ті файли, що існують поза архівом, але старші за датою.

Розділ Overwrite mode (Режим перезаписи/Режим перезапису) встановлює перепитування на переписування файлів поверх існуючих: Ask before overwrite (Запрос при перезаписи/Запит перед перезаписом) - переписувати без перепитувань. Overwrite without prompt (Перезаписать без запроса/ Перезапис без запиту) - перепитувати перед переписуванням або Skip existing files (Пропустить существующие файльї/Пропустити файли, що існують) - взагалі не замінювати.

Останній розділ Miscellaneous (Разное/Різне) встановлює додаткові опції розархівування:

• Do not extract pathnames (Извлечь без путей/Не видобувати шляхи) - розархівовувати файли без збереження-заархівованих шляхів до них (без збереження структури заархівованої гілки дерева папок);

• Clear attribute "Archive" (Снимать атрибут "Архивний"/Скинути атрибут "Архівний") - при розархівуванні знищувати у файлів атрибут "архівний";

• Keep broken files (Оставить поврежденньїе файли/Залишати пошкоджені файли) - не знищувати при розархівуванні пошкодженні файли (за замовчуванням WinRAR такі файли знищує).

Серед інших операцій над архівом у WinRAR можна відмітити:

• тестування архіву на можливість розархівування. Здійснюється комбінацією клавіш Alt+T;

• перетворення архіву в саморозархівовний ЕХЕ-файл. Здійснюється комбінацією клавіш Alt+Х;

• виправлення пошкодженого архіву. Здійснюється комбінацією клавіш Alt+R;

• добавляти до архіву коментар. Здійснюється комбінацією клавіш Alt+M;

• знищувати файли в архіві. Здійснюється клавішею Delete;

• переглядати файли в архіві. Здійснюється комбінацією клавіш Alt+V; • добавляти до архіву пароль. Здійснюється комбінацією клавіш Alt+P;

• замикати архів. В результаті цієї операції архів неможливо буде доповнити новими файлами її операція здійснюється комбінацією клавіш ASt+P.

Перейти на сторінку номер: 1  2 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат