На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Робота із запитами в Access

Реферати > Комп'ютерні науки > Робота із запитами в Access

Коли вводяться умови відбору для декількох полів, то всі вирази в рядку Условие отбора або в рядку илиповинні приймати значення Істина для любого запису, який включається в набір записів запиту. Це означає, що Access виконує логічну операцію ANDнад умовами відбору, які знаходяться в одному рядку. Щоб результат операції ANDмав значення Істина, умови повинні бути істинними; тільки в цьому випадку запис відбирається запитом. Наприклад, ми вибираємо записи з таблиці, в якій знаходяться дані про робітників. Умовою відбору обрано поле Загальний стаж і його значіння:

>10 AND <20

Це означає, що будуть відібрані тільки ті записи (з даними про робітників) значення яких відповідає обом умовам в рядку Условие отбора (стаж більше 10 років, але не перевищує 20). Всі інші записи в таблицю запиту не попадуть.

Коли задаються для деякого поля декілька умов відбору, які з’єднані логічним оператором OR, то для того, щоб запис був відібраний запитом, істинним повинна бути хоча б одна з них. Є два способи задати декілька пов’язаних оператором OR умов для одного поля. Можна ввести всі умови в одну чарунку рядка Условие отбора і з’єднати їх оператором OR. Наприклад, з таблиці про поставників продукції запис в чарунці Условие отбора:

“Київ” OR “Вінниця”, означає, що будуть відібрані всі записи про поставників, що знаходяться в містах Київ і Вінниця.

Інший варіант: введення кожної умови в окрему чарунку рядка или. При використанні декількох рядків илидля відбору запису достатньо виконання всіх умов в одному з рядків или.

Окрім звичайних операторів порівняння Access пропонує три спеціальних оператора, корисних для відбору даних, які виводяться в наборі записів запиту.

BETWEEN. Визначає діапазон значень. Between 10 означає те саме, що і вираз And 20 >=10 And <=20.

IN. Задає список значень, що використовується для порівняння. Вираз IN(“Київ”,“Вінниця”) означає те саме, що і вираз “Київ” OR “Вінниця”.

LIKE. Оператор, корисний для пошуку зразків в текстових полях. В зразок пошуку можна включити символи шаблона, “?” заміняє любий символ в даній позиції, а “*” означає любу кількість символів в даній позиції. Символ “#” вказує, що в даній позиції повинна бути цифра.

Умови відбору для дат і часу

Microsoft Access зберігає значіння дат і часу як числа з плаваючою комою і з подвійною точністю. Значіння з лівого боку від десяткової коми відповідає даті, а дробова частина числа представляє час доби.

Щоб повідомити Access про те, що вводиться дата і час, значення вміщується в символи числа (#). Наприклад, #10 Квітень 2003# і #10/04/03# визначають одну і ту саму дату.

Access дає декілька функцій, які можна використовувати при завданні умов відбору для дат і часу:

Day(дата). Повертає значення дня місяця в діапазоні від 1 до 31.

Month(дата). Повертає значення місяця року в діапазоні від 1 до 12.

Year(дата). Повертає значення року в діапазоні від 100 до 9999.

Weekday(дата). Повертає значення чисел від 1 (Неділя) до 7 (Субота), які відповідають дням тижня.

Hour(дата). Повертає ціле число від 0 до 23, які представляють значення часу.

DatePart(інтервал, дата). Повертає номер кварталу або номер тижня в залежності від того, який код інтервалу задається (“q” - для визначення кварталу, “ww” - для визначення порядкового номера тижня в році).

Date(). Повертає поточну системну дату.

Використання параметрів запиту

До сих пір ми вводили умови відбору безпосередньо в бланк запиту в режимі конструктора. Але на етапі створення запиту на завжди можна визначити, які значіння повинен відшукувати Access. Потрібно включити в запит параметр, і при кожному виконанні запиту Access буде вимагати конкретні умови відбору.

Щоб визначити параметр, потрібно ввести в рядок Условие отборазамість конкретного значення ім’я або фразу, яка вміщена в квадратні дужки. Те, що вміщене всередині квадратних дужок, Access розглядає як ім’я параметра. Воно виводиться в вікні діалогу при виконанні запиту, тому в якості імені параметра розумно використовувати змістовну фразу. В одному запиті можна задати декілька параметрів, при цьому ім’я кожного параметру повинно бути унікальним і інформативним.

Для кожного параметра запиту можна вказати тип даних. Access використовує цю інформацію для перевірки введеного значення. Наприклад, якщо визначено параметр як числовий, Access відкине літерні символи в значенні параметра. З мовчазної згоди Access надає параметрам запиту текстовий тип даних. Якщо потрібно змінити тип даних, треба вибрати команду Запрос/Параметры, і Access виведе на екран вікно діалогу Параметры запроса. В цьому вікні діалогу вводиться ім’я кожного параметра, тип якого ми хочемо визначити, в стовпчик Параметрв такому вигляді, в якому воно було вказане в бланку запиту, але без квадратних дужок. В стовпчику Тип данныхтреба встановити потрібний тип даних, який вибирається зі списку, що розкривається. Після визначення всіх параметрів натискаємо кнопку ОК.

При виконанні запиту Access попросить ввести почергово значення для кожного з параметрів, використовуючи вікно діалогу.

Багатотабличні запити

Розглянувши можливості запитів, які основані на одній таблиці, на базі отриманих знань легко організувати перегляд об’єднаних даних з декількох пов’язаних таблиць. Здатність запитів відбирати дані з декількох таблиць особливо корисна при створенні форм і звітів.

Розглянемо приклад, в якому об’єднується інформація з двох таблиць. В вікні бази даних треба перейти на вкладку Запросыі натиснути кнопку Создать. В вікні діалогу Новый запросвибрати Конструкторі натиснути кнопку ОК. Access відкриє вікно нового запиту в режимі конструктора і виведе на екран вікно діалогу Добавление таблицы. Вікно діалогу дозволяє вибрати таблиці і запити, які будуть базовими для нового запиту. Вибираються дві таблиці і закривається вікно.

Якщо зв’язок між базовими таблицями був раніше визначений, то верхня частина вікна запиту в режимі конструктора буде виглядати так, як показано


Мал. 2. Конструкторзапиту

на мал. 2. Access пов’язує використовувані в запиті таблиці на основі інформації про зв’язок, яка задана при їх створенні. Access зв’язок в вигляді лінії, яка з’єднує первинний ключ одної таблиці з відповідним полем іншої. Якщо зв’язок між таблицями не визначений, Access сам прийме рішення, встановивши зв’язок між полями з однаковими іменами і співпадаючими типами даних.

Користувач включає в бланк запиту необхідні поля з двох таблиць. Побачити результат запиту можна, переключившись у режим таблиці.

Як уже згадувалося, вікні режиму таблиці можна виконувати з набором записів запиту майже всі дії, які доступні для звичайних таблиць.

Одним з найцікавіших аспектів багатотабличних запитів є можливість зміни даних вихідних таблиць прямо в наборі записів.

Створення запиту на основі іншого запиту

При створенні запита в режимі конструктора вікно діалогу Добавлениетаблицыдозволяє вибрати в якості джерела даних для нового запиту не тільки таблиці, але і запити. Дійсно, побудова одного запиту на основі іншого - це ще один спосіб роботи з даними з декількох таблиць: спочатку створюється один запит, за допомогою якого вирішується визначене коло задач і відбирається сукупність даних з декількох таблиць, а потім на його основі будується інший для отримання кінцевого набору записів.


Використання майстра запитів

1.


В вікні бази даних перейти на вкладку Запросыі натиснути кнопку Создать.

2. В діалоговому вікні Новыйзапросвибрати майстра Простой запрос (мал. 3). Натиснути ОК.

3. В діалоговому вікні (мал. 4), що з’явилося, вказати ім’я таблиці або запита, на якому буде збудований новий запит. Потім вибрати поля, з яких повинні бути відновлені дані.Мал. 4. Створення простого запиту

Якщо необхідно, вказати додаткові таблиці або запит, а потім вибрати з них поля, які повинні бути використані.

4. Закінчивши роботу в цьому діалоговому вікні, натиснути ОК. Потрібно слідувати інструкціям, які виникають в наступних діалогових вікнах майстра. В останньому діалоговому вікні користувачу пропонується вибір виконати запит або продивитися його структуру в режимі конструктора. Якщо отриманий запит не відповідає вимогам, можна знову звернутися до майстра або внести зміну в запит в режимі конструктора.

Відкриття, копіювання, збереження, перейменування і видалення запитів

Користувач може відкрити в режимі конструктора різні запити: запит на вибірку, перехресний запит і запит на зміну. Запит на вибірку і перехресний запит також можна відкрити в режимі таблиці для огляду результатів.

Можна створити ярлик для відкриття об’єкта бази даних, яка знаходиться або на комп’ютері користувача, або на файловому сервері мережі або в директорії для спільного доступу. В Microsoft Windows можна створити ярлик, перемістивши за допомогою миші об’єкт з вікна бази даних в робочий стіл або папку. Інший спосіб – клацнути правою кнопкою миші потрібний об’єкт (запит, наприклад) і вибрати команду Создать ярлык.Щоб створити ярлик не на робочому столі, треба ввести новий шлях в поле Размещение.

Для копіювання вибирається об’єкт і натискається кнопка Копироватьна панелі інструментів. Під час копіювання об’єкта в іншу базу даних, закривається поточна база і відкривається та, в яку потрібно вставити об’єкт. При відкритому вікні бази даних натиснути кнопку Вставитьна панелі інструментів.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат