На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Життя та творчість Антона Павловича Чехова

Реферати > Література українська > Життя та творчість Антона Павловича Чехова

Антон Павлович Чехов народився в Таганрозі в 1860 році. Там він учився в місцевій гімназії, після якої надійшов у Московський університет на медичний факультет. Після закінчення університету в 18884 році він почав займатися медичною практикою. Писати він почав ще будучи студентом, його перші гумористичні розповіді з'явилися в печатці ще в1880 році в журналах. Перший збірник його розповідей "Казки Мельпомены" вийшов у 1884 році. Сама назва збірника, на мій погляд, символічно. Воно говорить про те, що вже тоді автор був не байдужий до театру.

Ще в 1882 році на його талант звертає увагу російський письменник і редактор петербурзького гумористичного журналу "Осколки" П.А.Лейкин, що запрошує Чехова до постійного співробітництва.

Гумористичні журнали 80-х років мали в основному розважальний, чисто комерційний характер, а тому і зв'язувати народження великого чеховського таланта з гумористичною белетристикою невисокого рівня не можна.

До середини 80-х років у творчості Чехова намічається перелом. Веселий і життєрадісний сміх усі частіше поступається місцем серйозним, драматичним інтонаціям. Усе частіше й частіше чуйне вухо і зірке око Чехова ловлять у навколишнім житті боязкі ознаки пробудження. Насамперед з'являється цикл розповідей про раптове прозріння людини під впливом різкого життєвого поштовху - смерті близьких, горя, нещастя, несподіваного драматичного іспиту.

На ранніх етапах творчого шляху він намагається створити роман, опанувати великою епічною формою. До цього посилено підштовхували його літературні друзі. Складалася інерція минулого етапу розвитку російської літератури: Толстой, Достоєвський, Щедрін усталили свою славу класичних письменників створенням великих епічних добутків. Але в літературі 80-х років жанр великого роману став долею другорядних письменників, а всієї значне починалося з розповіді або невеликий по обсязі повести. Саме тоді стала популярної фраза письменника: "Стислість - сестра таланта". Чехову не призначено було написати роман, але жанром, що синтезує всі мотиви його повістей і розповідей, стала "нова драма". Саме в ній найбільше повно реалізувалася чеховська концепція життя, особливе її відчуття і розуміння.

Чехов - драматург

Успіх Чехова - драматурга значною мірою був підготовлений поруч характерних рис його художнього методу, що у своєму логічному розвитку й означали граничне зближення оповідальної творчості з драматургічним.

Глибоке знання театру, прагнення сприяти його подальшому розвиткові в дусі кращих традицій російського сценічного реалізму, з одного боку, характерні риси його художнього методу - з іншого боку, і з'явилися тим творчим надбанням письменника, що не тільки забезпечило успіх перших серйозних кроків Чехов-драматурга, але і визначило загальний напрямок його новаторських шукань. Чеховські драми пронизує атмосфера загального неблагополуччя. У них немає щасливих людей. Героям їх, як правило, не везе ні у великому, ні в малому: усі вони тією чи іншою мірою виявляються невдахами. У " Чайку", наприклад. П'ять історій невдалої любові, у "Вишневому саду" Епиходов з його нещастями - уособлення загальної нескладності життя , від якого страждають усі герої.

На перший погляд, драматургія Чехова являє собою якийсь історичний парадокс. І справді, у 90 - 900-і роки, у період настання нового суспільного підйому, коли в суспільстві назрівало передчуття "здорової і сильної " бури, Чехов створює п'єси, у яких відсутні яскраві героїчні характери, сильні людські пристрасті, а люди втрачають інтерес до взаємних зіткнень , до послідовної і безкомпромісної боротьби. Виникає питання: чи зв'язане взагалі драматургія Чехова з цим бурхливим, стрімким часом, у нього чи занурені її історичні корені?

Відомий знавець драматургії Чехова М. Н. Строева так відповідає на це питання. " Драма Чехова виражає характерні риси, що починається на рубежі століть у Росії суспільного пробудження. По-перше, це пробудження стає масовим і втягує в себе самі широкі шари російського суспільства . Невдоволення існуючим життям охоплює всю інтелігенцію від столиць до провінційних глибин. По-друге, це невдоволення виявляється в схованому і глухому шумуванні, що ще не усвідомлює ні чітких форм. Ні ясних шляхів боротьби. Проте відбувається неухильне наростання, згущення цього невдоволення. Воно збирається, зрить, хоча до грози ще далеко. По-третє, у нову епоху істотно змінюється саме розуміння героїчного: на зміну героїзмові одинаків йде невдоволення усіх. Визвольні пориви стають надбанням не тільки яскравих, виняткових особистостей , але і кожної розсудливої людини . По-четверте, незадоволеність своїм існуванням ці люди починають відчувати не тільки у виняткових випадках, а щогодини і щомиті, у самого буден життя."

Саме на цих суспільних дріжджах, на новому історичному ґрунті і виростає "нова чеховська драма" зі своїми особливостями поетики, що порушують канони класичній росіянці і західноєвропейській драмі.

Новий вид Драматургії і традиції

Звичайно, коли мова йде про новаторську природу драматичних творів Чехова, у першу чергу відзначають відсутність у них боротьби - інтриги, прагнення Чехова гранично зблизити театр із життям, побудувати свої п'єси так, щоб на сцені дійсно усі було так само просто і разом з тим складно, як у житті.

Відзначені риси, безсумнівно, властиві театрові Чехова - драматурга. Однак не слід забувати, що самі по собі вони свідчать не стільки про новаторство Чехова, скільки про вірність його тим особливостям російського реалістичного театру, що найбільше чітко проявилися в драматургії Тургенєва, що склалася під безпосереднім впливом Гоголя, у гоголівській школі критичного реалізму. Дійсно, уже Тургенєв у своїх п'єсах керувався насамперед прагненням до "відтворення дійсності у всій її істині", що робило для нього далеким дотримання традиційних умовностей, у тому числі і жанрових.1 Сміливість і значимість тургеневского експерименту в тім , що він прагнув скинути соромливі узи різноманітних "законів" драматургічного листа , рішуче відмовлявся виходити з жанрових і інших догм, змело підкоряв драматичну форму ідейному задумові добутку , задачі правдивого відтворення життя і людських характерів. Жанрова розмаїтість драматургії Тургенєва виявляється тим самим явищем, похідним і настільки ж природно виникаючим у системі "натуральної школи", як і жанр "фізіологічного нарису", по суті справи отрицавшего жанрову визначеність.

Але адже й Островський своєї драматургії, настільки не схожий зовні на тургеневскую, прагнув до того ж відтворенню дійсності "у всій її істині", був рішучим ворогом сценічної умовності, що порушує правду життя. "Щоб глядач залишився вдоволеним , - писав драматург, - потрібно, щоб перед ним була не п'єса, а життя, щоб була повна ілюзія, щоб він забув, що він у театрі". "Мистецтво стає правдивіше, і все умовне помалу сходить зі сцени, - писав в іншому місці Островський. - Як і в житті ми краще розуміємо людей, якщо бачимо обстановку, у якій вони живуть, так і на сцені правдива обстановка відразу знайомить нас з положенням діючих осіб, робить виведені типи живе і зрозуміліше для глядача". Це були не тільки декларації. У своїй драматургічній практиці Островський послідовно і наполегливо здійснював цю принципову установку, за що, зокрема , піддавався запеклим нападкам з боку критиків, що були прихильниками класичної театральності, що обвинувачували драматурга в побутовизмі, перенесенні на сцену буденній життєвій обстановці й атмосфери. Однак ці нападки не бентежили Островського. "Винахід інтриги, - говорив драматург, - тому важко, що інтрига є і неправда, а справа поезії - істина... Справа поета не з тім, щоб видумувати небувалу інтригу, а в тім, щоб подія, навіть неймовірне, пояснити законами життя". "Багато умовних правил зникли, - читаємо ми в іншій замітці Островського, - зникнуть і ще деякі. Тепер драматичні добутки є не що інше, як драматизированная життя".

Таким чином, саме по собі прагнення до правди життя, більш того, у правді побуту, що дійсно знайшло яскраве відображення в театрі Чехова, з'явилося подальшим закономірним розвитком реалістичних традицій російської драматургії.1 И Гоголь, і Тургенєв, і Некрасов, і Островський, і Толстой завжди прагнули до соціальної обумовленості характерів діючих осіб , що і дозволяло їм , як і Чехову, будувати драматичні конфлікти на основі реальних соціальних колізій їхнього часу. У цьому відношенні Чехову настільки ж близький Островський, як і Тургенєв.

Як видно з попереднього, не було новиною в російської драматургії і те, що часом умовно позначають терміном "безсюжетність". Зразками п'єс, позбавлених явно вираженої боротьби-інтриги, є п'єси Тургенєва і Некрасова, у цьому відношенні найбільш близькі драматурги Чехова. Однак і Островський, що додавав сюжетові-інтризі велике значення, вважав, що "винахід інтриги є неправда", протиставляючи тим самим свій театр сучасної йому західної драматургії, законодавцями якої були постачальники "добре зробленої" п'єси.

Попри все те Чехов, дотримуючись корінних традицій російського реалізму, безсумнівно, вніс і щось нове, що все-таки принципово відрізняє його драматургію.

Однієї з основних особливостей традиційної драматургії, що застав Чехов і яка не утратила свого значення до цього дня, була наявність у п'єсі якого-небудь "події", що отодвигали на другий план рівний, повсякденний побутовий плин життя і навколо якого концентрувалася "боротьба воль" діючих осіб . При цьому характер побутових сцен. Розмов завжди виявлявся в більшому або меншому ступені підлеглим головному в п'єсі - тієї эстетической, моральній проблемі, рішення якої відбувається в процесі боротьби, того самого 2події", що вузлом зв'язувало всіх діючих осіб і сам розвиток дії в п'єсі". Інакше кажучи, мова йде про вірність усієї "нечеховської" драматургії завітові Гоголя, сформульованому їм у "Театральному розділі ": "..комедія повинна в'язатися сама собою, - писав гоголь, - усієї своєї массою, в один великий, загальний вузол. Зав'язка повинна обіймати всіх осіб, а не одне або два, - торкнутися того, що хвилює, більш-менш, усіх діючих. Отут усякий герой, плин і хід п'єси робить потрясіння звий машини: жодне колесо не повинне залишатися як іржаве і не вхідне в справу".

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат