На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Еволюція концепції маркетингу

Реферати > Маркетинг > Еволюція концепції маркетингу

Тема: Еволюція концепції маркетингу

План

Різні версіїї визначення маркетингу.

Роль маркетингу в ринковій економіці.

Концепції маркетингу.

Основні принципи маркетингу.

1. Першим типом ринку, який сформувався у розвинутих країнах світу був так званий ринок продавця.

Ринок продавця – такий ринок, на якому продавці мають більше влади і де найактивнішими “діячами ринку” змушені бути покупці.

Поступово, у міру зростання пропозиції порівняно з попитом, сформувався інший тип ринку – ринок покупця.

Ринок покупця – це такий ринок, на якому більше влади мають покупційнайактивнішими “діячами ринку” змушені бути продавці.

Ринок покупцяє впровадженням у практику провідної ідеї концепції маркетингу: надійною гарантією ринкового успіху підприємтсва є визначення незадоволених потреб та бажань певноїгруписпоживачів ізадоволення цих потреб ефективнішими ніжу конкурентів методами.

Сьогодні існуєдекількадесятківвизначень маркетингу. Одним із засновників сучасної теорії маркетингу Філіп Котлер дає таке визначення:

Маркетинг – вид людської діяльності, спрямований на задоволення потреб через обмін.

Американська асоціація маркетингу (АМА) трактує його так:

Маркетинг – процес планування і втілення задуму щодо ціноутворення просування та реалізації ідей, товарів і послуг через обмін, який задавольняє цілі окремих організацій.

Ми пропонуємотаке визначення:

Маркетинг – діяльність спямованана створення попиту та досягнення цілей підприємства через максимальне задоволення потреб споживачів.

Маркетинг це водночас і філософія бізнесу, і активний процес. Як філософія бізнесу ця наука пропонує систему мислення та ідеологічну основу підприємницької діяльності. Як активний процес маркетинг вирішує низькузавдань, що виникають при функціонуванні підприємтсва в ринокових умовах і розглядаються як основа для досягнення цілей підприємтсва.

2. Роль маркетингу в ринковій економіці з погляду макроекономіки дає змогу формувати потреби кінцевих споживачів, сприяє ефективнішому використанню ресурсів економіки завдяки прискоренню товарообігу та зменшенню товарних запасів, наявності маркетингової інформації про розміщення ресурсів.

З погляду мікроекономіки маркетинг створює умови, які сприяють пристосуванню підприємництв до вимог ринку. Щоб визначити роль маркетингу на підприємстві, можна провести анологію з будовою людського тіла.

Якщо дослідження та розробки порівняти з людським мозком, технологічне виробництво з хребтом, а збут - з тілом, то маркетинг можна назвати вітамінами чи гормонами, які проходять через усі ці ділянки, активно впливаючи на них та підживлюючи їх енергію.

Від запровадження маркетингових підходів у підприємницьку діяьлність виграє і споживач – завдяки зменшенню ризику щодо придбання товарів, розширенню асортименту й доступності товарів, підвищенню їх якості розширенню кола послуг,гнучкійціновій політиці.

Концепції, на яких будуються взаємовідносини міжвиробниками і споживачами в умовах ринку.

Існує п’ять алтернативних концепцій, кожна з яких відповідає певному етапу становлення маркетингу зокрема:

Концепція удосконалення виробництва стверджує, що споживачі надають перевагу широко розповсюдженим та доступним за ціною товарам.

Управління підприємтсвом, яке орієнтується на дануконцепцію, зосереджується на вдосконаленні виробництва та підвищенні системи розподілу товару.

Застосування даної концепції доцільне у двох ситуаціях:

коли існує високий попит на цітовари і покупці виявляють до них інтерес. У таких випадках виробники шукають шляхи збільшення випуску продукції;

коли собівартість надто висока іїї можна зменшити за рахунок підпвищення продуктивності праці.

2. Концепція удосокналення товару передбачає, що сопаживачі віддають перевагу товарам із найвищою якістю та надійними експлуатаційними харакетристиками, отже підприємтсво має зосередити свої зусилля на постійному вдосконаленні товару.


Придіялючи увагу насамперед якості товарів підприємтсв-виробник має на увазі що споживачі зацікавлені у придбанні цих товарів, знають про наявність виробів конкурентів і роблять свійвибір, орієнтуючись на високу якість і погоджуючись платити за неї вищу ціну.

Орієнтація товаровиробників на цю концепцію управління підприємтсвом часто призводить до “маркетингової короткозорості” коли виробник так закохується у власний товар, що забуває про потреби смпоживачів.

3. Концепція інтенсифікації комерційних зусиль стверджує, що споживачі не купуватимуть товари підприємтсвав достатній кількості, якщо воно не докладає значних зусиль у сфері збуту товарів.

Підприємтсва,орієнтованіна дану концепцію,керуєтьсятим,що споживачі переважно не мають явного наміру придбати їхні товари і тому треба вживати активних заходів для збуту товару.

На практиці концепцію інтенсифікації комерційних зусиль реалізують, навязуючи покупкуспоживіачеві, причому продавець намагається за будь-якихумов підписати угоду та здійснити продаж, а задоволення потреб споживача є для нього другорядною справою.

Концепція маркетингу передбачає, що запорукою досягненняцілей підприємтсває визначення потреб споживачів і задоволення циз потреб ефективнішиими і продуктивнішими, порівняно з конкурентами, методами.

Запроваджуючи цю концепцію, підприємтсво орієнтується передусім на задоволення потреб певної групп споживачів, для чого постійно проводиться дослідження ринку, аналіз і контроль маркетингової діяльності.


Концепція маркетингу – це сучасна концепція підприємницької діяльності, яка є досконалішою порівняно з трьомапопередніми.Зіставлення концепції інтенсифікації комерційних зусиль та концепції маркетингу наведено на рисунку:


Якщо основним об’єктом уваги в першій з них є товар підприємства, який активно нав’язують споживачеві, то в концепції маркетингу основним об’єктом уваги є потреби цільової групи споживачів. А прибуток підприємтсво отримує завдякидосягненню і підтримці споживчої задоволенності.

В останні роки дедалі більшої популярності набуває концепція соціально-етичного маркетингу.

Концепція соціально-етичного маркетингу передбачає визначення потреб сопживачів та їх задоволення ефективніше, ніж конкуренти, зурахуванням інтересів усіхчленівсуспільства.

Ця концепція виникла під впливом багатьох зовнішніх фаторів, зокрема погіршення якості довкіоллля, обмеженості природних ресрусів, стрімкого приросту населення тощо.

Концепція вимагає збалансування усіх трьох чинників:

прибутків підприємтсва;

споживих потреб цільової групи;

інтереси суспільства.


Завдяки орієнтації на концепцію соціально-етичного маркетингу деякі зарубіжні компанії уже досягли значного зростання обсягів продажу та прибутковості, оскільки завоювали довіру сопживачів.

4. Основні принципи маркетингу.

Під час здійснення маркетингової діяльностідоцільно врахувати принципимаркетингу, яківиникли на грунті узагальнення практичного досвідубагатьох підприємців та сформульовані у вигляді поданих далі порад. Деякі з них мають гумористичне забарвлення, але сутність кожної глибока і серйозна.

Споживач –це король, а ми –його вірні слуги, інаше завдання полягає в тому,щоб із повагоюі найбільшими для короля зручностями допомагати йому зробити вибір.

Треба намагатися виробляти те, що можна продати, а не намагатися продати те, що можна виробити.

Інженери створюють виріб, а маркетологи товар. При тому слід завжди памятати що та сама продукціяводночас може бути втіленням інженерної міри та жахом для відділу збутую

Споживача належить питати про те, який виріб йому потрібний, а про те у чому полягають його проблеми сьогодні і як він хоче розвязати їх за допомогою ваших товарів завтра.

Хто забуває про конкурентів, того завтра забуде ринок.

Не забувайте та прогнозуйте зміни зовнішьного середовища і його вплив на ваш ринок та вашітовари.

Найбільш збитково – це ефективно робити те, чого робити взагалі не слід.

Хороший дизайн – хороший бізнес.

Ніхто не хоче платити за низьку якість, а ле ніхто не хоче платити і за зайву якість.

Хто економить на системах збуту, той економить на процвітанні фірми.

Зайві витрати – це витрати на недостаню рекламу.

Немає сервісу – не має успіху.

Маркетинг – загальнофірмова справа.

Маркетинг існує для фірми – а не фірма для маркетингу.

Перейти на сторінку номер: 1  2 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат