На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Організація як функція управління

Реферати > Менеджмент > Організація як функція управління

Більша централізація повноважень

Меньша

спеціалізація

робіт


Великі розміри організації.

¯ ¯ ¯

Менша

централізація повноважень

Більша

стандартизація діяльності

Більша

спеціалізація робіт

Дійсно, з точки зору теорії, збільшення розмірів організації означає поглиблення процесів розподілу праці (спеціалізація). Отже для забезпечення необхідного рівня координації діяльності робітників потрібна більша кількість менеджерів.

Ускладнення організацій збільшує кількість проблем для вищої ланки керівників. Виникає потреба у використанні формалізованих регуляторів (правил, стандартних операційних процедур тощо). Більше того, вищі менеджери мають передавати все більше і більше своїх функцій менеджерам нижчого рівня. Прийняття рішень стає все і більш децентралізованим.

Але чи є цей сценарій завжди реалістичним? Чи можемо ми сказати, що збільшення розмірів організації завжди призводить до більшої формалізації і децентралізації? Чи існує між ними функціональна залежність?

Середовище. Вплив середовища на організаційну структуру залежить від його наступних характеристик:

складність середовища - визначається кількістю його компонент, які впливають на функціонування організації та інтенсивністю взаємодії між ними;

динамічність середовища - характеризується кількістю змін середовища в одиницю часу та подібністю змін;

невизначеність середовища - визначається кількістю інформації про компоненти та зміни в середовищі, а також якістю та визначеністю такої інформації.

Перше достатньо глибоке дослідження взаємозв’язків між середовищем і структурою було проведено Т.Барнсом і Дж.Сталкером. Вони ідентифікували два крайніх типа середовища: стабільне (яке залишається відносно постійним у часі) і нестабільне (для якого характерні невизначеність та швидкі зміни).

Далі вони встановили, що організації, які функціонують в стабільному середовищі звичайно мають структуру, яка відрізняється від структури, що мають організації в нестабільному середовищі. Такі типи організаційних структур дістали назву відповідно механістичної та органічної (див. табл.4.3.).

Таблиця 4.3.

Порівняльна характеристика механістичної та органічної структур Т.Барнса і Дж.Сталкера

Параметри

Характеристики організаційних систем

механістична (закрита, стабільна)

органічна (відкрита, адаптивна)

1. Загальне середовище

спокійна

турбулентна

2. Передбачення змін середовища

добра

недостатня

3. Технологія

стабільна

динамічна

4. Вплив середовища на організацію

слабкий

сильний

5. Наголос в діяльності організації

на виконання робіт

на вирішення проблем

6. Процес прийняття рішень

піддається програмуванню

не піддається програмуванню

7. Загальноорганізаційні цінності

ефективність, передбаченість, безпека, запобігання ризику

результативність, адаптивність, сприйняття ризику

8. Процедури та правила

багато, часто формалізовані, письмові

мало, часто неформальні

9. Кількість ієрархічних рівнів

багато

мало

10. Джерело влади

позиція в організаційній ієрархії

рівень знань індивідуума

11. Відповідальність

визначена посадою

приймається самим індивідуумом

12. Міжособові взаємовідношення

формальні

неформальні

13. Мотиваційні фактори

нижчі рівні споживачів

вищі рівні споживачів

14. Стиль керівництва

автократичний

демократичний

15. Зміст комунікаційних процесів

безособова передача рішень та інструкцій

поради та неформальне спілкування

16. Процеси контролю

використання правил і регуляторів

міжособові контакти, переконання та підтримка

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат