На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Сутність і цілі внутрішньо фірмового фінансового прогнозування і планування. Значення фінансового прогнозування і планування в фінансовому менеджменті

Реферати > Менеджмент > Сутність і цілі внутрішньо фірмового фінансового прогнозування і планування. Значення фінансового прогнозування і планування в фінансовому менеджменті

• реалізація фінансової стратегії. В процесі такої оцінки в першу чергу розглядаються потенційну можливість підприємства у формуванні власних фінансових ресурсів. Крім того, оцінюється рівень кваліфікації фінансових менеджерів і їхню технічної оснащеність з позиції задачі реалізації фінансової стратегії;

• прийнятність рівня ризиків, пов'язаних з реалізацією фінансової стратегії. У процесі такої оцінки необхідно визначити, наскільки рівень прогнозованих фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю підприємства, забезпечує достатню фінансову рівновагу в процесі його розвитку і відповідає фінансовому менталітету його власників і відповідальних фінансових менеджерів. Крім того, необхідно оцінити, наскільки рівень цих ризиків допустима для фінансової діяльності даного підприємства з позиції можливого розміру фінансових втрат і генерування юзи його банкрутства;

• результативність розробленої фінансової стратегії. Оцінка результативності фінансової стратегії може бути оцінена перш усього на основі прогнозних розрахунків раніше розглянутої системи основних фінансових коефіцієнтів. Поряд з цим можуть бути оцінені і не фінансові результати реалізації розробленої стратегії — ріст ділової репутації підприємства; підвищення рівня керування фінансовою діяльністю структурних його підрозділів (при створенні „центрів відповідальності"); підвищення рівня матеріальної і соціальної задоволеності фінансових менеджерів (за рахунок ефективної системи їх матеріального стимулювання за результатами фінансової діяльності; більш високого рівня технічного оснащення їхніх робочих місць і т.п.).

Розробка фінансової стратегії і фінансової політики по більш важливим аспектам фінансової діяльності дозволяє приймати ефективні управлінські рішення, пов'язані з фінансовим розвитком підприємства.

Література

1. Балабанов И. Т. Риск - менеджмент. — М.: „финансы и статистика", 1996.

2. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. — М.: „Финансы и

статистика", 1997.

3. Башарин Г.П. Начала финансовой математики. — М.: „ИНФРА-М", 1997.

4. Белолипецкий В.Г. финансы фирмы. — М.: „ИНФРА-М", 1998.

5. Беренс В., ХаВранек П. Руководство по оценке эффективности инвестций.

Пер. с англ. — М.: АОЗТ „Интерэксперт", „ИНФРА-М", 1995.

6. Бернар И., Колли Ж-К. Толковый экономический и финансовый словарь.

Пер. с франц. — М.: Международные отношения, 1994.

7. Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности: теория, практика и

интерпретация. Пер. с англ. — М.: финансы и статистика, 1996.

8. Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проек-

тов. Пер. с англ. — М.: „Банки и биржи", „ЮНИТИ", 1997.

9. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. — Киев: „ИТЕМ", „Юнайтед .

Лондон Трейд Лимитед", 1995.

10. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. —

Киев: „ИТЕМ", „АДЕф-Украина", 1996.

11. Бланк И.А. Словарь-справочник финансового менеджера.—Киев: „Ника-

Центр", „Элыа", 1998.

12. Бланк И.А. Управление прибылью.—Киев: „Ника-Центр", „Элыа", 1998.

13. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. Т. 1. — Киев: „Ника-

Центр", „Эльга", 1999. .

14. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. Т. 2. — Киев: „Ника-

Центр", „Эльга", 1999.

15. Блех Ю., Гетце У. Инвестиционные расчеты: модели и методы оценки

инвестиционных проектов. Пер. с нем. — Калининград: „Янтарный сказ",

1997.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат