На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Економіка України в 2002 році, підсумкові та прогнозні макропоказники

Реферати > Мікроекономіка > Економіка України в 2002 році, підсумкові та прогнозні макропоказники

* 11 місяців 2002 р. до 11 місяців 2001 р.; ** 9 місяців 2002 р. до 9 місяців 2001 р.

Таблиця 2

Динаміка макроекономічної ситуації у 2002 р.

Показник

3 місяці

6 місяців

11 місяців

2002 р. (очікув.)

ВВП, реальний приріст (%)

3,8

4,3

4,1

4,1 факт

Індекс споживчих цін, грудень до грудня 2001 р. (%)

98,9

98,2

98,1

99,4

Індекс цін виробників, грудень до грудня 2001 р. (%)

99,5

104,4

105,7

105,7 факт

Промисловість, реальний приріст (%)

3,1

5,8

6,3

7,0 факт

Сільське господарство, реальний приріст (%)

11,1

7,7

2,7

3,8

Прибуток, млрд грн.
(1 - без банків)

6,81

16,61

27,2*

40,4

Інвестиції в основний капітал
(у фактичних цінах, млрд грн.)

9,6

12,1

19,8**

37,3

Середньомісячна зарплата, реальний приріст (%)

19,2

18,4

18,4

18,6

Експорт, приріст
(платіжний баланс), %

1,5

2,4

6,9**

8,0

Імпорт, приріст
(платіжний баланс), %

-2,1

0,9

4,7**

5,5

* Січень-жовтень; ** січень-вересень.

Зростання заробітної плати протягом усього року становило понад 18%, тобто приріст реальних доходів громадян у 5–6 разів перевищував приріст ВВП. Таким чином, дещо змінився вплив чинників зростання і уряд докладав зусиль для підвищення реальних доходів населення та внутрішнього попиту, щоб компенсувати втрати в зв’язку з погіршенням зовнішньоекономічної кон’юнктури.

У 2002 р. було двічі підвищено розмір мінімальної заробітної плати: з 1 січня до 140 грн. і з 1 липня до 165 грн; на 20% збільшився розмір пенсій. Реальна заробітна плата за період з січня по листопад 2002 р. зросла на 18,4%, а реальні доходи громадян — на 21,9%. Це суттєво вплинуло на темпи зростання внутрішнього ринку. Пропозиція товарів на ньому, яка збільшувалась досить високими темпами, та сприятливі умови, що склалися протягом 2002 р. у сільському господарстві, зумовили зниження цін на продовольчі товари (–2,3%), що й стало основною причиною дефляції — певною мірою не очікуваної. Це було зумовлено, з одного боку, адміністративним впливом на місцеві органи влади щодо контролю динаміки цін, з іншого — високим врожаєм, завдяки чому ціни на сільськогосподарську продукцію знизилися приблизно на 10%. Неабияке значення мало й те, що практично не підвищувалися тарифи на електроенергію, газ та житлово-комунальні послуги — для населення вони залишаються низькими, а для виробництва — високими. Таким чином, рівень перехресного ціноутворення у 2002 р. підвищився, протягом року індекс споживчих цін становив 99,4%.

Заступник держсекретаря Мінекономіки визначила цінову ситуацію 2002 р. як принципово нову для економіки України. Протягом усього періоду незалежності дефляція спостерігалась лише в окремі літні місяці, а в 2002 р. дефляційними були шість місяців. Але необхідно зазначити, що йдеться про дефляцію лише у групі продовольчих товарів (питома вага витрат на придбання цих товарів є найбільшою в загальних споживчих грошових витратах населення — 63,9%). Зростання доходів населення зумовлює зміни у структурі споживання, і приріст доходу реалізується головним чином на непродовольчому ринку, де спостерігалася інфляція.

Вагомим чинником, який також частково зумовив дефляційну динаміку споживчих цін у 2002 р., була тривала стабільність курсу гривні відносно курсу долара США.

На цінах споживчого ринку не позначилось значне збільшення монетарних агрегатів (у 2002 р. монетарна база зросла на 33,6%, грошова маса — на 41,6%), оскільки у відповідь на розширення пропозиції валюти на ринку емісія коштів була забезпечена відповідним зростанням виробництва і не носила інфляційного характеру.

Ситуація в бюджетній сфері не створювала жодних передумов для прискорення інфляційних процесів. При формуванні державного бюджету передбачалося, що в 2002 р. дефіцит загального фонду державного бюджету становитиме 2,9 млрд грн., що призвело б до збільшення грошової маси на споживчому ринку. За оцінками Мінекономіки, профіцит загального фонду становить більше 1 млрд грн. Отже, сукупний попит державного сектора скоротився у порівнянні із запланованим майже на 4 млрд грн.

З іншого боку, якщо розглянути явище у більш довгостроковій ретроспективі, то дефляційна динаміка споживчих цін у 2002 р. частково є наслідком близької до нульової (0,9% протягом року) динаміки цін виробників у 2001 р. За словами заступника держсекретаря, такий профіцит значною мірою є штучним, оскільки його було досягнуто за рахунок недофінансування багатьох видаткових статей бюджету — залишилася заборгованість по заробітній платі, по соціальних виплатах сім’ям з дітьми та малозабезпеченим сім’ям, ще за 2001 р. недофінансовані видатки на науку. Рівень виконання річного плану по доходах склав 87,9%, а по видатках — 74,6%, і ця різниця є істотнішою за таку в попередньому році.

Кредити, надані комерційними банками, зросли на 38,4% (динаміка гірша, ніж у минулому році), тим часом вклади населення в банках збільшились, за оперативними даними, приблизно на 60%. Цей показник також трохи менший, ніж у 2001 р. Однак вклади населення все ж таки зростають, і одне з головних завдань міністерства та суміжних відомств, як вважає Л. Мусіна, полягає в тому, щоб трансформувати їх в ефективні інвестиції і шляхом залучення до реального сектора «підживити» зростання економіки.

Пропонуємо низку основних прогнозних макропоказників на 2002–2003 рр. (табл. 3).

Таблиця 3

Динаміка основних прогнозних макропоказників
на 2002-2003 рр. (базовий сценарій)

Показник

2002 р.

2003 р.

ВВП (%)

4,1 факт

4,0

Інфляція (грудень до грудня, %)

-0,6 факт

6,0

Промисловість (%)

7,0 факт

4,5

Сільське господарство (%)

3,8

3,5

Валове нагромадження основного капіталу (%)

2,2

3,7

Прямі іноземні інвестиції, млн дол. США

620

750

Заробітна плата (%)

18,6

11,7

Експорт (%)

8,0

1,0

Імпорт (%)

5,5

3,5

Перейти на сторінку номер: 1  2  3 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат