На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Синтаксично-стилістичні риси науково-технічної мови

Реферати > Мовознавство > Синтаксично-стилістичні риси науково-технічної мови

2.3. Трикомпонентні та двомпонентні конструкції, до складу яких уходить присудковий пасивний дієприкметник доконаного виду: Визначені залежності (між величинами); Висновки були прийняті (спеціялізованою радою). Присудковість українських дієприкметників невиразна. З виразу визначені залежності не можна відразу визначити, яку функцію тут виконує дієприкметник - присудкову чи означеннєву (Визначені залежності подали графічно). У російській мові “определены зависимости” й “определённые зависимости” розрізняють відразу.

Тому в українській мові природніше вживати конструкції дієслівні та на -но, -то: Аспірант врахував зауваження, Зауваження врахували, Зауваження враховано; Визначили залежності, Визначено залежності.

Примітка. Деякі дослідники не заперечують цілком цих конструкцій, а сприймають їх як доцільний проміжний етап у перетворенні дієслівних особових речень у безособові: Аспіранти надрукували статті ® Статті надруковані аспірантами ® Статті надруковані ® Статті надрукували ® Статті надруковано [1].

2.4. Розщеплені присудки, складені дієсловом та іменником, напр. рос. удержать в памяти ® укр. запам’ятати, аналогічно: положить основание ® заснувати; подвергать критике ® критикувати; прийти в негодность ® зіпсуватися; находиться в противоречии с чем-то ® суперечити чомусь; привести к ухудшению ® погіршити; приносить извинения ® вибачатися; приходить в упадок ® занепадати; предъявлять требование ® вимагати; обеспечивать защиту ® захищати; поддавать исследованиям ® досліджувати; отдавать распоряжения ® заряджати, розпоряджатися; виконувати оброблення різанням ® обробляти різанням; здійснювати лінійне згладжування швидких коливань ® лінійно згладжувати швидкі коливанння; забезпечувати безпеку ® убезпечувати тощо.

Примітка. Розщеплений присудок застосовують, коли це стійка дієслівно-іменникова сполука, див. п.1.10.2.

2.5. Застосування активних дієприкметників (від перехідних дієслів). Замість активних дієприкметнтків в українській мові вживають прикметники, іменники, пасивні дієприкметники, дієприслівники, підрядні речення тощо: фраза, не имещая смысла ® беззмістовна фраза; использующаяся модель ® використовувана модель; коллектор, отводящий продукты сгорания ® колектор-відвідник продуктів спалювання; падающая волна ® набіжна хвиля; затухающие колебания ® згасні [згасаві] коливання; заведующий отделом ® завідувач відділу; управляющий делами ® керівник справ; ведущий программы ® ведучий програми; бегущий, движущийся ® рухомий тощо.

Література:

1. Наталія Непийвода Мова украънської науково-технічної літератури (функціонально-стилістичний аспект). –К.: ТОВ “Міжнар. фін. агенція", 1997. – 303 с.

2. Катерина Городенська. Синтаксична специфіка української наукової мови //Українська термінологія і сучасність: Збірник наук. праць, Вип. IV.– К.: КНЕУ, 2001.–368с.– С.11-14.

3. Роман Рожанківський. Щодо українського стилю фахової мови// Проблеми української термінології. Матеріяли 5-ї Міжнародної наукової конференції.– Львів, Львівська політехніка, 1998.– С.43–46

4. Diana Wieczorek. Syntetyczność języka ukraińskiego. Ukraińsko-polsko-rosyjskie paralele // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska.- Lublin - Polonia, v.XIV/ XV.- 1996/1997.-C.121-131.

5. Виталь Моргунюк. Передмова // Російсько-український словник наукової і технічної мови. – К., 1997. – С.3

Перейти на сторінку номер: 1  2 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат