На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Чому на Поліссі мозолю називають жабою

Реферати > Мовознавство > Чому на Поліссі мозолю називають жабою

Меркулова - Меркулова В.А. .... // Этимология 1963.- М., 1964.

ММ-1970 - Матэрыялы для слоўніка мінска-маладзечанскіх гаворак.- Мінск, 1970.

Никончук - Никончук М.В., Никончук О.М. Транспортна лексика правобережного Полісся у системі східнослов'янських мов.- К., 1990.

Никончук, Матеріали - Никончук М.В. Матеріали до Лексичного атласу української мови. (Правобережне Полісся). – К., 1979.

Онишкевич - Онишкевич М.И. Словник бойківських говірок. У двох частинах. К., 1984.

Расторгуев - Расторгуев П.А. Словарь народних говоров Западной Брянщины. - Мінск, 1978.

СБГ - Слоўнік беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларусіі і яе пагранічча. В 5-ці тг. - Мінск, 1979. - 1986.

СВГ - Словарь вологодских говоров. - Вологда, 1985.

СДГ - Словарь русских донских говоров. Тт. 1-3. - Ростов-на-Дону, 1975-1976.

Севортьян - Севортьян Э.В. Этимологический словарь тюркских языков. "Б". - М., 1978.

Скуратівський - Скуратівський В.Т. Русалії. - К., 1997.

Смик - Смик Г.К. Корисні та рідкісні рослини України: Словник-довідник народних назв.- К., 1991.

СРНГ - Словарь русских народних говоров. Вып. 1-22. - М., 1965-1987.

ССМ - Словарь славянской мифологии. (Под ред. Грушко Е.А., Медведева Ю.М.). - Нижний Новгород, 1996.

Судник, Цивьян - Судник Т.М., Цивьян Т.В. О мифологии лягушки // Балто-славянские исследования.- 1981.-М., 1982.

ТС - Тураўскі слоўнік. Тт. 1-4. -Мінск, 1982-1985.

УРЕ - Українська радянська енциклопедія. В 17–ти томах.- К.

УРС - Узбекско-русский словарь. - М., - К., 1959.

Чубинський - Чубинський П.П. Мудрість віків. У 2-х томах. – К., 1995.

Шамота - Шамота. Назви рослин в українській мові. – К., 1985.

Шаталава - Шаталава Л.Ф.Беларускае дыялектнае слова. – Мінск, 1975.

ЭСБМ - Этымалагічны слоўнік беларускай мовы. Тт. 1-6. – Мінск, 1978 – 1990.

AGM - Atlas gwar mazowieckich. T.I Halina Horodyska-Gadkowska i Alina Stryżеwska-Zaręba. Wrozlaw – Warszawa - Krakòw – Gdańsk, 1971- 1975.

AJS - Alfred Zaręba. Atlas językowy Śląska. T.I, П, Krakòw 1969, 1970 t.Ш, ІУ. Warszawa - Krakòw 1972, 1974.

Brückner - Brückner A. Słownik etymologiсzne języka polskiego. - Warszawa, 1957.

Boisacq - Boisacq E. Dictionnaire etymologique de la Lanque Grecque. - Pans, 1923.

Chantraine - Chantraine P. Dictionnaire etymologique de la Lanque Grecque. A – K. Paris.

Gammilscheg - Gammilscheg E. Etymologisches Wörterbuch der Franzözischen Sprache. – Heidelberg. 1969.

Fed. - Michał Federowski. Lud okolic Żarek, Siewierza i Pilicy jego zwyczaję, sposòb życiа, obrzędy i właśziwośсi mowy. I, П. Warszawa, 1888, 1889.

Kluge - Kluge F. Etymologische Wörterbuch der deutscher Sprache. –Berlin-New – York, 1975.

Machek - Machek V. Etymologický slovnik jazyka českého. Praha, 1968.

Maz. - Oskar Kolberg. Mazowsze. Obraz etnografіczny. I – V. Krakòw, 1885 – 90.

MPKJ, III - Kaziemiez Nitsch. Dialekty polskie Prus Zachodnich. 1907.

Michajlovic - Michajlovic V., Vukovic G. Srpskohrvatska leksika ribarstva. – Novi Sad, 1977.

OD - Oxford Dictionaіy of English Etymologie. – Oxford, 1985.

PKJ, XVI - Adam Tomaszewski. Gwara łopienna i okolicy w pòłnochej. Wielkopolsze 1930.

PMGR - Polskie materiały gwarowe rękopiśmienne pochodzą z kartoteki Słownika gwar polskich znajdującej się w prazowni Dialektologii Polskiej Instytutu Języka Polskiego w Krakowe.

Pobł. - Gustaw Pobłocki. Słownik kaszubski z dodatkiem idiotyzmòw chełmińskiech i kociewskich. Chełmno 1887.

PF, V - Prace Filologiczne. Warszawa od 1885. Hieronjm Lopaсiński. Pryczynkie do novego słownika języka polskiego 1899.

PYPAN - Praze językoznawcze Polskiej Akademii Nauk Wrocław od 1954. Mieczysław Szymczak. Słownik gwary Domaniewka w powiecie lęczyckim, cz. VIII, Z-Ż. 1973.

S - Bernard Sychta. Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludovej. VI, U- Ż 1973.

Wahrig - Wahrig. Deutsches Wörterbuch. – Güterslon-München, 1986 – 1991.

Walde - Walde A. Leteinisches etymologisches Wörterbuch. - Heidelberg, 1938.

Wisła, VIII - Miesięcznik geograficzno-etnograficzny. I-XX.

Warszawa od 1885. Władisław Matlakowski Przy międleniu lnu na Podhalu 1894.

Zb. X, XI - Stanisław Cieczewski. Lud rolniczo-gòrniczy z ocolic Sławkowa w powiecie olkuskim. 1886, 1887.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат