На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Документальні джерела інформації та використання їх у наукових дослідженнях

Реферати > Наукознавство > Документальні джерела інформації та використання їх у наукових дослідженнях

План

Вступ

1. Документальні джерела інформації та використання їх у наукових дослідженнях:

1.1. Документальні джерела

1.2. Класифікація документальних джерел інформації

2. Методика роботи над друкованими літературними джерелами

2.1.Вимоги до роботи над літературними джерелами

2.2.Реферування та групування літературного матеріалу

Вступ

Наукові дослідження з економіки та інших галузей наук ґрунтуються в основному на методах документалістики, тобто дослідженні документів, які відображають інформацію про стан, поведінку, використання об'єктів дослідження. Документальні джерела інформації дають змогу досліджувати об'єкти за певною періодизацією, тобто у динаміці за періодами, що необхідно для вивчення і зіставлення факторів, які впливають негативно чи позитивно на господарську діяльність людей.

1. Документальні джерела інформації та використання їх у наукових дослідженнях

1.1. Документальні джерела

Застосування комп'ютерних технологій у наукових дослідженнях не замінює документальні джерела інформації, скоріше, навпаки, посилює потребу у документах як носіях інформації. Документом називається матеріальний об'єкт, що містить зафіксовану інформацію для її збереження і використання у науці і практиці. Науковим документом, або документом у науково-технічній інформатиці, називається носій, у якому тим або іншим способом зафіксовані наукові відомості (дані) чи науково-технічна інформація, у якій повинно обов'язково вказуватися, ким, де і коли він був створений.

У інформатиці документом вважають кожний матеріальний носій інформації (бухгалтерського оформлення, книги, звіти та ін.). Документи науково-технічної інформації представлені двома основними групами: друкованими і рукописними.

Друковані документи - це друкована продукція, що пройшла редакційно-видавничу обробку (книги, журнали, брошури).

За періодичністю випуску друковані видання поділяють на одноразові (книги) і періодичні (журнали, газети).


1.2. Класифікація документальних джерел інформації

Класифікацію друкованих джерел інформації, які використовуються у наукових дослідженнях, подано у таблиці.

Таблиця „Класифікація друкованих джерел інформації”

пор.

Вид видання

Характеристика за призначенням

Офіційні

Публікації законодавства, нормативно-правових актів державних і господарських органів управління

Наукові

Результати наукових, експериментальних

та інших досліджень у різних сферах знань

Науково-популярні

Відомості з різних галузей науки і техніки, призначені для ознайомлення непро­фесійного загалу читачів

Підручники

Знання наукового і прикладного характеру, зведені у систему, призначені для педагогічних цілей

Виробничі

Знання з технології, техніки, організації виробництва, менеджменту, маркетингу бухгалтерського обліку і аудиту та інші призначені для використання у практичній діяльності фахівцями певного профілю

Довідкові

Містять коротку наукову і прикладну інформацію для ознайомлення фахівців з певної галузі знань, а також для наукових досліджень і професійної діяльності

Нормативно-виробничі

Правила, норми і нормативи, технологічні вимоги, стандарти, призначені для використання у виробництві, менеджменті, маркетинг та іншій практичній діяльності

Рекламні

Відомості про вироби, послуги, які рекомендуються з метою залучення покупця

Патентно-ліцензійні

Право на використання інтелектуальної власності, трудову діяльність у певній сфері виробництва або бізнесу

Проспекти

Видання рекламного характеру, що стосуються конкретного виду товару машин, устаткування для залучення покупців

Каталоги

Нормативно-виробничі довідники різних видів знань наукового прикладного характеру

Інформаційні

Систематичні відомості про видані праці з питань науки і практичної діяльності у різних галузях національної економіки

Перейти на сторінку номер: 1  2  3 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат