На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Виробнича стратегія та проектування структури змін

Реферати > Організація виробництва > Виробнича стратегія та проектування структури змін

План.

Проектування організації виробництва.

Основні резерви розвитку виробництва, їх суть і класифікація.

Дослідження етапу організації виробництва.

Вдосконалення організації виробництва.

Проектування організації виробництва.

Проектування організації в-ва – це процес розробки організаційної, технологічної і планово-економічної документації, необхідної для створення і здійснення на практиці виробничої системи.

Підприємство, як виробнича система з своїми підсистемами і службами в якісь мірі складніша ніж любі нові вироби, устаткування і машини. І якщо на підприємстві для створення нової продукції розробляється проект технічної підготовки в-ва, то дуже важливо і складно розробити проект організації в-ва. Ні одне підприємство не займається проектування організації в-ва. Тільки коли будувався Валжський автомобільний завод, то при допомозі італійської фірми ФУАТ вперше були використані і розроблені проекти організації в-ва. Пізніше такі проекти били використані на Камському автомобільному заводі.

Проект організації в-ва включає:

Загальносистемні дані – виробнича структура підприємства, система управління, склад і чисельність кадрів, система оперативно-виробничого планування.

Орагізаційні рішення, які відносяться до підсистем – технічна підготовка в-ва, організація виробничих процесів, виробнича структура підприємства, МТЗ, служби маркетингу і збуту.

Організаційні рішення по елементах виробничого процесу – організація праці працівників, функціонування знарядь праці, рух предметів праці, інтеграція елементів в-ва в єдиний процес.

Рішення по встановленню економічних відношень в процесі в-ва – формування колективів структурних підрозділів, умови госрозрахунку і їх застосування, системи оплати праці і стимулювання працівників.

Організаційні проекти підрозділів підприємства – філіалів, участків, робочих місць.

Безперервне, гнучке, динамічне вдосконалення організації в-ва.

Всі ці елементи на підприємствах взаємозв’язані і їх зв’язки необхідно передбачити в проектуванні організації в-ва.

Проект організації в-ва вирішує такі завдання:

визначає склад елементів виробничої системи в кількісному і якісному відношенні і їх розміщення у в-ві – тобто формування виробничої структури

розробка регламенту організаційних процесів, які відбуваються у виробничій системі і створення комплексу організаційно-планових документів, які містять основні положення цього регламенту

розробка нормативної бази організації в-ва для конкретних виробничих систем

визначення характеру інформаційних взаємозв’язків і потоків елементів виробничої системи, формування структури документообігу і створення інформаційного забезпечення організації в-ва

встановлення економічних відношень між участками виробничого процесу – підрозділами підприємства і окремими виконавцями.

В залежності від розмірів підприємства, масштабів і типу в-ва, номенклатури і асортименту продукції, строків освоєння виробничих потужностей проектування організації в-ва складається із таких елементів:

передпроектна підготовка

технічний проект

робочий проект

впровадження

Кожний із вказаних етапів складається із визначених стадій, які вказують конкретні напрямки діяльності і роботи:

Стадії проектної підготовки – це:

а) розробка загальної концепції організації в-ва

б) здійснення комплексного обстеження об’єкту проектування

в) розробка техніко-економічного обумовлення виробничої системи

г) формування і затвердження технічного завдання на проектування

Стадії технічного проекту – це:

а) розробка основних положень системи організації в-ва, принципів їх функціонування, методів зв’язків з іншими підрозділами

б) прийняття рішень по інформаційному забезпеченню і системі документообігу

На цих стадіях використовується імітаційні та математичні моделі для виробу ігриперонових проектних рішень, дають опис спеціального програмного забезпечення.

Стадій робочого проекту:

а) розробка комплексу робочої кокументації:

структурні схеми

організаційно-планові розрахунки

формування нормативної і інформаційної бази

організаційні процедури і документи

посадові інсрукції і положення

стандарти підприємства

програмне забезпечення

Стадії впровадження:

а) навчання і психологічна підготовка персоналу

б) введення в дію нових інструкцій і положень

в) перебудова виробничої і управлінської структури

г) введення нових систем оплати і стимулювання праці працівників підприємства

Важливу роль в проектуванні організації в-ва має організація проектування.

Методи організаційного проектування:

оригінальний (традиційний)

типовий

автоматизований

Оригінальний метод характеризується тим, що всі види проектних робіт орієнтуються на створення індивідуальних проектів, максимально враховуючи особливості даного підприємства.

Типовий метод – створювана система розбивається на складові компоненти і для кожного з них розробляються закінчені проектні рішення, які потім з деякими модифікаціями використовуються для проектування виробничої системи. При цьому методі використовується модульний спосіб. Модуль виступає в якості типизуючого елемента, для кожного з яких складається своє проектне рішення. Проект системи комплектується з тиках одиничних рішень. Результатом цього методу – індивідуальний проект організації в-ва з типовими елементами у вигляді організаційних модулей.

Автоматизований метод проектування базується на застосуванні ЕВМ на всіх видах робіт.

Комплексний організаційний проект виробничої системи – це комплекс проектної документації, який регламентує всю сукупність організації в-ва, проаці і управління, розроблений на базі досягнень науки і передового досвіду з врахуванням вимог, які пред’являються до виробничої системи і забезпечують її ефективне функціонування.

Розділи організаційного проекту:

загальна характеристика організаційної системи

організація основного в-ва

організація МТЗ, збуту і складського господарства

організація технічного обслуговування і ремонту обладнання

організація інструментального господарства

організація технічного контролю і управління якістю

організація технічної підготовки в-ва

організація капітального будівництва

організація роботи з кадрами

організація економічної роботи

організація господарського оюслуговування і діловиробництва

документооборот і нормативна база організаційного проекту

інформаційне, технічне і математичне забезпечення організаційного проекту

організація соціального розвитку колективу

організація процесу освоєння нововведеного підприємства як виробничої системи

При переході на ринкові умови організаційні резерви змінюються в залежності від розвитку підприємства.

Основні резерви розвитку виробництва, їх суть і класифікація.

Під організаційним резервом в-ва розуміють потенційні, невикористані в передплановому і виникаючі в плановому періодах в конкретних умовах нові можливості розвитку в-ва і його і інтенсифікації в результаті НТП, впровадження прогресивних методів організації в-ва і праці, розповсюдження передового вітчизняного і зарубіжного досвіду управління в-вом, ліквідація витрат.

Крім цього розрізняють поняття – “виробничі резерви” направлені на поліпшення використання ресурсів підприємства; резерви “як запаси в-ва” – наявність яких необхідна для безперервного розвитку кожного підприємства.

Виявлення і використання резервів в-ва залежить від процесу планування на підприємстві, розробки перспективних і поточних планів, в яких передбачені взаємозв’язані завдання по всіх факторах інтенсифікації в-ва.

Організаційні резерви дуже динамічні і багатозмінні. Поява нових методів організації і управління в-ва і праці, розвиток науки і техніки обумовлює винекнення нових видів організаційних резервів на підприємстві.

Організаційні резерви класифікуються по слідуючих напрямках:

поліпшення використання предметів праці – можливості більш повної загрузки обладнання в часі і по потужності, скорочення часу перебування обладнання в ремонті, підвищення коефіцієнту змінності роботи обладнання і використання виробничих потужностей, зменшення якості невстановленого обладнання, максимальне використання технічних параметрів станків і інших видів обладнання.

Скорочення часу в-ва – невикористані можливості скорочення періоду технічної підготовки в-ва і освоєння нових видів продукції, скорочення тривалості виробничого циклу, зменшення розмірів виробничих запасів і заділів в-ва.

Поліпшення використання трудових ресурсів – можливості росту продуктивності праці за рахунок повної загрузки робітників з врахуванням їх кваліфікації і передового досвіду, скорочення втрат і невиробничих затрат робочого часу, зниження трудомісткості продукції, поліпшення складу працівників, які працюють на основі скорочення затрат праці допоміжного і управлінського персоналу.

Підвищення якості продукції – можливість дальшого поліпшення техніко-економічних параметрів випускаючої продукції, збільшення питомої ваги конкурентоспроможної продукції, скорочення браку, використання на підприємствах принципів маркетингу.

Поліпшення використання предметів праці – можливість вибору раціональної сировини і матеріалів, застосування відходів в-ва, скорочення заготівельних розходів, впровадження у в-во безвідходних технологій, комплексне використання сировини, економія паливо-енергетичних ресурсів.

Перейти на сторінку номер: 1  2 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат