На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Виробнича стратегія та проектування структури змін

Реферати > Організація виробництва > Виробнича стратегія та проектування структури змін

Дослідження етапу організації виробництва.

Стан організації в-ва характеризує діючу систему організацію в-ва на підприємстві і відображає кількісні і якісніпараметри того стану, в якому знаходиться в даний період часу підприємство, а також ступінь реалізації наукових принципів організації в-ва.

Дослідження стану організації в-ва проводиться для оцінки рівня організації в-ва.

Аналіз стану організації в-ва – це комплекс міроприємств, які направлені на виявлення позитивних сторін і недоліків організації в-ва на підприємстві і формування мети і конкретних напрямків їх вдосконалення.

Аналіз розповсюджується на всі основні сторони організації в-ва:

організації праці

функціонування предметів праці

рух предметів праці

організація технічної підготовки в-ва

організація виробничої інфраструктури

організація МТЗ, збуту і реалізації продукції

організація загальної і виробничої структури ОВП і регулювання в-ва

Аналіз організації в-ва ділиться на:

попередній

оперативний

послідуючий

Попередній – це прогноз господарської діяльності підприємства, який розробляється на різні періоди – тиждень, місяць, квартал, рік.

Оперативний аналіз – дає оцінку господарської діяльності підприємства, цеху, виробничого участку і бригади за короткі проміжки часу.

Послідуючий аналіз застосовують для оцінки результатів господарської діяльності за плановий період.

Основою методики аналізу являється комплекс техніко-економічних показників, які виділяються в три групи:

показники, які відображають ефективність

показники, які характеризують ступінь реалізації наукових принципів організації виробничих процесів

показники, які відображають стан організації в-ва по підсистемах

До першої групи показників відносять:

коефіцієнт виконання плану

коефіцієнт ритмічності

коефіцієнт виконання поставок

коефіцієнт роботи обладнання

коефіцієнт загрузки обладнання

коефіцієнт використання робочого часу обладнання

коефіцієнт використання виробничих потужностей

коефіцієнт взаємодії агрегатів, участків, цехів

коефіцієнт пропускної спосібності обладнання

До другої групи показників відносять:

коефіцієнт безперервності виробничого процесу

коефіцієнт паралельності

коефіцієнт пропорційності

коефіцієнт спеціалізації робочих місць

коефіцієнт предметної, подетальної і технологічної спеціалізації

До третьої групи показників відносять:

в поелементному розмірі:

коефіцієнт організації робочих місць

коефіцієнт прогресивних методів організації праці

коефіцієнт використання робочих по кваліфікації

коефіцієнт, який характеризує організацію функціонування предметів праці і організацію руху предметів праці

в функціональному розмірі:

коефіцієнти, які характеризують технічну підготовку в-ва

аналіз дозволяє співставити фактичні значення показників з еталоном і визначити їх відхилення. Еталоном служить планове значення показників. Це забезпечує можливість виявлення в короткі строки резервів вдосконалення організації в-ва на підприємстві.

Вдосконалення організації виробництва.

На основі аналізу розробляється план вдосконалення організації в-ва по всіх напрямках, який називається у річному плані – технічний і організаційний розвиток.

Міроприємства по цьому напрямку групуються в слідуючі підрозділи:

Створення, освоєння нової і підвищення якості продукції, що випускається

Впровадження прогресивної технології, механізації і автоматизації виробничих процесів

НОП

Капітальний ремонт і модернізація основних фондів

Міроприємства по екології сировини, матеріалів, палива і енергетичних ресурів

Науково-дослідні і експерементально-конструкторські роботи

Техніко-економічний рівень випускаючої продукції і в-ва

Вдосконалення управління, планування і організації в-ва

Техніко-економічні результати впровадження міроприємств

План вдосконалення організації в-ва являється основною метою комплексної програми вдосконалення організації в-ва, результат якої – нова система організації в-ва, побудова на базі наукової організації і трудовому досвіді. Від правильної розробки і організації виконання плану організаційно-технічного розвитку залежить вся виробничо-господарська діяльність підприємства.

Перейти на сторінку номер: 1  2 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат