На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Бізнес планування

Реферати > Підприємництво > Бізнес планування

Щоб дозволити самому собі та іншим людям на раціональному рівні зрозуміти свої можливості у задоволенні їхніх та власних бажань і має бути підготовлений бізнес-план.

Частина питань даного опитувальника сприяє розширенню професійного кругозору, що дає можливість на асоціативному рівні відчути ваш бізнес. Друга частина питань потребує аналітичних рішень, розрахунків та досліджень, проведення яких можливе тільки після отримання спеціальних знань.

Використання питань, вміщених в посібнику, дозволить кожному спеціалісту (керівнику проекта) підготувати набір пропозицій, які він хотів би мати в бізнес-плані і, таким чином, поставити задачу для співвиконавців бізнес-плану.

Це робить цій посібник досить індивідуальним інструментом. Працівники, маючи перелік питань, вміщених в посібнику, зможуть комплексно подивитись на задачу, а керівник - зекономить час на пояснення.

Почавши відповідати на поставлені питання, керівник має їх доповнювати та розширювати. Питання згруповані по розділах. Відповіді на них розкривають зміст кожного розділу бізнес-плану. Розділи 1, 2, 3 намагайтесь розширити до максимально можливого, тому що в розділі 4, вирішуючи питання про стратегію, ви повинні будете звузити ваш бізнес до реально реалізуємого. Цей (звужений) бізнес ви описуватимете в розділах 5-12.

Таким чином, дана методика написання бізнес-плану є індивідуальною, дозволяє кожному підприємцю створити свою систему підготовки бізнес-плану, на підставі якої всі особи, які приймають участь в його написанні або здійсненні, зможуть прийняти рішення щодо ступеню можливої своєї участі у запропонованому бізнесі.

ЩО ТАКЕ БІЗНЕС-ПЛАН? - це відповідь на питання:
ЯК Я РОБИТИМУ СПРАВУ?
Тому бізнес-план пише той, хто буде його реалізовувати.
Сам складач повинен постійно мати бажання отримувати відповіді на питання:
- Що я отримаю при успішній реалізації проекту?
- Який ризик втрати грошей?
Таким чином, все зводиться до співвідношення ризику і доходу (чим вищий ризик, тим більшим повинен бути очікуваний доход).
Крім того, бізнес-план, це:
• спосіб мислення
• модель бізнесу та управління ним
• документ, який описує всі основні аспекти майбутнього підприємства
• основа для встановлення раціональних взаємовідносин (з кредитором, інвестором, персоналом, партнерами тощо)

Вся подальша робота над бізнес-планом має дати всім зацікавленим особам відповідь на питання:

Чи варто вкладувати гроші, ресурси або власну працю в цю справу?
Бізнес-план - не статичний документ, а динамічний. З появою нових даних, доцільно його переглянути, доповнити і переписати. Тому ще раз звертається увага на те, що бізнес-план пише та людина, яка його реалізуватиме. Тільки в цьому доцільність підготовки бізнес-плану.

Для підготовки бізнес-плану необхідно зібрати багато інформації, потім слід її проаналізувати (головне - зробити "прикидку" фінансових результатів) і тільки після цього розпочинати написання проекту.

Повнота, характер тощо бізнес-плану дають уяву про менеджера, який буде відповідальним за його реалізацію (так як він його пише). Якщо б не потрібно було нікого переконувати в доцільності Вашого бізнесу, його написання (ненаписання) залежало б тільки від темпераменту бізнесмена, але навіть в цьому випадку доцільно описати себе: що ж із себе представляє бізнес, який я збираюсь робити.

Далі - матеріал, який і являє собою бізнес-план
Кожний розділ 2-3 сторінок, більш детальні дослідження та описи слід розміщувати в Додатку. Об'єм матеріалів обмежується відповідно Вашої стратегії просування, але достатньо мати описувальну частину 30-50 сторінок.

Структура бізнес-плану

1. Резюме

2. Опис товару (продукції, послуги, технології)

3. Опис ринку

4. Конкуренти

5. Стратегічний план

6. Маркетинг

7. План виробництва

8. План організації

9. Розміщення діяльності

10. Юридичний план

11. План ризиків

12. План прибутків (збитків)

Додаток.
Як знайти ресурси для бізнесу

Закінчення

Питання для підготовки бізнес-плану:
Для кого пишеться бізнес-план?
- для себе.
- для інвестора
- для кредитора
- для суміжників
- для партнерів
- для персоналу
- для когось ще
Мотивація того, хто пише бізнес-план
- визначте ваші мотиви (навіщо вам це потрібно)
Чи будете ви з кимось взаємодіяти і як саме при написанні бізнес-плану
- з консультантами
- з інвестором
- зі своїми працівниками
- зі своїми партнерами
- з кимось ще

1. РЕЗЮМЕ

Декілька сторінок (2-3).
В резюме представлений зміст всього проекту, його складено таким чином, щоб навіть випадковій людині були зрозумілі привабливість та здійсненність проекту.
Мінімум спеціальних термінів.
Короткі відповіді на питання:
1.1. Назва і ціль проекту (бізнесу)
1.2. Загальна характеристика фірми (хто ми такі, чим ми займаємось)
1.3. Цілі та завдання бізнесу
Цілі бізнесу визначаються загальною стратегією: (розширення ринку, впровадження нововведень, отримання максимального прибутку, створення нового бізнесу, розширення існуючого бізнесу, купівля бізнесу, інше).
Завдання бізнесу мають бути описані таким чином, щоб було зрозуміло і переконливо для кожної людини, не знайомої з даним бізнесом, але в якій ви зацікавлені, що це за бізнес-пропозиція.
1.4. Що ви власне кажучи збираєтесь робити?
1.5. Чим ваша діяльність (продукт) відрізнятиметься від того, що пропонують конкуренти?
1.6. Чому споживач захоче саме ваш продукт?
1.7. А також коротко (таблиця):
Об'єм продаж/Виручка/Витрати/Прибуток/Термін окупаємості вкладень/Ризики.

2. Опис товару

В ринкових відносинах переваги має той, хто виходить на ринок з продуктом, що суттєво відрізняється від вже існуючих.
2.1. Що це таке? (технологія, послуга, продукт).
2.2. Які потреби задовольняє? Наскільки вони важливі? Чим відрізняється від усіх відомих/
- якість
- властивості
2.3. Як довго цей продукт буде новинкою на ринку?
2.4. Якими патентами тощо захищений продукт?
2.5. На якій стадії реалізації знаходиться?
2.6. Ціна продукту
2.7. Орієнтовні витрати
2.8. Приблизний прибуток
2.9. Упаковка
2.10. Дизайн
2.11. Післяпродажне обслуговування
2.12. Що ще ви вважаєте важливим для описання товару?
Обов'язково: фотографія, рисунок або зразок - в Додаток

3. ОПИС РИНКУ

Зробити можливо все - а продати?
Х Основна увага - на збирання та обробку інформації.
3.1. Хто буде купувати цей товар - їх доход, вік, професія?
3.2. Як товар впливає на їхнє життя?
3.3. Скільки можна продати цього товару? На яких умовах? Яку долю ринку можна сподіватись захопити? Звідки ви знаєте, що цей товар купуватимуть?
3.4. Де продавати цей продукт?
3.5. Товари, які задовольняють ті ж потреби
3.6. Прогноз об'ємів продажу
3.7. Що ще ви вважаєте важливим для описання ринку?

4. КОНКУРЕНТИ

Реально оцінити! Всі Їхні плюси! В результаті: потрібно знайти свою нішу
4.1. Хто є найкрупнішим виробником аналогічних товарів?
4.2. Їхні доходи?
4.3. Періодичність обновлення?
4.4. Їх сервіс?
4.5. Скільки реклами? Якої?
4.6. Характеристика їхньої продукції
4.7. Ставлення споживачів
4.8. Рівень цін
4.9. Політика цін
4.10. Що ще ви вважаєте важливим для описання конкурента?

5. СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН

Опис в загальних рисах принципів ведення вами вашого бізнесу, взаємодії людей і структур. А також: яким чином цей бізнес стане кращим.
Рамки бізнесу задаються стратегією та загальною програмою робот, в якій поставлені всі проблеми, з якими може стикатись підприємець і визначені способи їх вирішення. Бажано складати бізнес-план на 3-5 років.
5.1. Оцініть стан і можливості вашого підприємства
5.2. Оцініть можливості та загрози для вашого бізнесу
5.3. Зберігати бізнес малим чи розширювати його?
5.4. Припускатись невдач? - ступінь ризику
5.5. Як стимулювати працівників?
5.6. Чи мати тісний контакт зі споживачем?
5.7. Яка передбачається швидкість обновлення продукції?
5.8. Об'єм витрат на нововведення?
5.9. Чи передбачається постійний доступ до обладнання?
5.10. Об'єм витрат на дослідження?
5.11. Випускати один вид продукції (послуг, технологій) - декілька
5.12. Узгодження комерційної стратегії з профспілкою, колективом
5.13. Налагодження системи договорів з постачальниками і покупцями
5.14. Пошук взаєморозуміння з банком
5.15. Вибір організаційних форм діяльності та типу власності
5.16. Перепідготовка співробітників економічних служб
5.17. Створення служби вивчення рынку
5.18. Що ще ви вважаєте важливим для описання стратегії?

6. МАРКЕТИНГ. План маркетингу

6.1. Схема розповсюдження продукту.
6.2. Ціноутворення. Рівень цін.
6.3. Реклама.
6.4. Методи стимулювання продаж.
6.5. Організація післяпродажного обслуговування.
6.6. Формування громадської думки про фірму і товар.
6.7. Патентна захищеність.
6.8. Доля ринку збуту, яка контролюється підприємством.
6.9. Репутація продукції на ринку.
6.10. Престиж торгової марки.
6.11. Витрати на збут готової продукції.
6.12. Рівень обслуговування споживачів.
6.13. Оргтехніка, засоби для збуту продукції.
6.14. Торговий апарат підприємства.
6.15. Кількість споживачів продукції.
6.16. Якість поступаючої інформації.
6.17. Що ще ви вважаєте важливим для маркетингу?

Перейти на сторінку номер: 1  2  3 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат