На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Бандитизм


Курс Советского уголовного права. Часть особенная. — Л., 1973. — Т.З. — С.835.

Юридичний вісник України. — 1995. — № 10 — 11. 5—19 вересня.

А. Андреева, Г. Овчинникова. Квалификация бандитизма. // Законность. 1996. №4

Уголовный кодекс Украины: научно-практический комментарий. — Киев, 1995. — С.862.

Всеукраинские ведомости. — 1996. — 22 ноября.

Новицький Г.В. Кримінально-правова кваліфікація бандитизму // Уряду України. Проблеми боротьби з корупцією та організованою злочинністю. Т.7. К. 1998. с. 206-215.

Бажанов М.И.Уголовное право Украины. Часть общая. — Днепропетровск, 1992. —С.166.

Гришаев П.И., Кригер Г.А. Соучастие по уголовному праву. — М., 1959.

Агапов П. Бандитизм и организация преступного сообщества (преступной организации): проблемы соотношения.// Законность. 2002 №4

Советское уголовное право. Часть общая. — М., 1972. — С.584.

Шутемова Т. Особенность доказывания создания банды. // Законность – 1999. №9

Советское уголовное право. Часть особенная. — Киев, 1968. — С.669.

Галиакбаров Р. Разграничение разбоя и бандитизма. Ошибка в теории попадает в практику.. // Рос. Юстиция – 2001. №7

Быков В. Как разграничить бандитизм и разбой. // Рос. Юстиция – 2001. №3

Кримінальне право України. Особлива частина. За редакцією М.І. Бажанова, С.С. Сташиса, В.Я. Тація. Київ – Харків. Юрінком Інтер – Право, 2001, с.124

Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу УКраїни. 6-е видання. За редакцією В.Ф. Бойко та інших. Київ. “А.С.К.” – 2000. С.529

Кримінальний кодекс України. 5 квітня 2001 року.

Постанова Пленуму Верховного Суду України №9 від 07.07.1995 “Про судову практику в справах про бандитизм”.

Постанова Пленуму Верховного Суду України №6 від 08.07.1994 “Про судову практику в справах про розкрадання, виготовлення, зберігання та інші незаконні діяння зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами”.

Постанова Пленуму Верховного Суду України №12 від 25.12.1992 “Про судову практику в справах про корисливі злочини проти приватної власності”.


[1] Гришанин П. Понятие банды и ответственность за бандитизм по советскому уголовному праву. // Труды Высщей школы МВД СССР. Вып.3. М. 1958

[2] Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — Київ, 1994. — № 2. — С.192.

[3] Кононенко В. // Деякі питання судової практики у справах про бандитизм. Право України. №4. 1996

[4] Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — Київ, 1995. — № 1. — С.472.

[5] Величко Ю. Матеріали студентської науково-практичної конференції з правових питань. Юридичний факультет Дніпропетровського державного університету. Квітень 2002 року.

[6] Кононенко В. // Деякі питання судової практики у справах про бандитизм. Право України. №4. 1996

[7] Курс советского угодовного права. Часть особенная. — Л., 1973. — Т.З. — С.835.

[8] Юридичний вісник України. — 1995. — № 10 — 11. 5—19 вересня.

[9] Уголовный кодекс Украиы: научно-практический комментарий. — Киев, 1995. — С.862.

[10] Уголовный кодекс Украины: научно-практический комментарий. — Киев, 1995. — С.862.

[11] Юридичний вісник України. — 1995. — № 10 — 11. - 5 — 19 вересня.

[12] Там же.

[13] Кононенко В. // Деякі питання судової практики у справах про бандитизм. Право України. №4. 1996

[14] Всеукраинские ведомости. — 1996. — 22 ноября.

[15] Кононенко В. // Деякі питання судової практики у справах про бандитизм. Право України. №4. 1996

[16] Новицький Г.В. Кримінально-правова кваліфікація бандитизму // Уряду України. Проблеми боротьби з корупцією та організованою злочиністю. Т.7. К. 1998. с. 206-215.

[17] Бажанов М.И.Уголовное право Украины. Часть общая. — Днепропетровск, 1992. —С.166.

[18]Юридичний вісник України. — 1995. — № 10 — 11. — 5 — 19 вересня.

[19]Там же.

[20] Гришаев П.И., Кригер Г.А. Соучастие по уголовному праву. — М., 1959.

[21] Курс советского уголовного права. Часть особенная. — Л., 1973. — Т.З. — С.835.

[22] Там же.

[23] Агапов П. Бандитизм и организация преступного сообщества (преступной организации): проблемы соотношения.// Законность. 2002 №4

[24] Новицький Г.В. Кримінально-правова кваліфікація бандитизму // Уряду України. Проблеми боротьби з корупцією та організованою злочиністю. Т.7. К. 1998. с. 206-215.

[25] Советское утоловное право. Часть общая. — М., 1972. — С.584.

[26] Юридичний вісник України. — 1995. — № 10 — 11. — 5 — 19 вересня.

[27] Бюлетень законодавства і юридичної практики. — Київ, 1995. — № 1. — С.472.

[28] Новицький Г.В. Кримінально-правова кваліфікація бандитизму // Уряду України. Проблеми боротьби з корупцією та організованою злочиністю. Т.7. К. 1998. с. 206-215.

[29] А. Андреева, Г. Овчинникова. Квалификация бандитизма. // Законность. 1996. №4

[30] Там же.

[31] Советское уголовное право. Часть общая. – 1972. –с.584.

[32] Там же.

[33] Юридичний вісник України. — 1995. — № 10 — 11. — 5 — 19 вересня.

[34] Там же.

[35] Бюлетень законодавства і юридичної практики. — Київ, 1995. — № 1. — С.472.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат