На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Бандитизм


[36] Там же.

[37] Курс советского угодовного права. Часть особенная. — Л., 1973. — Т.З. — С.835.

[38] Бюлетень законодавства і юридичної практики. — Київ, 1995. — № 1. — С.472.

[39] Шутемова Т. Особенность доказывания создания банды. // Законность – 1999. №9

[40] Курс советского уголовного права. Часть особенная. — Л., 1973. — Т.З. — С.835.

[41] Юридичний вісник України. — 1995. — № 10 — 11. — 5 — 19 вересня.

[42] Советское уголовное право. Часть особенная. — Киев, 1968. — С.669.

[43] Юридичний вісник України. — 1995. — № 10 — 11. — 5 — 19 вересня.

[44] Шутемова Т. Особенность доказывания создания банды. // Законность – 1999. №9

[45] Кононенко В. // Деякі питання судової практики у справах про бандитизм. Право України. №4. 1996

[46] Юридичний вісник України. — 1995. — № 10 — 11. — 5 — 19 вересня.

[47] Курс советского угодовного права. Часть особенная. — Л., 1973. — Т.З. — С.835.

[48] Юридичний вісник України. — 1995. — № 10 — 11. — 5 — 19 вересня.

[49] Курс советского уголовного права. Часть особенная. — Л., 1973. — Т.З. — С.835.

[50] Юридичний вісник України. — 1995. — № 10 — 11. — 5 — 19 вересня.

[51] Курс советского угодовного права. Часть особенная. — Л., 1973. — Т.З. — С.835.

[52] Величко Ю. Матеріали студентської науково-практичної конференції з правових питань. Юридичний факультет Дніпропетровського державного університету. Квітень 2002 року.

[53] А. Андреева, Г. Овчинникова. Квалификация бандитизма. // Законность. 1996. №4

[54] Галиакбаров Р. Разграничение разбоя и бандитизма. Ошибка в теории попадает в практику.. // Рос. Юстиция – 2001. №7

[55] Быков В. Как разграничить бандитизм и разбой. // Рос. Юстиция – 2001. №3

[56] А. Андреева, Г. Овчинникова. Квалификация бандитизма. // Законность. 1996. №4

[57] Галиакбаров Р. Разграничение разбоя и бандитизма. Ошибка в теории попадает в практику.. // Рос. Юстиция – 2001. №7

[58] Быков В. Как разграничить бандитизм и разбой. // Рос. Юстиция – 2001. №3

[59] Кримінальне право України. Особлива частина. За редакцією М.І. Бажанова, С.С. Сташиса, В.Я. Тація. Київ – Харків. Юрінком Інтер – Право, 2001, с.124

[60]Ттам же, с.124

[61] Визначення наведені з того ж джерела, с.139

[62] Там же, с.125

[63] Там же, с.127

Т там же, с.128

[65]

[66] Кримінальне право України. Особлива частина. За редакцією М.І. Бажанова, С.С. Сташиса, В.Я. Тація. Київ – Харків. Юрінком Інтер – Право, 2001, с.124

[67] Кримінальне право України. Особлива частина. За редакцією М.І. Бажанова, С.С. Сташиса, В.Я. Тація. Київ – Харків. Юрінком Інтер – Право, 2001, с.136

[68] Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу УКраїни. 6-е видання. За редакцією В.Ф. Бойко та інших. Київ. “А.С.К.” – 2000. С.529

[69] Там же.

[70] Кримінальне право України. Особлива частина. За редакцією М.І. Бажанова, С.С. Сташиса, В.Я. Тація. Київ – Харків. Юрінком Інтер – Право, 2001, с. 244-245, 315-316.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат