На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Українська православна церква на Волині у 20-40-х рр. ХХ ст

Реферати > Релігія > Українська православна церква на Волині у 20-40-х рр. ХХ ст

У 1939-1941 рр., незважаючи на радянізацію Волині, українське православ’я зберегло свій потенціал. З початком німецько-радянської війни розбудова національної церкви продовжилася. Враховуючи воєнно-політичні обставини, з кількох можливих варіантів розвитку було обрано найбільш оптимальний — проголошено Українську церкву у формі Адміністратури Автокефальної православної церкви Генеральної Губернії під керівництвом митрополита Діонисія. Німецька влада контролювала діяльність Автокефальної церкви. Ставлення нацистів до українського православ’я змінювалось — від толерування до брутального втручання і репресій. За нетривалий час Автокефальна церква розбудувала організаційну структуру, проводила освітню, видавничу, місійну та доброчинну діяльність.

У другій половині 40-х рр. радянська влада встановила тотальний контроль за церковним життям Волині. Сталінський режим у спілці з керівництвом РПЦ насаджував на відповідальні церковні посади лояльних священиків, витісняв за межі єпархії колишнє автокефальне духовенство. Проти українських душпастирів було розгорнуто широкомасштабну репресивну кампанію. Таким чином, радянська влада ліквідувала Автокефальну церкву і обезкровила українське православ’я.Використана література:

1. Українське церковне відродження на Волині (20-40-ві рр. XX ст.): Монографія. – Луцьк: Ред.-вид. відділ “Вежа” Волинського державного університету ім. Лесі Українки, 2000. – 254 с.
2. Отець Микола Малюжинський на тлі епохи: Монографія. – Луцьк: Ред.-вид. відділ “Вежа” Волинського державного університету ім. Лесі Українки, 2000. – 94 с., іл.
3. Автономна православна церква на Волині. – Луцьк: Ред.-вид. відділ Волинського державного університету ім. Лесі Українки , 1998. – 98 с., іл.
4. Доля священиків УАПЦ Волині у 1944-1950 рр. – Луцьк, 1997. – 39 с.
5. Переклад і видання богословської літератури українською мовою на Волині у 20-30-х рр. XX ст. // Збірник навчально-методичних і наукових статей історичного факультету. - Луцьк: Вид-во Волинського державного університету “Вежа”, 1997. – Вип. 2. – С.115-118.
6. Політика Другої Речі Посполитої щодо Православної церкви на Волині // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність: Збірник наукових праць. – Львів, 2000. – Вип. 7. – С.362-371.
7. Роль церковно-громадського журналу “Церква і нарід” у формуванні релігійної і національної свідомості волинян у 30-х рр. // Матеріали Шостої Всеукраїнської конференції з історичного краєзнавства. – Луцьк, 1993. – С.419-420.
8. Волинські сторінки з життя українського патріарха // Праця й життя [видання Консисторії Української автокефальної православної церкви в Австралії й Новій Зеландії”]. – 1993. – ч.128. – жовт. – С.11-13.
9. Духовні наставники українського війська // Праця й життя [видання Консисторії Української автокефальної православної церкви в Австралії й Новій Зеландії]. – 1994. – ч.131. – берез. – С.17-19.
10. Журнал “Праця й життя” — важливе джерело з історії Української автокефальної православної церкви в Австралії і Новій Зеландії // Матеріали ХL наукової конференції професорсько-викладацького складу і студентів Волинського держуніверситету. – Луцьк, 1994. – Ч.2. – С.50-52.
11. Посол Степан Скрипник — оборонець українського православ’я на Волині у 30-х рр. XX ст. // Тези повідомлень Четвертого круглою столу “Історія релігій в Україні”. – Київ, Львів, 1994. – С.20-22.
12. Патріарх Київський і всієї України Мстислав І і Волинь // Тези доповідей та повідомлень міжнародної наукової конференції “Волинь і волинське зарубіжжя”. – Луцьк, 1994. – С.265-267.
13. Доля священиків УАПЦ у роки другої окупації Волині більшовиками // Тези повідомлень Шостого круглого столу “Історія релігій в Україні”. – Львів, 1996. – С.28-30.
14. Отець Микола Малюжинський про літургічну творчість Петра Могили // Віра [видає Об’єднання українських православних сестрицтв у США]. – 1997. ч.2-3(86-87). – квіт.-верес. – С.26-27.
15. Українське військове духовенство // Сурмач [журнал Об’єднання бувших вояків українців у В. Британії]. – 1997. – ч.1-4(131-134). – С.36-40.
16. Невідоме з життя колишнього автокефального єпископа Фотія (Тимощука) // Відомості митрополії УАПЦ у діаспорі й єпархіального управління у Великій Британії. – 1998. – ч.1(293). – січ. – С.52-57.
17. До питання доцільності автономного устрою Української православної церкви // Матеріали Восьмого міжнародного круглого столу “Історія релігій в Україні”. – Львів: “Логос”, 1998. – С.29-33.
18. Роль парламентської репрезентації в обороні українського православ’я на Волині у 20-30-х рр. XX ст. // Український православний календар на 1998 рік [видання Української православної церкви у США]. – С.Бавнд Брук, 1998. – С.243-247.
19. Служив Богові, Церкві й Україні (Пам’яті о.Миколи Малюжинського) // Відомості митрополії УАПЦ у діаспорі й єпархіального управління у Великій Британії. – 1999. –ч.2(298). – квіт. – С.46-57.
20. Церковна політика німецької окупаційної влади на Волині у 1941-1943 рр. // Матеріали Дев’ятої міжнародної конференції “Історія релігій в Україні”. – Львів: “Логос”, 1999. – Книга І(А-М). – С.53-62.
21. З історії видання богословської літератури українською мовою на Волині у 20-30-х рр. XX ст. // Наукові записки [Острозька академія]. – Острог, 1999. – Т.ІІ. Ч.ІІ. – С.309-312.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат