На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Класифікація графіки

Реферати > Різне > Класифікація графіки

Існує безліч видів графічних зображень (мал. 1; 2). Їхня класифікація заснована на ряді ознак: а) спосіб побудови графічного образа; б) геометричні знаки,

Рис. 1. Класифікація статистичних графіків

за формою графічного образа

статистичні показники, що зображують; в) задачі, розв'язувані за допомогою графічного зображення.

По способі побудови статистичні графіки поділяються на діаграми і статистичні карти.

Діаграми - найбільш розповсюджений спосіб графічних зображень. Це графіки кількісних відносин. Види і способи їхньої побудови різноманітні. Діаграми застосовуються для наочного зіставлення в різних аспектах (просторовому, тимчасовому й ін.) незалежних друг від друга величин:

територій, населення і т.д.

Рис. 2. Класифікація статистичних графіків

по способі побудови і задачам зображення

При цьому порівняння досліджуваних сукупностей виробляється по якій-небудь істотній ознаці, що варіює, Статистичні карти - графіки кількісного розподілу по поверхні. По своїй основній меті вони близько примикають до діаграм і специфічні лише в тім відношенні, що являють собою умовні зображення статистичних даних на контурній географічній карті, тобто показують просторове чи розміщення просторову поширеність статистичних даних. Геометричні знаки як було сказано вище, - це або крапки, або чи лінії площини, або геометричні тіла. Відповідно до цього розрізняють графіки крапкові, лінійні, площинні і просторові (об'ємні).

При побудові крапкових діаграм як графічні образи застосовуються сукупності крапок; при побудові лінійних - лінії. Основний принцип побудови всіх площинних діаграм зводиться до того, що статистичні величини зображуються у виді геометричних фігур і, у свою чергу, підрозділяються на стовбчикові, смугові, кругові, квадратні і фігурні.

Статистичні карти по графічному образі поділяються на картограми і картодіаграми.

У залежності від кола розв'язуваних задач виділяють діаграми порівняння, структурні діаграми і діаграми динаміки.

Особливим видом графіків є діаграми розподілу величин, представлених варіаційним рядом. Це гістограма полігон, огіва, кумулята.

ДІАГРАМИ ПОРІВНЯННЯ

Найбільш розповсюдженими діаграмами порівняння є стовпчикові діаграми, принцип побудови яких складається в зображенні статистичних показників у виді поставлених по вертикалі прямокутників - стовпчиків. Кожен стовпчик зображує величину окремого рівня досліджуваного статистичного ряду. Таким чином, порівняння статистичних показників можливо тому, що всі порівнювані показники виражені в одній одиниці виміру.

При побудові стовпчикові діаграм необхідно накреслити систему прямокутних координат, у якій розташовуються стовпчики. На горизонтальній осі розташовуються підстави стовпчиків, величина підстави визначається довільно, але встановлюється однакової для усіх.

Шкала, що визначає масштаб стовпчиків по висоті, розташована по вертикальній осі. Величина кожного стовпчика по вертикалі відповідає розміру зображуваного на графіку статистичного показника. Таким чином, у всіх стовпчиків, що складають діаграму, змінною величиною є тільки один вимір. Покажемо побудову стовпчикової діаграми за даними табл. 5.1, що характеризує внески громадян в установи Ощадбанку в 1995 р. (мал. 2).

Таблиця 1

Вклади громадян в Ощадбанк в 1995 г. (цифри умовни)

Месяц

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Вклад,

550

560

560

640

640

1100

1100

1100

1630

1610

1610

2500

млрд. руб.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат