На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Класифікація графіки

Реферати > Різне > Класифікація графіки

Рис. 8. Динаміка чисельності фермерських господарств в одному з регіонів України за 1993-1995 р.

Приймемо умовно за один знак 40 тис. фермерських господарств. Тоді число господарств у Росії в 1993 р. у розмірі 49 тис. буде зображено в кількості 1,22 господарства, у 1994 р. - 4,6 господарства і т.д. (мал. 5.15).

Як правило, фігурні діаграми широко використовуються для популяризації статистичних даних і реклами.

СТРУКТУРНІ ДІАГРАМИ

Основне призначення структурних діаграм полягає в графічному представленні складу статистичних сукупностей, що характеризуються як співвідношення різних частин кожної із сукупностей. Склад статистичної сукупності графічно може бути представлений за допомогою як абсолютних, так і відносних показників. У першому випадку не тільки розміри окремих частин, але і розмір графіка в цілому визначаються статистичними величинами і змінюються відповідно до змін останніх. В другому - розмір усього графіка не міняється (тому що сума всіх частин будь-якої сукупності складає 100%), а міняються тільки розміри окремих його частин. Графічне зображення складу сукупності по абсолютних і відносних показниках сприяє проведенню більш глибокого аналізу і дозволяє проводити міжнародні зіставлення і порівняння соціально-економічних явищ.

Як графічний образ для зображення структури сукупностей застосовуються прямокутники - для побудови стовпчикових і смугових діаграм і кола - для побудови секторних діаграм.

Покажемо побудову зазначених вище діаграм на конкретних прикладах.

Щоб по приведеним даним табл. 5.5 побудувати діаграму, що відбиває структуру порівнюваних сукупностей по співвідношенню в них окремих видів годин, ряд абсолютних показників заміняється поруч відносних величин. У цьому випадку кожна зі смуг діаграми буде мати однакову довжину, тому що при переході до відносних величин погашаються розходження в абсолютних розмірах сукупностей. У той же час структурні розходження виявляються значно чіткіше. Графічне зображення структури за допомогою стовпчикових (смугових) діаграм дозволяє вивчити особливості багатьох досліджуваних економічних явищ.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат