На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Енергозберігаючі технології

Реферати > Розміщення продуктивних сил > Енергозберігаючі технології

ВСТУП .

Людство , пройшовши важкий шлях розвитку техніки отримання тепла , створило високотехнологічне обладнання , яке , здавалось би, важко ще більше вдосконалити . І як не парадоксально, повернулося до таких званих “нетрадиційних джерел” -сонця, вітру, води . Змінились ,і суттєво ,технології отримання тепла з цих джерел . Людсво навчилося використовувати й інші джерела – грунт , повітря підземні води . І тут треба віддати дань тій частині людства ,яка здатна глобально мислити і зрозуміла , що технічний процес, який донедавна розвивався у напрямку споживацького та руйнівного становлення до природи безперспективний . Навіщо нам обігрівати свої приміщення ,навівщо нам взагалі бунки і хто буде жити в них якщо Земля перетвориться на випалений безводний пустельний край ,як то описують фантасти s А для цих нібито фантастичних краєвидів існують цілком обрунтовані прогнози, підтвердженні багаторічними дослідженнями .

Не руйнувати, а зберігати та відновлювати природні багатства - ось основне , чим повинен керуватися кожен виробник будь – якої техніки . Сьогоднї головним критерієм високої якості у цілому світі стала екологічність виробів . І не тільки в експлуатаціцї обладнання , але й у процесі його виготовлення . Відповідність стандарту “ Голубий ангел “ намагається досягнути кожний поважний себе виробник . Законодавсво та політика багатьох країн особливо європейських сприяють розповсюдження альтернативних джерел ; це суттєво впливає на масовість їх використання . Лідерами у цьому є Швеція ,Франція, Австрія, Іспанія та Німеччина .

Розумні вчаться на чужих помилках та досвіді – тож давайте враховувати світовий досвід і не проходити весь той важкий шлях розвитку , який пройшов цілий світ і ... повернувся до традицій .Правду кажуть : “ нове – це давно забуте старе “.

Товариство з обмеженою відповідальністю “ІТЕКО” засноване в 2000 році. Метою створення товариства є освоєння і впровадження в “життя” енергозберігаючих технологій. З моменту створення підприємства, основним напрямком діяльності є виготовлення попередньоізольованих труб і комплектуючих до них.

За короткий час роботи, спеціалістами нашого підприємства нагромаджено немалий досвід в напрямку виробництва елементів .

Маючи унікальне обладнання, ми спроможні забезпечити своєю продукцією будь-якого Замовника в нашому регіоні і за його межами.

Кваліфікованими спеціалістами розробляється проектно-кошторисна документація, яка гарантує Замовнику найбільш оптимальні технічні рішення з високою якістю продукції при мінімальних цінах.

Товариство “ІТЕКО” пропонує унікальну продукцію власного виробництва для тепломереж – труби попередньоізольовані в поліетиленовій та металічній (оцинкованій) оболонці, а також повну гаму фасонних частин до них.

З метою комплексного вирішення проблеми захисту трубопроводів від зовнішньої і внутрішньої корозії, підприємством освоєна технологія зовнішньої тепло гідроізоляції трубопроводів. В основу технології покладено метод заливки (вприску) в міжтрубний простір (між трубою і оболонкою) компонентів, які дозволяють отримати жорсткий пінополіуретан, який є прекрасним теплоізоляційним матеріалом.

Так, однаковий ефект теплової ізоляції досягається при товщині пінополіуретану – 25 мм, мінеральної вати – 45 мм, легкого бетону – 380 мм, силікатної цегли – 860 мм.

Технічні характеристики теплоізоляції

1.Товщина ізоляційного шару – 30-50 мм;

2.Густина ізоляційного шару – не менше 65 кг/м³;

3.Водопоглинання – не більше 5%;

4.Коефіцієнт теплопровідності - l=0.03 Вт/м°С;

5.Адгезія - 5%.

Використання труб з теплогідроізоляцією дозволяє:

- звести витрати тепла при його транспортуванні від тепло пунктів споживачам до 1% (на відміну від сьогоднішньої “традиційної” цифри - 25%);

- скоротити на 80% викиди шкідливих речовин в атмосферу;

- зменшити термічне навантаження на довколишнє середовище.

Прокладка теплогідроізольованих труб зменшує трудозатрати і вартість робіт при монтажі тепломереж, а також збільшує їх термін служби до 50 років.

Підприємством може виконуватись теплогідроізоляційне покриття як своєї, так і давальницької металевої труби. При цьому ціна, відповідно, зменшується.

За бажанням Замовника, спеціалісти нашого підприємства виїжджають на місце для розробки робочих креслень, що суттєво зменшує вартість замовленої продукції. Крім того, ми проводимо шеф-монтаж і навчання Ваших спеціалістів на місці прокладки наших труб.

Ми передбачили різні умови співпраці з Замовниками і спеціальну систему стимулювання продажу.

Роль та значення ТзОВ “ ІТЕКО “ в області .

Так, за один рік роботи, нами виготовлено близько 10 кілометрів попередньо ізольованих труб, які змонтовано в Прикарпатському регіоні і, які вже, реально, економлять витрати енергоносіїв і зберігають тепла майже в 2-3 рази більше, ніж труби, які були виготовлені за “старими” технологіями.

Ефективність використання виробничих та фінансових ресурсів характеризується кількісним співвідношенням інтенсивних і екстенсивних факторів.

Показниками екстенсивного розвитку є кількісні показники використання ресурсів: чисельність працюючих, величина використаних предметів праці, об’єм основних виробничих фондів, величина амортизації та авансованих оборотних засобів.

Показники інтенсивного розвитку – якісні показники використання ресурсів: продуктивність праці, матеріаловіддача, матеріало місткість, фондовіддача, фондомісткість, кількість оборотів оборотних засобів або коефіцієнт закріплення оборотних засобів.

Процес екстенсивного нарощування виробничого потенціалу є необхідним, але обмежується фінансовими можливостями підприємства. Економічно виправданим є таке нарощування виробничого потенціалу, яке супроводжується більш високим проростом фінансових результатів.

Визначальним напрямком мобілізації резервів виробництва є інтенсифікація виробничо-збутової діяльності, та використання виробничого потенціалу. Кінцеві результати діяльності формуються під дією як інтенсивних так і екстенсивних факторів. Особливістю інтенсивного і екстенсивного використання ресурсів є їх взаємозамінність. Так нехватку робочої сили можна поповнити підвищенням продуктивності праці.

Оцінка результатів інтенсифікації включає таку систему розрахунків:
а) визначення динаміки показників інтенсифікації;
б) Визначення співвідношення приросту використання виробничих ресурсів в розрахунку на 1% приросту обсягу виробництва;
в) розрахунок частки впливу зміни показників інтенсифікації на приріст обсягу виробництва;
г) розрахунок відносної економії виробничих ресурсів;
д) комплексна оцінка всебічної інтенсифікації виробництва.

Для оцінки інтенсифікації виробництва можна використати наступну аналітичну таблицю.

Таблиця № 1 Характеристика показників інтенсифікації виробництва

Показники

Минулий
рік

Звітний
рік

Відхилен-ня, %

1. Валова продукція в співставних цінах

23436

15929

67

2. Промислово-виробничий персонал

3707

3343

90

3. Фонд оплати праці з нарахуваннями

2603

2513

96

4. а) Основні виробничі фонди
б) Амортизація

262211
2877

261559
3598

99

125

5. Оборотні засоби

19407

25099

129

6. Матеріальні затрати

13443

12429

92

7. Продуктивність праці (с.1 : с.2)

6,3

4,8

76

8. Продукція на 1 грн. оплати праці (с.1 : с.3)

9

6,3

70

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат