На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Соціально-педагогічна робота за місцем проживання

Реферати > Соціологія > Соціально-педагогічна робота за місцем проживання

5. Основні показники педагогічних упущень (види моральних і правових злочинів, їх мотиви, причини споєння, ставлення до своїх вчинків).

6. Застосування різних методів виховання (переконання, при­вчання, вправи, виховуючи ситуації, приклад, нагорода, по­карання).

На основі такої характеристики соціальному працівнику про­понується планувати свою роботу, ставити разом із вихованцем зав­дання, аналізувати вчинки, поведінку тощо.

Така робота проводиться з урахуванням бажань, інтересів ви­хованців і базується на добровільних засадах.

СЛОВНИК

Мікрорайон - невелика територія, жителів якої вирізняє пев­ний стиль життя або будь-які інші загальні характеристики.

Місце проживання - місце, де громадянин постійно або зде­більшого проживає. Місцем проживання неповнолітніх, що не до­сягай п'ятнадцяти років, або громадян, які перебувають під опі­кою, визнається місце проживання їх батьків (усиновителів) або опікунів.

Злочин - передбачене кримінальним законодавством суспіль-но небезпечне діяння (дія або бездіяльність), що посягає на суспіль­ний лад України, її політичну і економічну системи, власність, осо­бу, політичні, трудові, майнові та інші права та свободи громадян, а так само інше передбачене кримінальним законом суспільне небез­печне діяння, яке посягає на правопорядок.

Вчинення злочину з необережності - коли особа, яка його вчинила, передбачала можливість настання суспільне небезпечних наслідків своєї дії або бездіяльності, але легковажно розраховувала на їх відвернення, або не передбачала можливості настання таких наслідків, хоч повинна була їх передбачити.

Вчинення злочину умисно - коли особа, яка його вчинила, ус­відомлювала суспільне небезпечний характер своєї дії або бездіяль­ності, передбачала її суспільне небезпечні наслідки і бачила їх або свідомо допускала настання цих наслідків.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Визначте основні напрямки роботи соціального педагога за місцем проживання.

2. Назвіть основні соціальні інститути за місцем проживання.

3. В чому ви вбачаєте важливість і необхідність соціальної роботи в мікрорайоні?

4. Назвіть методи виховної роботи соціального працівника за місцем проживання.

ЛІТЕРАТУРА

1. Місце проживання - місце виховання //Соціалізація особистості /За ред. А.Й. Капської. - К., 1999.

2. Василькова Ю.В., Василькова Т.А. Социальная педагогика. - М., 2000.

3. Мудрик А.В. Социальная педагогика. - М., 1999.

4. Соціальна педагогіка /За ред. А.Й. Капської. - К., 2000.

5. Сущенко Т. Позашкільна педагогіка. — К., 1998.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА ДО ТЕМИ 2.8

Характеристика діяльності соціального педагога в підлітково­му клубі.

Визначення основних напрямків діяльності соціального педа­гога в підлітковому клубі. Аналіз його робочого дня. Опис специфі­ки соціально-педагогічної діяльності.

САМОСТІЙНА РОБОТА

Розробити план роботи клубу за місцем проживання.

Перейти на сторінку номер: 1  2 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат