На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Ярмарок


Тематичні словнички, що е на кожній парті, допоможуть учням осмислено використовувати не­обхідну термінологію.

Словничок економічних термінів

Аукціон—продаж товарів, майна з публічного торгу покупцеві, який запропонував найбільшу ціну,

Бізнес — будь-який вид підприємницької діяльно­сті, що дає прибуток.

Бізнесмен—людина, яка робить бізнес.

Виробництво — процес, під час якого люди, вико­ристовуючи речовини і сили природи, створюють продукти, необхідні для існування й розвитку суспіль­ства.

Знаряддя праці — технічне пристосування, за допо­могою якого виконується робота або якась дія.

Конкуренція — боротьба між товаровиробниками за вигідніші умови виробництва й збуту товарів з метою одержання найбільших прибутків; суперництво між окремими особами, заінтересованими в досягненні певної мети.

Підприємство — виробнича установа або об'єднан­ня кількох невеликих підприємств та установ, діяльність у якій-небудь галузі, що дає прибутки.

Прибуток — грошовий вираз частини чистого дохо­ду суспільства, що створюється на підприємствах і використовується державою та підприємствами для розвитку виробництва й підвищення життєвого рівня населення.

Реалізація — продаж товарів і одержання за них грошової оплати.

Реклама—інформація про товари, різні види послуг з. метою реалізації їх, створення попиту на них за допомогою преси, радіо, телебачення, плакатів, світлових стендів, оголошень тощо; поширення відо­мостей про когось або щось з метою популяризації.

Сировина—предмет праці, один з елементів засобів виробництва; вихідний матеріал обробної промисловості, на видобування або виробництво якого було затрачено працю і який призначено для по­дальшої обробки й одержання напівфабрикатів або готової продукції.

Товар — продукт праці, який задовольняє певні Потреби людини і виробляється, не для власного споживання, а для продажу або для обміну.

Фірма — тип виробничого об'єднання; господарсь­ке, торговельне чи промислове підприємство.


Учитель оголошує, «Аукціон знань». Двома балами оцінюється правильна і найвичерпніша відповідь. Слово надається тому, хто підносить догори сигнальну картку.

1. Що таке частка?

2. Які граматичні ознаки часток?

3. Чим відрізняється частка від інших службових частин мови?

На які групи поділяються частки за значенням і роллю в реченні?

3 якою метою використовуються модальні частки в мовленні?

6. В які групи об'єднано модальні частки?

7. Як пишуться частки -бо, -по, -то, -от, таки з попереднім словом?

8. Які особливості написання часток -бо, -по. -то. -от, -таки. якщо вони розділені із словами іншими частками чи прийменниками або стоять безпосередньо після слова, до якого відносяться?

Учитель., Увага! Нам трапилася нагода вико­ристати щойно відновлені в пам'яті теоретичні знання на практиці: від фірми «Орфограма» отримано термінове замовлення на опрацювання «орфографіч­них матеріалів». Завдання: а) переписати речення, розкривши дужки; б) олівцем відобразити результати роботи на перфокартках. Робота виконується поваріантно.

І серія матеріалів.

1. Земле чужая, яка (ж) (бо) ти рідна для мене (Леся Українка).

2. Лише перед світанком противник» вдалось (таки) зломити і полку знову рушити в путь (Гончар).

3. Хіба (ж) (то) не для нас—усе, то ми створили, дао оросив наш піт і освятила кров (Рильський).

4. Нічого так я не люблю, як запах снопів тільки (но) скошеного і зв'язаного хліба (Цюпа).

5. Добрі жнива колись (то) будуть (Шевченко).

II серія матеріалі в.

Не так (то) робиться все хутко, як швидко оком ізмнгнеш (Котляревський).

Як сіячі радіють—тільки (но) на землі з'явиться день весняним з пахощами ріллі (Цкіпа).

3. Тішся, дитино, поки те маленька, ти (ж) (бо) живеш навесні (Леся Українка).

4. Добре (таки), що ми поїхали сюди зорювати (Гончар).

5. Пташки (бо) вміють так ховати свої гнізда, що не зразу їх і помітиш (Копиленко).

III серія матеріалів.

Мені б сто рук — звільнити світ від мук!.. А серце хай одне, гаряче, як і нині, воно не сирота, воно (ж) (бо) при людині (Малишко).

І все (таки) до ранку міст ще не був закінчений (Гончар).

Звідки тільки (но) проїхали мотоциклісти, рухалася величезна колона машин (Гончар).

Іван Антонович і сам охоче підтримував загальну певність у тому, що він побачить (таки) кінець війни (Гончар).

5. Де (ж) (таки) без хиб ви друга на землі найти могли б? (Рильський).

IV серія матеріалів.

То (ж) (то) й воно, душа в тебе модода та гаряча і довірлива До всього (Гончар).

Ми (ж) (бо) не знали, що тута гості, ми б не зринали із високості "(Леся Українка).

А все (таки) катюзі, як кажуть, буде по заслузі (Глібов).

Якось (то) одважилось (Щеня) вхопить шматок м'ясця, щоб не кортіло (Глібов).

5. І так таки ти сам себе вини, що, братику, посіяв, те й пожни (Глібов).

Накладаючи на перфокарти трафаретки з цупко­го паперу з «віконцями» (отворами) на місці правиль­них відповідей, вчитель із допомогою учнів-лаборантів швидко перевіряє якість виконаних завдаяь. Кожна правильно передана орфограма оцінюється балом.

Зразок виконання (І серія):

Як написане слово

Номер речення

1

2

3

4

Через дефіс

+

+

Разом

+

+

Учитель. На банківському рахунку видно, що деякі бізнесмени стали власниками підприємств 1' можуть почати випуск товару. Отож, отримайте замовлення на виробництво «лінгвістичної продукції»:

складіть .якомога більше речень з модальними частка­ми -бо, -по, -то, -от, -таки, які писалися б із попередніми словами через дефіс і окремо.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат