На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Податкова система

Реферати > Фінанси > Податкова система

1. Основні види податкової звітності

Суб'єкти підприємництва, надають фінансову, податкову і статистичну звітність. Необхідно відзначити, що ознаки спеціальної для цих підприємств має тільки статистична звітність. Фінансова і податкова звітність - подається за загальними встановленими формами і правилами.

Законом про систему оподатковування передбачено 25 загальнодержавних і 14 місцевих податків і зборів. У дійсності платежів навіть більше, адже є ще єдиний податок із суб'єктів малого підприємництва, введений Указом № 727, а також три соціальних збори ("по тимчасовій непрацездатності", "по безробіттю" і "по нещасним випадкам на виробництві").

Терміни подання звітності встановлюються законодавством, на підставі якого здійснюється нарахування і/чи сплата податку, збору (обов'язкового платежу). З моменту подання податкової декларації, податкове зобов'язання платника вважається погодженим (п. 5.1 ст. 5 Закону № 2181) і повинно бути сплачене у встановлені цим законом терміни - протягом 10 календарних днів після граничних термінів подання податкової декларації.

Будь-яку податкову декларацію можна направити поштою з повідомленням про вручення (п.п. 4.1.7). Термін відправлення поштою: не пізніше десяти календарних днів до закінчення граничних термінів подання, установлених Законом № 2181 для відповідного звітного періоду. Якщо декларація направляється поштою через те, що її не захотіли прийняти працівники контролюючих органів (а вони зобов'язані це зробити), десятиденний термін не діє - головне, щоб декларація була передана пошті до витікання граничного терміну.

У таблиці 1 на наступній сторінці наведені дані про основні види податкової звітності, при цьому не усі з наведених форм звітності відповідають визначенню податкової декларації. Зокрема, не є податковими деклараціями форми, зазначені в пунктах 4 і 12 таблиці 1.


Таблиця 1

№ п/п

Форма звітності

Періодичність і терміни представлення

1

ПДВ: а) Декларація для платників, у яких звітним періодом є місяць7

Місяць - протягом 20 календарних днів після звітного місяця

б) Декларація для платників, у яких звітним періодом є квартал

Квартал - протягом 40 календарних днів після звітного кварталу

2

Акцизний збір - Розрахунок

Місяць - протягом 20 календарних днів після звітного місяця

3

Податок на прибуток підприємств: а) Декларація про прибуток за січень і 11 місяців 2003 року

11 місяців 2003 року - протягом 20 календ. днів після звітного періоду

б) Декларація про прибуток підприємств

Протягом 40 календ. днів після звітного періоду

4

Прибутковий податок із громадян - ф. № 8ДР

Квартал - до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом

5

Земельний податок - Зведений розрахунок суми земельного податку з додатками

Рік - до 1 лютого звітного (податкового) року8

6

Податок із власників транспортних засобів і інших самохідних машин і механізмів - Розрахунок

Рік - протягом 60 календарних днів після закінчення року9

7

Збір за спецвикористання водних ресурсів - Розрахунок

Квартал - протягом 40 календарних днів після звітного кварталу

8

Збір за забруднення навколишнього природного середовища - Розрахунок

9

Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмільництва - Звіт

Місяць - протягом 20 календарних днів після звітного місяця

10

Комунальний податок - Розрахунок

Квартал - протягом 40 календарних днів після звітного кварталу

11

Інші місцеві податки і збори (обов'язкові платежі).

Місяць - протягом 20 календарних днів після звітного місяця

Квартал. - протягом 40 календарних днів після звітного кварталу

12

Єдиний податок із юросіб10 - Розрахунок

Місяць - до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом

13

Звіт про суми отриманих пільг (ф. № 1-ПП)

Квартал - не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом

Рік - не пізніше 20 лютого наступного за звітним року

7Місячний податковий період по ПДВ можуть обрати платники ПДВ, у яких обсяг оподатковуваних ПДВ операцій за попередній календарний рік не перевищує 7200 НМДГ (пп. 7.9.2 ст. 7 Закону про ПДВ).

8По нововідведених земельних ділянках розрахунок необхідно представити протягом місяця з дня виникнення права чи власності користування такими ділянками.

9 Для річного звітного періоду такі граничні терміни встановлені пп. 4.1.4. "у" п. 4.1 ст. 4 Закону № 2181. Крім того, по придбаним на протязі року транспортним засобам розрахунок надається протягом 10 днів після державної. реєстрації.

10 Виходячи з переліку податків у ст. 6 Указу № 727, від яких звільнені платники єдиного податку, вони не представляють звітність по: ПДВ (тільки "єдиноподатники - 10 %"), податку на прибуток, земподаток, збору за спецвикористання водних ресурсів, комунальному податку. Що ж стосується звітності по пенсійному збору і соціальних внесках, також зазначених у ст. 6 Указу № 727, то "єдиноподатники" складають звітність по таким зборам тільки в частині утримань із зарплати найманих робітників.

У випадку виявлення помилки в декларації за минулий звітний (податковий) період підприємство має право представити податковому органу уточнюючий розрахунок (п. 5.1 ст. 5 Закону № 2181). У випадку, якщо виявлена помилка призвела до виникнення недоплати, платникові податків слід до початку перевірки його податковим органом зробити наступне (п. 17.2 ст. 17 Закону № 2181):

а) самостійно погасити суму недоплати;

б) нарахувати і сплатити штраф у розмірі 5 % недоплати.

У таблиці 2 приведені зведення по "пенсійно-соціальним" зборам11.

11 З усіх приведених у ній форм звітності податковою декларацією вважається тільки форма, зазначена в п. 1 таб. 2. Відповідно, санкції за несвоєчасне представлення податкової декларації в розмірі 10 ннмдг (пп. 17.1.1 ст. 17 Закону № 2181) застосовується тільки до неї.

Таблиця 2

№ п/п

Форма звітності

Періодичність і терміни представлення

1

Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування: а) Розрахунок

Місяць. Протягом 20 календ. днів після звітного місяця

б) Комплект документів первинної звітності в систему персоніфікованого обліку

Рік. До 1 квітня року, наступного за звітним

2

Збір на загальнодержавне соцстрахування в зв'язку з тимчасовою втратою працездатності - Звіт

Квартал. Не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним періодом

3

Збір на загальнообов'язкове державне соцстрахування на випадок безробіття - Розрахункова відомість

Квартал. Не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом
Рік. Не пізніше 15 січня наступного за звітним року

4

Збір на соцстрахування від нещасного випадку на виробництві і професійних захворювань - Розрахункова відомість

Квартал. До 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом
Рік. До 25 січня наступного за звітним року

Перейти на сторінку номер: 1  2 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат