На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Фінансова звітність малого підприємства та використання її даних для управління

Реферати > Фінанси > Фінансова звітність малого підприємства та використання її даних для управління


Таблиця 1 Порівняльний аналітичний баланс ПП за 2002-2003 рр.

На основі проведеного горизонтального та вертикального аналізу Балансу підприємства видно, що підприємство має у своєму активі 24,9 тис.грн необоротних активів, динаміка в їх структурі має тенденцію до зниження за рахунок нарахування зносу і на кінець 2003 р. становить 18 тис. грн. Структура оборотних активів, в свою чергу, відображає, що підприємство досить активно здійснює господарську діяльність. Про це свідчить те, що за аналізований період часу вони збільшились на 30%, але той факт, що основу оборотних активів становить дебіторська заборгованість є несприятливим для підприємства, але не кінець 2003 р. дебіторська заборгованість по: заборгованості за товари, роботи, послуги та заборгованості за розрахунками з бюджетом – має тенденцію до зменшення, що і сприяє надходженню коштів на підприємство на 50,5 тис. грн., також цьому сприяло зменшення залишків готової продукції на 94,5%, а інша поточна дебіторська заборгованість зросла на 44,2% та становила 54,8 тис. грн. що є несприятливим явищем для підприємства та свідчить про негативні тенденції в господарській діяльності підприємства. Більш наглядно динаміку структури активу балансу показано на рис 3.


Рис. 3 Динаміка структури актив Балансу.

В структурі пасиву балансу відбулися зміни щодо збільшення непокритого збитку на 51,2 тис. грн. і він на кінець 2003 р. склав 61,2 тис. грн. Також збільшилась і поточна заборгованість з 4,2 до 7,7 тис. грн. Особливої уваги заслуговує довгострокові зобов'язання, так як вони складають основу пасиву балансу та мають тенденцію до зростання за аналізований період на 56,3% або на 65,1 тис. грн. та в 2003 р. становлять 180,8 тис. грн.

Дана ситуація є несприятливою для досягнення основної цілі підприємства – отримання прибутку, так як на основі наведених розрахунків видно що підприємство є збитковим. При цьому збільшуються коротко та довгострокові зобов’язання, хоча підприємство і збільшує обсяги реалізації, та це не дає бажаних результатів.

Показники що характеризують фінансово-господарську діяльність наведені у таблиці 2.

Таблиця 2. Показники фінансово-господарської діяльності ПП за 2002-2003 рр.

Показник

2002 р.

2003 р.

Відхилення 2003 від 2002 р.

абсолютне

у %

1 Капітал (станом на кінець періоду), тис.грн

109,90

127,30

17,40

115,83%

1,1 Власний капітал: у тому числі:

-10,00

-61,20

-51,20

612,00%

1,2 Позиковий капітал

119,90

188,50

68,60

157,21%

у тому числі поточні зобов'язання за розрахунками

2,50

15,20

12,70

608,00%

2. Економічні показники:

2,1 Товарооборот, тис.грн

164,20

940,00

775,80

572,47%

2,2 Чистий прибуток.

-10

-51,2

-41,2

512%

2,3. Витрати, тис.грн

146,90

835,10

688,20

568,48%

рівень % до обороту

89,46

88,84

-0,62

99,30%

2,4. Рентабельність основних засобів

1,00

0,97

-0,03

97,59%

3. Фінансові показники:

коефіцієнти:

фінансової залежності

0,89

0,98

0,09

109,99%

коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,02

6,57

6,55

27379,17%

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат