На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Фінансова звітність малого підприємства та використання її даних для управління

Реферати > Фінанси > Фінансова звітність малого підприємства та використання її даних для управління

Отже, “Звіт про фінансові результати” є одним з головних фінансових звітів підприємства, що характеризує результати діяльності підприємства за звітний період шляхом розрахунку чистого прибутку (збитку). Також дані звіту є основою для розрахунку фінансових показників і як наслідок прийняття управлінських рішення на їх основі.

5. Використання даних фінансової звітності для управління

Фінансова звітність повинна забезпечити користувачів повною, правдивою інформацією про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів. Для того, щоб оцінити поточний і прогнозний фінансовий стан підприємства, необхідно провести фінансовий аналіз. Він є методом оцінки і прогнозування фінансового стану підприємства на підставі даних бухгалтерського обліку і звітності. Його завдання – оцінити фінансовий стан, з’ясувати можливості підвищення ефективності роботи підприємства за допомогою раціональної фінансової політики; оцінити напрями розвитку підприємства, виходячи з потреб у фінансових ресурсах.

Метою фінансової звітності є надання оцінки результатам господарської діяльності підприємства за звітний рік та його поточному фінансовому стану.

Під фінансовим станом розуміють спроможність підприємства фінансувати свою діяльність. Фінансовий стан може бути стійким, нестійким та кризовим. Здатність підприємства своєчасно здійснити платежі та фінансувати свою діяльність на розширеній основі свідчить про його задовільний фінансовий стан.

Головною метою аналізу є своєчасне з’ясування і виправлення недоліків у фінансовій діяльності підприємства та знаходження резервів покращення фінансового стану підприємства і його платоспроможності.

Аналіз фінансової звітності повинен дати відповідь на два запитання: перше, чи має підприємство прибуток за результатами своєї господарської діяльності і друге – чи спроможне підприємство виконати взяті на себе зобов’язання і чи не призведе таке виконання до його ліквідації в зв’язку з недостатністю ресурсів.

Саме тому інформація, яку надають баланс і звіт про фінансові результати, містять наступні дані:

розмір капіталу і майна підприємства в абсолютних показниках (балансовий прибуток);

структура капіталу і майна (баланс);

зміни власного капіталу протягом звітного періоду;

розмір отриманого прибутку або понесених підприємством збитків протягом звітного періоду.

Для аналізу розраховуються показники, що характеризують господарську діяльність підприємства. Так, наприклад, можна розрахувати показники ефективності використання оборотних активів, що розраховані на даних “Балансу” та “Звіту про фінансові результати” [додатки А, Б].

Таблиця 5. Показники ефективності використання оборотних активів на ПП за 2002-2003 рр.

Показник

2002 р.

2003 р.

Відхилення

абсолютне,

тис.грн.

відносне,

%

1. Середній залишок оборотних активів, тис.грн.:

70,25

97,15

26,90

1,38

1,1. Грошових коштів та їх еквівалентів

7,60

25,35

17,75

3,34

1,2. Запасів

27,00

13,85

-13,15

0,51

2. Роздрібний товарооборот, тис.грн.:

2,1. За продажними цінами

164,20

940,70

776,50

5,73

2,2. За собівартістю

119,20

739,70

620,50

6,21

2,3. Одноденний товарооборот, грн.

0,33

2,05

1,72

6,21

3. Оборотність оборотних активів, дні:

212,16

47,28

-164,88

0,22

3,1. Грошових коштів та їх еквівалентів

22,95

12,34

-10,62

0,54

3,2. Запасів

81,54

6,74

-74,80

0,08

4. Число оборотів оборотних активів, раз :

1,70

7,61

5,92

4,49

4,1. Грошових коштів та їх еквівалентів

15,68

29,18

13,50

1,86

4,2. Запасів

4,41

53,41

48,99

12,10

5, Прибуток

-10,00

-51,20

-41,20

5,12

6. Середня вартість активів, тис.грн.

95,79

118,60

22,81

1,24

7. Оборотність активів, дні

289,30

57,72

-231,58

0,20

8. Число оборотів сукупних активів, раз.

1,24

6,24

4,99

5,01

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат