На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Додаток №1 до договру на обслуговування комерційним банком довірчого товариства

Реферати > Цінні папери > Додаток №1 до договру на обслуговування комерційним банком довірчого товариства

Додаток №1
до договору на обслуговування комерційним банком
довірчого товариства

Приклад акту прийому-передачі до схову комерційним банком майна довірителів довірчого товариства

Укладено "_____"________199___р. ___________________________

(місце укладання акту)

Ми, що нижче підписалися, довірче товариство "___________" (надалі – Товариство), в особі _______________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

з однієї сторони та комерційний банк "__________________" (надалі – Банк), в особі ____ ______________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

з іншої сторони, склали даний акт про вказане нижче:

Товариство передає, а Банк приймає до схову майно:

______________________________________________________________________________.

(опис майна)

Загальна вартість майна складає _____________________________ грн.

(сума літерами)

Передача вищезазначеного майна проводиться відповідно до умов дого­во­ру між Банком та Товариством від "_____"_________199___р.

Майно передав Майно отримав

(Підписи та печатки)