На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Замовлення на купівлю-продаж цінних паперів

Реферати > Цінні папери > Замовлення на купівлю-продаж цінних паперів

Замовлення
на купівлю-продаж цінних паперів

від "_____"_______199___р.

Брокерська контора № ______________________________________________________

(найменування брокерської контори)

Придбає, продасть цінні папери (зайве викреслити)

Код цінного паперу _________________________________________________________

Вид ______________________________________________________________________

(найменування цінного паперу)

Емітент ___________________________________________________________________

(найменування організації)

Номінал __________________________________________________________________

(цифрами і літерами) (грошова одиниця)

Кількість __________________________________________________________________

(цифрами і літерами) (одиниця виміру)

Ціна за одиницю ___________________________________________________________

(цифрами і літерами) (грошова одиниця)

Загальна ціна партії ________________________________________________________

(цифрами і літерами) (грошова одиниця)

Особливі умови ____________________________________________________________

Термін дії замовлення: до "_____"_______199___р. включно.

Від Замовника _____ Від Біржі_________

М.П. М.П.