На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Картка реєстрації угоди

Реферати > Цінні папери > Картка реєстрації угоди

Картка
реєстрації угоди №

Дата реєстрації _________________ Час _________________________

Брокер-продавець ______________

Брокер-покупець _______________

Найменування (вид, номінал, емітент) цінного паперу

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Сума угоди (літерами) ______________________________________________________

Брокер-продавець і Брокер-покупець зобов’язуються сплатити на раху­нок Біржі № __________ у банку ________________________ м. ________________ МФО __________.

1. Комісійна винагорода 0,5% від суми угоди, що становить

_______________________________________________________________ грн..

2. ПДВ 20% від суми комісійної винагороди, що становить

_______________________________________________________________ грн..

Брокер-покупець зобов’язується сплатити на рахунок Біржі дер­жав­не мито _________

__________ % від суми угоди, що становить ______________________________ грн..

Брокер-продавець зобов’язується сплатити на рахунок Біржі 10% від _____________ % перевищення річних, що становить ______________________________________ грн..

Брокер-продавець _______________

Брокер-покупець ________________

Керівник реєстраційного бюро біржі