На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

ЄБРР


КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТУРИЗМУ, ЕКОНОМІКИ І ПРАВА

Зміст

                                                                                      Стор.  

 ВСТУП……………………………………………………………………….

 РОЗДІЛ I.Загальні відомості про ЄБРР………………………………....

    1.1. Створення та історія розвитку ЄБРР……..…...………………...

    1.2. Організаційна структура та функції ЄБРР………………..…..        

 РОЗДІЛ II. ЄБРР в кінці ХХ ст. на початку ХХІ ст.….………….…….                                                                                                        

    2.1. Роль ЄБРР в економічному співробітництві………………….                    

    2.2. ЄБРР та Україна………………………………………………...

  ВИСНОВКИ……………………………………………………………….

  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ…………………………………………………                                                                                                            

                                                                   Вступ

Актуальність  курсової  роботи  полягає у  визначенні функції та ролі діяльності ЄБРР.

Дана тема на сьогоднішній день є дуже актуальною, тому розглядається та досліджується як на сторінках літератури, так і в мережі Інтернет, наприклад, на офіційному сайті ЄБРР розглянуто причини утворення та основну мету ЄБРР - проведення структурних і галузевих реформ; розвиток конкуренції, приватизації і підприємництва; зміцнення фінансових організацій і правових систем; розвиток необхідної інфраструктури для підтримки приватного сектора;  упровадження надійно працюючої системи корпоративного керування. 

За допомогою підручника                                                                                 я змогла з’ясувати для себе пріоритетні напрями співробітництва в рамках ГУУАМ: поглиблення торговельно-економічних зв'язків між державами ГУУАМ; розвиток інфраструктури транспортних коридорів, з відповідною гармонізацією правових та інституційних засад цієї сфери, уніфікацією митних і тарифних норм з наближенням їх до світових стандартів; забезпечення енергетичної безпеки; боротьба з міжнародним тероризмом, організованою злочинністю, нелегальною міграцією та незаконним обігом наркотиків.

Дослідженням даної теми займаються як вітчизняні так і закордонні вчені. Наприклад, на сторінках «Международные экономические организации.» Учеб. Пособие/И.Н.Герчикова. – М.:Консалтбакир,2002. та «Международные экономические отношения.» Учебное пособие./Под ред. Е.Ф. Авдокушин. – М., 2001. розглядаються спільні економічні інтереси держав ГУУАМ, які найбільше сконцентровані навколо питань транспортування прикаспійських енергоносіїв і прокладання нових транзитних маршрутів через Кавказький регіон,
та ще один важливий напрямок співпраці в межах ГУУАМ - проблеми безпеки й стабільності в регіоні.

Співпраця делегацій країн ГУУАМ в рамках міжнародних організацій, в першу чергу ООН та ОБСЄ досить добре відображено на сторінках «Україна: утвердження незалежної держави (1991-2001)»/ Н.П.Барановський, В.Ф.Верестюк, С.В.Віднянський – К., Видавничий дім «Альтернативи», 2001., що реалізується на постійній основі, яка включає регулярні консультації з метою обговорення тих чи інших питань, які виникають під час роботи та торкаються інтересів країн ГУУАМ, та вироблення спільних позицій.

З допомогою підручника «Україна: досвіт та проблеми державотворення (90-ті роки ХХ ст.)»/Під ред. В.М.Литвин.-К., Видавництво «Наукова думка», 2001. я з’ясувала, що зміцнення і поглиблення цієї форми співробітництва країн ГУУАМ допомагає більш ефективній координації індивідуальних позицій та зусиль країн об'єднання, реалізації їхніх національних інтересів у діяльності міжнародних організацій.

На основі вище викладеного матеріалу можна стверджувати, що як вітчизняної так і зарубіжної літератури розроблено недостатньо, тому тема даної курсової роботи є актуальною та доцільною в подальшій розробці.

     Мета та основні завдання дослідження : на основі наукового аналізу і узагальнення документів, що визначають функції та роль в економічному співробітництві стоїть мета розкрити поняття та зміст загальних тенденцій розвитку банку, визначити головну мету ЄБРР, проаналізувати та висвітлити напрямки діяльності ЄБРР, а також розкрити роль Банку в економічному співробітництву. На основі поданих документів зробити висновки щодо майбутньої діяльності ЄБРР. Виходячи з мети роботи було визначено наступне завдання:

-           висвітлити загальні відомості щодо створення та розвитку ЄБРР;

-           обґрунтувати організаційну структуру та функції ЄБРР;

-           визначити роль ЄБРР в економічному співробітництві;

-           висвітлити та проаналізувати розвиток економічного співробітництва  між ЄБРР та Україною;

-           здійснити оцінку  подальшого розвитку ЄБРР .

Об’єктом дослідження даної теми  є  діяльність ЄБРР та його місце на світовому рівні.

Предметом даного дослідження  є загальні тенденції розвитку  ЄБРР, основні напрямки діяльності та головна мета,  організаційна  структура і  місце, а також значення ЄБРР на світовому рівні.

Методологічну основу  курсової роботи становлять історично-хронологічний, узагальнення, логічний, порівняльний  методи та аналіз. При написанні першого  розділу  я використовувала  монографічний,  історично-хронологічний, порівняльний методи, які дали мені змогу дізнатися про основні цілі та завдання ЄБРР, а при написанні третього розділу –  метод узагальнення .

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат