На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Державний бюджет та державний борг в Україні

Реферати > Макроекономіка > Державний бюджет та державний борг в Україні

Державний бюджет є одною із головних ланок фінансової системи

ПЛАН

ВСТУП…………………………………………………………………………………3

РОЗДІЛ I. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ І ДЕРЖАВНИЙ БОРГ. ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ…………………………………………………………………………...5

РОЗДІЛ ІІ. ДИНАМІКА І ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ І ДЕРЖАВНОГО БОРГУ В УКРАЇНІ…………………………………………….…..14

ВИСНОВОК………………………………………………………………………….. .30

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………………….. 32

ВСТУП

Темою моєї курсової роботи є “Державний бюджет та державний борг”. Ця тема є дуже актуальною, особливо в сучасних умовах для України, коли ми крім значного дефіциту бюджету маємо ще й досить великий державний борг. Розвиток суспільно-економічних відносин в Україні під­тверджує необхідність якомога скорішого вирішення проблеми фінансової стабілізації як основи загальнодержавної стабілізації і виходу з економічної кризи.

Основу фінансової політики становить бюджетна політика, яка пов'язана насамперед із формуванням і виконанням бюджетів усіх рівнів, цільових загальнодержавних фондів. Державний бюджет України - це головний фінансовий план країни, який віддзеркалює суспільно-економічний стан у державі. Бюджет тісно пов’язаний з іншими ланками фінансової системи, виступає координуючим центром і надає їм необхідну допомогу у формі бюджетник дотацій, субсидій, гарантій, забезпечуючи більш-менш нормальне функціонування інших ланок фінансової системи.

Останнім часом загострилась проблема відповідності ресурсів держави потребам у фінансуванні державних програм. Виникнення державного боргу є результатом фінансування дефіциту державного бюджету, який, в свою чергу, відображає перевищення бюджетних видатків над податками, зборами та іншими обов'язковими платежами до бюджету. При наявності дефіциту бюджету державою позичаються грошові ресурси, що призводить до виникнення та зростання державного боргу. Залежно від того, з внутрішніх чи зовнішніх джерел здійснюються запозичення, державний борг може бути внутрішній чи зовнішній.

Враховуючи, що з часу набуття Україною суверенітету державний бюджет затверджувався і виконувався з дефіцитом, з 1991 року відбувається зростання державного боргу.

При розгляді питання слід мати на увазі, що державний борг має дві складові: внутрішню та зовнішню. Кількісна оцінка внутрішнього боргу здійснюється в національній валюті, зовнішнього - в іноземній, як правило, в доларах США. Тому для співставлений результатів аналізу обидві складові боргу необхідно оцінювати за відповідним курсом валют на кожну конкретну дату о якійсь одній валюті.

За мету цієї курсової ми ставимо дослідити проблеми бюджету, а також державного боргу в Україні, а також запропонувати свої шляхи вирішення цих проблем.

Наша курсова робота буде складатися з двох розділів. В першому ми надамо необхідні теоретичні відомості стосовно державного бюджету, а також державного боргу. В другому розділі ми спробуємо дослідити динаміку Державного бюджету України, з’ясувати основні проблеми бюджету в нашій країні, дослідити динаміку та структуру державного боргу, а також запропонувати шляхи подолання цих проблем.

Курсова робота укладена на основі даних із статей з журналу „Фінанси України” різних років таких авторів: Бондарук Т.Г., Климко Г.Н., Матвієнко А.С., а також на основі монографій різних авторів, що досліджували ці питання.

РОЗДІЛ I. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ І ДЕРЖАВНИЙ БОРГ.ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Державний бюджет є одною із головних ланок фінансової системи. З його допомогою уряд концентрує у своїх руках значну частину національного доходу, перерозподіленого фінансовими методами. У цій ланці зосереджуються найкрупніші прибутки і найбільш важливі в політичному й економічному відношенні витрати.

Трансформаційні процеси, які відбуваються в Україні, набувають усе більшого розвитку. В умовах економічних змін на одному із перших щаблів стоїть питання забезпечення добробуту населення та формування основ подальшого його зростання. Провідну (визначальну) роль у цих перетвореннях займають державні фінанси, зокрема використання ресурсів державного бюджету України.

На первинному етапі формування молодої держави відбувається початкове функціонування нового ринкового середовища, в якому, шляхом ефективного здійснення бюджетного процесу, знаходить відповідне місце задоволення інтересів усіх верств населення. Здійснюючи перерозподільчу функцію, держава через державний бюджет направляє значну частину коштів на фінансування соціальної сфери з метою забезпечення фінансовими ресурсами тих верств населення, які самостійно не в змозі досягти прийнятного рівня власного добробуту. [1;C.28]

Бюджет як фінансовий план відіграє дуже важливу роль в діяльності держави. Він визначає її можливості й пріоритети, її роль і форми реалізації закріплених за нею функцій. Це документ, що спрямовує фінансову діяльність держави, робить її конкретною і фінансовозабезпеченою.

Виділяють фактичний, структурний та циклічний бюджет. Фактичний відображає реальні видатки, надходження і дефіцити за певний період.

Структурний бюджет відображає, якими мають бути урядові видатки, надходження і дефіцити, якщо економіка функціонує за потенційного обсягу виробництва ( визначаються дією дискреційних програм, що запроваджені законодавчо ).

Циклічний бюджет показує вплив ділового циклу на бюджет та вимірює зміни видатків, надходжень і дефіцитів, які виникають через те , що економіка не працює за поточного обсягу виробництва та вимірює зміни видатків, надходжень і дефіцитів, які виникають через те , що економіка не працює за потенційного обсягу виробництва, а перебуває у стані піднесення або спаду ( визначається дією автоматичних стабілізаторів ).

Циклічний бюджет є різницею між фактичним і структурним бюджетами.[2;c.132]

Отже, ми вже говорили, що бюджет складається з доходів та видатків, а зараз ми розберемо з чого вони складаються.

Доходи формуються за рахунок податоку на прибуток корпорацій, податоку з продажу, місцевих податків, доходів від зовнішньоекономічної діяльності, рентних платежів, неподаткових доходів, прибуткового податоку та інших статтей доходів.

Видатки держбюджет здійснює на фінансування економіки, соціально-культурні програми, науково-технічні програми, оборону, управління, цільові програми, кредити і допомога іншим державам.

Виплати з держбюджету:

Асигнування - видача грошових засобів із держбюджету на утримання підприємств і установ.

Субсидії - вид державної грошової допомоги, яка надається організаціям і установам.

Субвенції - вид державної грошової допомоги місцевим органам влади або окремим галузевим господарським органам для розвитку.

Дотації - вид державної грошової допомоги організаціям, підприємствам для покриття збитків з метою підтримки.

Зараз ми б хотіли трішки детальніше зупинитися на фінансуванні соціальної сфери.

Специфікою бюджетного перерозподілу національного доходу є неповернення коштів, які направляються на передбачені соціальні заходи. Хоч у ринковій економіці (що частково вже запроваджено і в Україні) поширена платність освітніх та медичних послуг, створені спеціалізовані позабюджетні фонди за рахунок громадян, підприємців для соціального захисту населення, однак для росту суспільного добробуту України державний бюджет залишається, поки що, найважливішим джерелом фінансування даних послуг.

Оскільки заклади соціальної сфери (освітянські, медичні, культурні) не створюють безпосередньо оплачуваного продукту, їх не можливо повністю перевести на самофінансування. Але поєднуючи часткову самоокупність із фінансуванням з державного бюджету, є можливість досягти оптимальної структури джерел фінансування соціальної сфери. Гармонізація різних джерел призведе до росту добробуту громадян (наприклад, помірна плата за навчання майбутніх студентів на додаток із державними коштами сприяє зростанню розмірів заробітної плати робітників навчальних закладів, що у свою чергу, покращить якість викладання та підвищить рівень знань у студентів). [3;C.7]

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат