На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Українська мова за професійною ознакою

Реферати > Мовознавство > Українська мова за професійною ознакою

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

І. Практичні завдання.

Вправа 5

Америка – американський;

Волноваха – волноваський;

Канада – канадський;

Словак – словацький;

Оренбург – оренбурзький;

Австралія – австралійський;

Японія – японський;

Франція – французький;

Німеччина – німецький;

Прага – празький;

Італія – італійський;

Швеція – швецький;

Великобританія – великобританський;

Чехія – чеський;

Ізраїль – ізраїльський;

Токіо – токійський;

Париж – паризький;

Рига – ризький;

Волга – волзький;

Кагарлик – кагарлицький;

Прилуки – прилуцький;

Кременчук – кременчуцький;

Кривий Ріг – криворізький;

Запоріжжя – запорізький.

Вправа 2

Безробіття (префікс без- пишеться з літерою з; подовження приголосного т після букв на позначення голосних передається на письмі в усіх відмінках іменників с. р. ІІ відміни, крім Р.в. множини із нульовим закінченням).

Розвиток (префікс роз- пишеться з літерою з).

Безмежний (префікс без- пишеться з літерою з).

Споживач (після букви ч м’який знак не пишеться).

Безстроковий (префікс без- пишеться з літерою з).

Ін’єкція (апостроф ставиться після твердого приголосного н перед є).

Зв’язаний, пов’язаний (апостроф ставиться після в перед я; -н- пишеться в суфіксі прикметника –ан-).

Міжнародний (ь не пишеться після букви ж).

Кращий (вищий ступінь порівняння прикметника гарний, утворений засобом суплеції).

Підприємець (ь ставиться після букви на позначення м’якого [ц΄], що закінчує склад).

Здатність (префікс з пишеться перед усіма голосними, крім к,п,т,ф,х; чергування [н] з [н΄]).

Передчасний (спрощення середнього приголосного у групі приголосних

– стн- ).

Прибуток (префікс при- на означення приєднання).

Приріст (префікс при- на означення приєднання).

Управління (подовження приголосного перед я в усіх відмінках іменників с.р. ІІ відміни, крім Р.в. множини).

Зниження (префікс з- пишеться перед усіма голосними, крім к,п,т,ф,х); чергування [з] та [ж]; подовження приголосного перед я в усіх відмінках іменників с.р. ІІ відміни, крім Р.в. множини).

Заощадження (чергування [д] [дж]; подовження приголосного перед я в усіх відмінках іменників с.р. ІІ відміни, крім Р.в. множини).

Рефінансування (подовження приголосного перед я в усіх відмінках іменників с.р. ІІ відміни, крім Р.в. множини).

Закриття (подовження приголосного т після голосного відбувається в усіх відмінках іменників с.р. ІІ відміни, крім Р.в. множини із нульовим закінченням).

Зацікавленість (чергування [н] [н΄]; у прикметниковому суфіксі одна літера

– н-, тому у похідному від нього іменникові із суфіксом –ість буде одна літера н).

Вправа 8

П’ять, цвях, з’ясувати, об’єктивний, пісня, пам’ть, об’єм, кам’янистий, розв’язання, Ареф’єв, заміський, м’який, камінчик, різкий, фотозйомка, торф’янистий, тьмяний, морквяний, черв’як, міжєвропейський, пів’яблука.

Вправа 9

Рыночная система служит не только механизмом, посредством которого общество выносит решения относительно того, как распределить свои ресурсы и производимую из них продукцию, но именно с её помощью эти решения осуществляются на деле. Здесь, однако, необходимо сделать оговорку. Экономические системы, базирующиеся на идеологиях социализма и коммунизма, также зависят от рыночных систем, но не в такой степени и не через такой механизм, как чистый капитализм. Социалистические и коммунистические хозяйства используют рынки и цены главным образом для осуществления решений, полностью или частично принимаемых центральным плановым органом. (З підручн.)

Ринкова система служить не тільки механізмом, за допомогою якого суспільство виносить рішення щодо того, як розподілити свої ресурси й вироблену з них продукцію, але саме з її допомогою ці рішення здійснюються на ділі. Тут, однак, слід зауважити (зробити застереження). Економічні системи, що базуються на ідеологіях соціалізму й комунізму, також залежать від ринкових систем, але не в такій мірі й не через такий механізм, як чистий капіталізм. Соціалістичні й комуністичні господарства використовують ринки й ціни головним чином для здійснення рішень, повністю або частково прийнятих плановим органом. (З підручн.)

Вправа 13

Автопавільйон, коньюктура, бюджет, інтерв’ю, курйоз, Ньютон, досьє, портьєра, марсельєза, вольєр, кур’єр, Х’юстон, зйомка, альянс, мільйон, миш’як, меню, ад’ютант, модельєр, конферансьє, нюанс, Монтеск’є, фамільярний.

Вправа 15

Закон Гремма, закон Вагнера, закон Норріса, закон Клейтона, закон Хемфрі, закон Шермана.

Під час відмінювання подані власні назви залишаються незмінними, а відмінюється лише перша частина – іменник закон.

Вправа 16

Голубєв, Єлізаров, Успенський, Гур’єв, Сєров, Гордєєв, Зуєв, Асєєв, Мічурін, Соломенцев, Шитіков, Черних, Данілов, Ніколаєв. Ігнатов, Медведєв, Міломаєв, Чижиков, Биковський, Соболєв, Кібальчич, Ключиков, Федоров, Артемов, Мечніков.

Вправа 19

Одержав листа від Ткаченка Віктора. Заява Осадчука Івана Ігоровича. Надіслав телеграму Шевць Дмитро Сергійович. Зустрівся з Гайдуком Петром. Виступила Клименко Віра Карпівна. Прочитав статтю Шведь Ніни Данилівни.

Вправа 25

Я навіть схильний вважати, що процес (одн.) наукового відкриття (одн.) можна розглядати як одну з форм (множ.) мистецтва (одн.)… Теоретик-математик (одн.) на основі певних припущень (одн.) і згідно з чітко встановленими логічними законами (множ.) крок (одн.) за кроком (одн.) будує величну споруду (одн.), в той час (одн.) як силою (одн.) своєї уяви (одн.) він виявляє невідоме співвідношення (одн.) між її частинами (множ.). добре побудована теорія (одн.) в деякому розумінні (одн.), безперечно, є витвором (одн.) мистецтва (одн.).

Процеси (множ.), відкриття (вживається тільки в однині і є абстрактним іменником), форми (множ.), мистецтва (множ.), теоретики-математики (множ.), припущення (вживається тільки в однині і є абстрактним іменником), закон (одн.), кроки (множ.), споруди (множ.), часи (множ.), сили (множ.), уява (вживається тільки в однині і є абстрактним іменником), співвідношення (вживається тільки в однині і є абстрактним іменником), частини (множ.), теорії (множ.), розуміння (вживається тільки в однині і є абстрактним іменником), витвори (множ.), мистецтва (множ.).

Вправа 24

Р. в. множини

Володінь, діяльностей, проблем, гривень, промисловостей, ін’єкцій, професій, корпорацій, ліній.

Вправа 26

Кашне (с.р.), колібрі (ч.р., ж.р.), конферансьє (ч.р., ж.р.), протеже (ч.р., ж.р.), сальдо (с.р.), дефект (ч.р.), ембарго (с.р.), маркетинг (ч.р.), ф’ючерс (ч. р.), поні (ч.р.), абажур (ч. р.).

Вкрита абажуром лампа освітлювала всю кімнату, де знаходився сейф.

Конферансьє розповідав цікаву історію про артистку, яка повинна була вийти на сцену.

Маленька дівчинка хотіла, щоб їй подарували поні.

Вчора я бачила маленьку пташку, схожу на колібрі.

Вправа 30

Микроэкономический анализ – часть экономической науки, исследующая, во-первых, такие обособленные экономические единицы, как отрасли, фирмы, домохозяйства, и, во-вторых, отдельные рынки, конкретные цены и конкретные товары и услуги.

Мікроекономічний аналіз – частина економічної науки, що досліджує, по-перше, такі відособлені економічні одиниці, як галузі, фірми, домогосподарства, і, по-друге, окремі ринки, конкретні ціни й конкретні товари й послуги.

Мікроекономічний аналіз малого бізнесу в Україні показав, що він знаходиться на етапі прогресивного розвитку.

Вправа 33

Улюблений:

улюбленіший, найулюбленіший (синтетична форма);

більш улюблений, найбільш улюблений (аналітична форма).

Великий:

більший, найбільший;

більш великий, найбільш великий.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат