На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Cистемні оболонки та утиліти: Norton Commander, Norton Utilities, PCTools та інші.

Реферати > Комп'ютерні науки > Cистемні оболонки та утиліти: Norton Commander, Norton Utilities, PCTools та інші.

Зміст

Системні оболонки та утиліти 3

Вступ 3

Система Norton Commander (версія 5.0) 3

Склад системи 3

Призначення системи 4

Виклик системи 4

Меню, що спускається (Pull-down menu) 4

Меню команд (Commands menu) 4

Ліве/Праве меню, що спускається 11

(Left/Right pull-down menus) 11

Файлове меню (Files menu) 16

Меню опцій, що спускається (Options pull-down menu) 21

Гарячі клавіші (Hot keys) 25

Система Norton Utilities (версія 7.0) 27

Склад системи 27

Призначення системи 27

Виклик системи 27

Утиліта BE (Batch Enhancer) 29

Утиліта CALIBRAT (Calibrate) 31

Утиліта DISKEDIT (Disk Editor) 31

Утиліта DISKMON (Disk Monitor) 32

Утиліта DISKREET (Disk Secreet) 32

Утиліта DISKTOOL (Disk Tools) 33

Утиліта DS (Directory Sort) 33

Утиліта DUPDISK (Duplicate Disk) 34

Утиліта FA (File Attribute) 34

Утиліта FD (File Date/Time) 35

Утиліта FILEFIND (File Find) 35

Утиліта FILEFIX (File Fix) 35

Утиліта FL (File Locate) 36

Утиліта FS (File Size) 36

Утиліта IMAGE (Image) 36

Утиліта LP (Line Print) 37

Утиліта NCACHE (Norton Cache) 37

Утиліта NCC (Norton Control Center) 38

Утиліта NCD (Norton Change Directory) 38

Утиліта NDD (Norton Disk Doctor) 39

Утиліта NDIAGS (Norton Diagnostics) 40

Утиліта NORTON (Norton) 40

Утиліта NUCONFIG (Norton Utilities Configuration) 40

Утиліта RESCUE (Rescue) 41

Утиліта SFORMAT (Safe Format) 41

Утиліта SMARTCAN (SmartCan) 42

Утиліта SPEEDISK (Speed Disk) 42

Утиліта SYSINFO (System Information) 43

Утиліта TS (Text Search) 43

Утиліта UNERASE (UnErase) 44

Утиліта UNFORMAT (UnFormat) 44

Утиліта WIPEINFO (WipeInfo) 45

Система PCTools (версія 5.0) 46

Файлові функції PCTools 46

Дискові та спеціальні функції PCTools 47

Література 48


Системні оболонки та утиліти

Вступ

Із значного числа загальносистемних сервісних пакетів і програм для IBM-подібних комп'ютерів, мабуть, найбільше розповсюдження одержали Norton Commander, Norton Utilities, PCTools. Вказані пакети надають користувачу широкі, інколи унікальні, можливості роботи з файлами та дисками в зручній діалоговій формі. Зокрема, за допомогою вказаних пакетів можна виконувати практично всі внутрішні та зовнішні команди операційної системи MS DOS.

Звичайно, пакети Norton Commander і Norton Utilities використовуються разом. Їх загальний об'єм становить (в залежності від версії) від 1.5 Mбайт до 45 Мбайт. Тому вони застосовуються, як правило, на комп'ютерах, що мають жорсткий диск (вінчестер). В той же час, програма PCTools порівняно невелика (біля 170 Kбайт) і може з успіхом використовуватися на комп'ютерах без жорсткого диска. Відмітимо також систему PCShell, яка є розвитком PCTools і за своїми можливостями та об'ємом аналогічна нортонівській системі.

Далі будуть розглянуті досить докладно системи Norton Commander, Norton Utilities і PCTools.

Зручно розмістити всі нортонівські програми в одному з каталогів жорсткого диска. Надалі будемо вважати, що вони знаходяться в каталозі NORTON диска C:. Щоб одержати доступ до будь-якої нортонівської програми з довільного диска, його розділу, каталогу або підкаталогу, необхідно включити до файлу AUTOEXEC.BAT рядок

path c: orton ,

який вказує відповідний шлях пошуку.

Аналогічно можна поступити і з програмою PCTools.

Система Norton Commander (версія 5.0)

Склад системи

До складу системи Norton Commander (версія 4.0) входять у першу чергу такі програми та допоміжні файли:

NC.EXE (3,358 bytes, 100593) резидентна частина системи;

NCMAIN.EXE (212,777 bytes, 100593) головна програма системи;

NC.HLP (55,245 bytes, 100593) файл допомоги (підказки) системи;

NC.INI файл початкової установки системи;

NC.MNU файл меню користувача;

NC.EXT файл розширень.

Останні три файли (NC.INI, NC.MNU, NC.EXT) можуть бути утворені або змінені користувачем.

Про інші файли системи Norton Commander мова буде йти нижче. Загалом система містить більше 40 файлів і займає біля 1.5 Мбайт дискового простору.

Призначення системи

Оболонка Norton Commander призначена для переглядання, редагування, копіювання, перейменування, видалення, пошуку файлів, змінювання їх атрибутів, створення, видалення (під)каталогів, запуску виконуваних програм, а також для реалізації багатьох інших процедур у зручній діалоговій формі.

Виклик системи

Виклик системи Norton Commander із середовища DOS здійснюється набиранням на клавіатурі директиви NC з наступним натисканням клавіші Enter (). Звичайно, початковий виклик даної системи виконується автоматично при (пере)завантаженні операційної системи. Для цього в кінці файлу AUTOEXEC.BAT включається рядок

C:NORTONNC .

Далі більш докладно розглянуті всі можливості, що надаються користувачу системою Norton Commander.

Меню, що спускається (Pull-down menu)

Меню, що спускається (Pull-down menu), можна викликати натисканням клавіші F9 (PullDn). При цьому в верхньому рядку екрана з'являється меню верхнього рівня:

Left Files Commands Options Right

Вибір одного з розділів цього меню здійснюється натисканням виділеної літери або переміщенням курсора з наступним натисканням клавіші Enter. Вказані дії викликають появу меню нижнього рівня, що спускається (випадає), яке відповідає одному з наведених вище розділів (Left, Files тощо). Вибір команд меню нижнього рівня здійснюється так само, як і для меню верхнього рівня, або натисканням функціональних клавіш F1F10 (можливо, разом з клавішами Shift, Alt або Ctrl).

Меню команд (Commands menu)

Це меню забезпечує доступ до багатьох команд системи Norton Commander. Існують чотири групи команд.

Перша група містить п'ять покращаних команд DOS для швидкого змінювання каталогів, пошуку файлів, виклику тих команд DOS, які недавно використовувалися, зміни числа рядків на екрані, надання інформації про Ваш комп'ютер.

Друга група складається з трьох команд, які дозволяють переставляти, вмикати та вимикати ліву та праву панелі, а також порівнювати два каталоги для знаходження в них розбіжностей.

Третя група вміщає одну команду, яка забезпечує роботу з електронною поштою.

Четверта група являє собою дві команди, які призначаються для редагування файлів меню та розширення (nc.mnu, nc.ext). Згадані файли використовуються для підтримки меню користувача (User Menu) і режиму "вказати-та-виконати" (point-and-shoot).

Всі вказані команди докладно розглядаються нижче.

Дерево NCD (NCD Tree) Alt + F10

Ця команда видає на екран дерево (під)каталогiв, що дозволяє Вам швидко переходити в інший каталог або створювати, видаляти та перейменовувати каталоги (NCD Norton Change Directory).

Дiя

Результат

Клавiші керування курсором

Використовуйте клавіші керування курсором для переходу на будь-яку гілку дерева каталогiв (можна використовувати також клавіші Home, End, PgUp, PgDn)

Enter

Перехід до каталогу, який вказаний курсором

Esc

Вiдмiна NCD

Набір на клавіатурі

Якщо Ви почнете набирати на клавіатурі, то курсор переміститься на перший каталог, що відповідає набраному символу. Натиснiть Ctrl+Enter для пошуку наступного відповідного каталогу

F2

Пересканування жорсткого диска. Norton Commander зберігає структуру дерева в файлі treeinfo.ncd для швидкого доступу. Якщо якi-небудь інші програми змінили цю структуру, то вказаний файл можна підправити, використовуючи клавішу F2

F6

Перейменування каталогу. Натиснiть F6, наберiть на клавіатурі нове ім'я (або відредагуйте старе) i натисніть Enter

F7

Mkdir створення нового каталогу. Створюється пiдкаталог каталогу, який вказаний курсором

F8

Rmdir видалення каталогу, вказаного курсором


Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат