На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Прийом та здача справ і посад осіб, що відають військовим господарством

Реферати > Військова справа, ДПЮ > Прийом та здача справ і посад осіб, що відають військовим господарством

План роботи

План роботи.

Вступ.

Розділ 1. Загальні положення порядку приймання та здавання справ і посад особами, що відають військовим (корабельним) господарством.

Розділ 2. Порядок приймання та здавання справ і посади заступником командира з тилу.

2.1.Методика роботи заступника командира частини з тилу по порядку прийому та здачі справ і посади.

2.2.Документальне оформлення прийому та здачі справ і посад.

Розділ 3. Порядок приймання та здавання справ і посади заступника командира фінансово-економічної служби.

3.1. Методика роботи заступника командира фінансово-економічної служби по порядку прийому та здачі справ і посади. Документальне оформлення прийому та здачі справ і посад.

3.2.Проблеми та шляхи удосконалення прийому та здачі справ і посад.

Висновки.

Додатки.

Вступ

На сучасному етапі для Збройних Сил України характерно те, що зараз проводиться їх реорганізація.

Проводились та ще будуть проводитись значні зміни і в організаційно-штатній структурі, його технічному оснащенні, удосконаленні норм забезпечення, підвищенні запасів матеріальних засобів організації їх збереження, експлуатації, а також в подальшому поліпшенні умов життя і побуту особового складу.

Все це в значній мірі підвищує роль військового господарства і його керівників у підвищенні бойової і мобілізаційної підготовки, своєчасному та повному задоволенню потреб особового складу.

У повсякденному житті та діяльності військ, а особливо зараз, коли проводяться реорганізація Збройних Сил України, по різним причинам відбувається переміщення посадових осіб, які відають військовим господарством.

При кожному переміщенні офіцерів тилу, з метою підвищення відповідальності за керівництво військовим господарством і забезпечення збереження державної власності, обов'язково проводиться прийом і здача справ і посади що є одною із форм контролю організації і ведення військового господарства.

Правильна та якісна організація прийому і здачі справ та посади є важливим і відповідальним етапом у службовій діяльності офіцерів.

Ця робота потребує чіткого і творчого підходу до рішення різноманітних питань не тільки зі сторони приймаючого і здаючого справи та посаду, а й багатьох інших посадових осіб, які приймають участь у ній.

Розділ 1.

Загальні положення порядку приймання та здавання справ і посад особами, що відають військовим (корабельним) господарством.

Згідно наказу Міністра оборони України №300 [2], військове господарство військових частин та з'єднань - це матеріально технічна база з запасами матеріальних засобів яка призначена для повного та безперебійного забезпечення бойової підготовки військових частин (з'єднань), побутових умов правильної експлуатації бойової та іншої техніки .

Військове господарство організовує та керує ним командир в/частини (з'єднання). Керівництво він здійснює через штаб, своїх заступників, начальників родів військ та служб.

Усі посадові особи військової частини (з'єднання), які відають військовим господарством повинні:

знати вимоги наказів, положень, настанов, інструкцій та інших керівних
документів по організації та веденню військового (корабельного)
господарства та керувати ними по роду своєї діяльності;

розробляти та організовувати проведення заходів з подальшого
підвищення бойової та мобілізаційної готовності підпорядкованих
служб (служби);

правильно визначити споживання та знати забезпеченість підрозділів,
частин (з'єднань) матеріальними та грошовими засобами по
підпорядкованих служб (службі) для забезпечення мобілізаційної
підготовки та створення необхідних матеріально-побутових умов
особового складу;

своєчасно витребувати та одержувати необхідні частині (з'єднанню) за
табелями матеріальні та грошові кошти і організовувати безперебійне
забезпечення ними підрозділів (частин) по підпорядкованих службах
(службі);

організовувати та контролювати облік, правильне зберігання та
своєчасне освіження запасів матеріальних засобів усіх видів, а також
експлуатацію, ремонт та технічне обслуговування озброєння, бойової та
іншої техніки, спеціальних споруд по підлеглих службах (службі);

здійснювати контроль за правильним, економним та доцільним
витрачанням (використанням) матеріальних засобів, вживати необхідні
засоби боротьби з нераціональними витратами (використовувати),
витратами, нестачами, псуванням і розкраданням матеріальних та
грошових засобів;

розробляти розрахунки на необхідні грошові засоби по підлеглих
службах (службі) і коректування їх згідно з затверджених сум
призначення та наявності коштів видачу підзвітних сум та авансів, а
також затверджувати авансові звіти та видаткові документи;

організувати проведення у встановлені терміни перевірок та
документальних ревізій господарської діяльності, а також
інвентаризації матеріальних засобів по підпорядкованих службах;

постійно вживати заходи по удосконаленню та розвитку військового
(корабельного) господарства (служби), вивчати, узагальнювати та
поширювати передовий досвід його ведення (роботу служби);

Звідси видно, що велика відповідальність лежить на посадових особах, які відають військовим господарством військової частини або з'єднання.

І тому важливою умовою виконання і рішення задач по всебічному та безперебійному матеріально-побутовому, медичному і іншому забезпеченню частини та з'єднання, являється чітке знання посадовими особами своїх функціональних обов'язків, а також постійна відповідальність за роботу своїх підлеглих.

Прийом та здача справ і посади проводиться з метою підвищення відповідальності за керівництво військовим господарством і забезпечення збереження державної власності.

Приймаючи справи і посаду посадові особи повинні використовувати увесь запас своїх теоретичних знань, практичного досвіду і суворо виконувати вимоги керівних документів.

Адже згідно Наказу МО України №300 [2] - посадові особи постійно чи тимчасово завідуючі військовим господарством, не можуть посилатися на незнання чинних законів, керівництва та інструкцій, що визначають порядок обліку, зберігання та використання матеріальних засобів.

В рішенні практичних питань по прийому і здачі справ та посади, висунутих сучасними вимогами, зроблено не мало. Та питання практики можуть бути задовільне лише тоді, коли практика буде спиратись на сувору і чітку систему.

Крім головної мети прийому і здачі справ посади - це підвищення відповідальності за керівництво військовим господарством і здійснення збереження державної власності, ця робота має ще друге важливе значення -захистити приймаючого справи та посаду від відповідальності за
помилки або зловживання в роботі, які могли бути допущені тим, хто здає
справи та посаду.

Правильна організація прийому і здачі справ та посади дає можливості найбільш об'єктивно оцінити ділові якості особи, яка раніше керувала військовим господарством. Прийом і здача справ та посади використовується вищестоящими командирами і начальниками, як засіб подальшого поліпшення керівництва службами тилу.

Інтереси держави вимагають, щоб під час прийому і здачі справ та посади дотримувалась висока принциповість та вимогливість, що сприятиме укріпленню військового господарства.

Ретельний прийом посади дає можливості особі, яка приймає справи і посаду, докладніше ознайомитись із станом військового господарства і впевнено приступити до виконання своїх службових обов'язків.

Прийом і здача справ і посад у господарському відношенні включає:

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат