На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства та зв`язку

Реферати > Правознавство > Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства та зв`язку

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

План:

Ι. Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4

ΙΙ. Управління комунікаціями

Організаційно-правові засади управлінням комуікаціями. . . . . . . 5-7

Управління комунікацій у галузі транспорту

а) Залізничний транспорт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-8

б) Морський і річковий транспорт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-10

в) Автомобільний транспорт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-11

г) Цивільний повітряний транспорт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-13

д) Трубопровідний транспорт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-14

Коммунікаційне управління в галузі шляхового господарства 14-16

Управління коммунікаціями в галузі зв`язку . . . . . . . . . . . . . . . 16-18

ΙΙΙ. Суб`єкти правопорушень на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв`язку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19-21

ΙV. Загальна характеристика та види правопорушень на транспорті,

в галузі шляхового господарства і зв`язку . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-26

V. Висновок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

VΙ. Список використованої літератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28-29

I. Вступ

Питання про адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства та зв`язку є складним за різноманітністю своїх складових та актуальним. Транспорт та зв`язок – це найнеобхідніши умови не тільки для спілкування та сполучення, але і для загального єкономічного розвитку країни. З научно-технічним розвитком людина все більш стає користувачем транспорту, шляхів та зв`язку. Таким чином, виникають правопорушення, які є результатом діяльності суб`єктів права. Разом з цим зростає необхідність в правовому регулюванні тих відношень, які виникають між їх суб`єктами.

Метою даної роботи є:

ознайомитись з категорією “комунікації”;

розглянути структуру галузей транспорту, шляхового господарства та зв`язку;

розглянути органи управління галузей транспорту, шляхового господарства та зв`язку;

вивчити організаційно-правові засади управління галузями;

розглянути суб`єкти адміністративних правопорушень;

охарактеризувати адміністративні правопорушення в галузі транспорту, шляхового господарства та зв`язку;

проаналізувати стан гулузі транспорту, шляхового господарства та зв`язку на сьогоднішній день;

зробити висновки.

Об’єктами дослідження наукової роботи є адміністративні правопорушення в галузі транспорту, шляхового господарства та зв`язку. Разом з цим виникає потреба розглянути таку провову категорію як “адміністративне правопорушення”.

При дослідженні даного питання була використана як література теоритичного характеру, так і практичного значення. Уваги заслуговує у першому випадку автор підручника “Адміністративне право України” Ю.Т. Битяга , який достатньо широко описав структуру, уповноваження та завдання галузі транспорту, шляхового господарства та зв`язку. Стосовно практичного надбання серед літератури можна виділити науково-практичний постатейний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення під редакцією Е.Ф.Демського, де була зібрана велика кількість нормативно-правових актів стосовно питання данної роботи. Потрібно зауважити, що питання “адміністративне правопорушення” більшістю авторів розглядається недостатньо глибоко, в результаті це питання потребує більшої уваги правознавців.

Перше питання про управління комунікаціями є складним, тому що охоплює такі підпункти як організаційно-правові засади комунікацій, де даються визначенні комунікації та її видів, а також управління комунікацій в галузі транспорту, шляхового господарства та зв`зку, де розглядається структура цих галузей, їх повноваження, завдання.

Друге питання про суб`єкти адміністративних правопорушень на транспорті, в галузі шляхового господарства та зв`зку розглядає категорію “суб`єкт”, але з урахуванням особливостей адміністративного права та відповідних галузей.

Третє питання – це характеристика адміністративних правопорушень в галузі транспорту, шляхового господарства та зв`зку, де наводяться приклади адміністративних правопорушень у цих галузях.

ΙΙ. Управління коммунікаціями

1. Організаційно-правові засади управління коммунікаціями.

У широкому плані під управлінням коммунікації розуміють управління транспортом, зв`язком, мережами і системами паливного, енергетичного та водного постачання, тобто управління всіма галузями господарства, що обслуговують сфери виробництва ( промисловість, агропромислові комплекси та ін.) та життєдіяльность людей.

Термін “коммунікації” означає шляхи сполучення, сукупність всіх видів шляхів сполучення, які підготовленні та влаштованні таким чином, щоб забеспечувати процес переміщення людей та вантажів різного призначення, і є складовою частиною кожного виду транспорту. Регулювання діяльності транспорту і зв`язку належить до різних галузей права: адміністративного, цивільного, фінансового та ін.

Управління транспортом і зв`язком регулюється законами, кодексами, статутами, положеннями про окремі види транспорту і зв`язку. Організаційно-правові, економічні засади діяльності транспорту визначається Законом України від 10 листопада 1994 р. “Про транспорт”.

Транспорт України покликаний задовольняти потреби населення і суспільного виробництва в перевезеннях. Метою державноо управління в галузі транспорту є: своєчасне, повне і якісне задоволення потреб населення і суспільного виробництва в перевезеннях та потреб оборони держави; захист їх прав під час транспортного обслуговування; безпечне функціонування транспорту; додержання необхідних темпів і пропорцій та ін.

В Укрїні діє єдина транспортна система, яка повина відповідати вимогам суспільного виробництва і національної беспеки, мати розгалужену інфраструктуру, забеспечувати зовнішьоекономічні зв`язки України.

До єдиної системи належать:

1) транспорт загального користування (залізничний, морський, річковий, автомобільний і авіаційний, а також місцевий електротранспорт і метрополітен);

2) промисловий залізничний транспорт;

3) відомчий транспор;

4) трубопроводний транспорт;

5) шляхи сполучення загального користування.

Правовий статус залізничного транспорту визначається Законом України від 4 липня 1996 р. “Про залізничний транспорт”, а також Статусом залізниць України, затверженим постановою Кабінету Міністрів України, річковою – Водним кодексом України, авіаційного – Повівтряним кодексом України, автомобільного – Законом України від 30 червня 1993 р. “Про дорожний рух” (в редакції від 10 листопада 1994 р.), а також Статусом автомобільного транспорту України, трубопроводного – Законом України від 15 травня 1996 р. “Про трубопровідний транспорт”[ 2, 336-337].

Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами і організаціями, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, будуються на засадах їх підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності органам місцевого самоврядування .

У віданні виконавчих органів сілських, міських рад якє власні, так і делеговані повноваження.

До власних повноважень у сфері комунікацій належать: Управління об`єктами транспорту та зв`язку, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад; забеспечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню; прийняття рішень про організацію стоянок автомобільного транспорту та здійснення контролю за їх діяльністю; реєстрація гаражних кооперативів. Органи місцевого самоврядування також об`єднують на договірних засадах кошти місцевого бюджету та інших місцевих бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування комунальних підприємств, установ та організацій.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат