На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Релігієзнавство

Реферати > Релігія > Релігієзнавство

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

ЗМІСТ

Анотація.

Науково-тематичний план проведення занять.

Зміст дисципліни.

Методичні поради та плани псемінарських занять.

Методичні поради для самостійної роботи та запитання для самоконтролю.

Індивідуальна робота: теми і завдання.

Теми рефератів.

Запитання до заліку.

Перелік учбово-методичної літератури.


АНОТАЦІЯ

Навчальна дисципліна «Релігієзнавство» є органічною частиною в системі дисциплін гуманітарного циклу. Вивчення історії становлення й еволюції релігійних систем, природи і генезису вільнодумства, сучасної релігійної ситуації у світі і на Україні, розкриває природу релігії як соціокультурного феномена. Релігієзнавство істотно посилює світоглядний потенціал гуманітарних дисциплін.

Метою викладення дисципліни є світоглядна і духовно – моральна підготовка студентів для самостійної їхньої орієнтації в умовах вільного вибору, пізнання соціокультурних особливостей різних країн і народів.

Завдання навчальної дисципліни: засвоєння сутності, історії виникнення та розвитку релігії, її ролі та місця у суспільстві, житті людини; пояснення сутності сучасних релігійних течій; формування вмінь: орієнтуватися у складних проблемах релігійного життя та релігійної ситуації в Україні; долати забобони у становленні до релігії та церкви, пов'язані з пануванням державного атеїзму; мати навички: вільно і самостійно визначатися у своїх релігійно-світоглядних орієнтаціях; використовувати набуті знання у своїй повсякденній діяльності (у спілкуванні між людьми, у виховному процесі серед молоді, в сім'ї); у своїй повсякденній діяльності та у спілкуванні між людьми додержуватися принципу свободи совісті. Предмет навчальної дисципліни: природа та сутність релігії, її філософські, соціологічні, етичні, культурологічні, політичні та історичні ознаки.

НАВЧАЛЬНО - ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ п/п

ТЕМИ

КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

Лекції

Семінар

Самост.

Індивід.

Форма Зв.

Всього

1.

Релігія як суспільне явище і складова частина духовної культури

2

2

2

2

8

2.

Становлення релігії та її ранні форми

2

2

4

3.

Національні релігії

2

2

2

2

8

4.

Світові релігії: буддизм

2

2

2

6

5.

Світові релігії. Світові релігії: іслам

2

2

2

6

6.

Світові релігії: християнство

2

2

2

6

7.

Католицизм

2

2

4

8.

Православ’я

2

2

4

9.

Протестантизм.

2

2

4

10.

Сучасні нетрадиційні релігії

2

2

4

ВСЬОГО:

20

12

18

4

Зал

54


Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат