На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Документообіг

Реферати > Діловодство > Документообіг

1

Документообіг - рух документів з організації з моменту їх отримання чи утворення до завершення виконання чи відправки. Вірна організація документообігу сприяє оперативному проходженню документів в апараті управління, пропорційному завантаженню підрозділів та посадових осіб, що показує позитивний вплив на процес управління в цілому. Документообіг на підприємстві здійснюється у вигляді потоків документів, що циркулюють між пунктами обробки (керівники установи та підрозділів, спеціалісти, службовці) та пунктами технічної обробки самих документів (експедиція, друкарське бюро та ін.). Вимоги до потоків документів: 1) рух документів повинен бути прямоточним, тобто виключати непрямі маршрути; 2) принцип однократного перебування документа в одному структурному підрозділі чи в одного виконувача. Різні операції по обробці документів слід виконувати паралельно, щоб скоротити час перебування у сфері діловодства та підвищити оперативність виконання. При проектуванні раціональних документопотоків на підприємстві складають схеми руху основних груп та видів документів. Це дозволяє встановити раціональні маршрути руху та етапи обробки документів, уніфікувати шляхи руху, порядок обробки різних їх категорій. Схема документообігу представлена на рис. 1 для підприємства з обсягом документообігу від 25 до 100 тис. документів на рік. діловодства. Схеми розробляються для різних категорій документів (вхідних, вихідних, внутрішніх, наказів по основній діяльності , особовому складу3. Порядок обробки та відправлення вихідної документації. Уся вихідна кореспонденція мусить оброблятися та відправлятися централізовано канцелярією підприємства. Як правило, вона відправляється у день одержання від структурних підрозділів або наступного дня. Відправлення або передача працівникам підприємства документів без їх реєстрації в канцелярії неприпустима. Під час приймання від виконавців вихідних документів необхідно перевіряти: - правильність оформлення документа, розміщення на ньому реквізитів; - правильність зазначення адреси кореспондента; - наявність усіх необхідних підписів на документі та додатках до нього; - наявність від на копіях документів, що залишаються у справах; - наявність на документі позначки про додатки; - відповідність кількості примірників кількості адресатів. Документи, що надсилаються водночас одному і тому ж адресату, вкладаються в один конверт. На конверті проставляються реєстраційні номери всіх документів, які знаходяться в конверті. Якщо оригінал документа підлягає поверненню, то на верхньому полі першої сторінки проставляється штамп "Підлягає поверненню". Оригінали наказів, планів, протоколів тощо необхідно залишати в установах - авторах цих документів. Підрозділам надсилаються їх другі примірники. Документи, які адресують постійним кореспондентам, рекомендується відправляти у конвертах з адресою одержувача та відправника, що виготовляються заздалегідь друкарським способом. У випадку надсилання кореспонденції до інших міст, крім найменування установи посади та прізвища адресата, слід зазначати точну поштову адресу (поштовий індекс, місто, область, вулиця, номер будинку). Обсяг документообігу - кількість вхідних, вихідних та внутрішніх документів підприємства за певний період часу

Порядок обробки та відправлення вихідної документації. Уся вихідна кореспонденція мусить оброблятися та відправлятися централізовано канцелярією підприємства. Як правило, вона відправляється у день одержання від структурних підрозділів або наступного дня. Відправлення або передача працівникам підприємства документів без їх реєстрації в канцелярії неприпустима. Під час приймання від виконавців вихідних документів необхідно перевіряти: - правильність оформлення документа, розміщення на ньому реквізитів; - правильність зазначення адреси кореспондента; - наявність усіх необхідних підписів на документі та додатках до нього; - наявність від на копіях документів, що залишаються у справах; - наявність на документі позначки про додатки; - відповідність кількості примірників кількості адресатів. Документи, що надсилаються водночас одному і тому ж адресату, вкладаються в один конверт. На конверті проставляються реєстраційні номери всіх документів, які знаходяться в конверті. Якщо оригінал документа підлягає поверненню, то на верхньому полі першої сторінки проставляється штамп "Підлягає поверненню". Оригінали наказів, планів, протоколів тощо необхідно залишати в установах - авторах цих документів. Підрозділам надсилаються їх другі примірники. Документи, які адресують постійним кореспондентам, рекомендується відправляти у конвертах з адресою одержувача та відправника, що виготовляються заздалегідь друкарським способом. У випадку надсилання кореспонденції до інших міст, крім найменування установи посади та прізвища адресата, слід зазначати точну поштову адресу (поштовий індекс, місто, область, вулиця, номер будинку.)

Кошторис-основний плановий документ для фінансування бюджетних установ , обчислення витрат на виробництво продукції , виконання робіт,надання послуг тощо.

Локальний кошторис

Ремонт криші корівника Березень 2006 р.

№ п/п

Шифр і № позиції нормативу

Найменування робіт і витрат

Од.виміру

Кілкість

Вартість од. грн..,

Загальна вартість

Накл. витр

Витрати праці люд. Год.

Всього

З/п

Експл. Машин

Всього

З/п

Експл. Машин

На од.

Робіт.будів

Тих що обсл маш

На од.

На од.

В т.ч з/п

В т.ч з/п

Всього

Всього

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

8-2-4

Розбирання покриття із шіфера

100м2

17,4

96,11

90,86

5,25

1672,31

15,80

91,35

13,15

45,43

0,86

2,08

36,19

228,81

2

8-6-3

Ремонт та часткова заміна крокв та решетування

100м2

6,78

528,21

516,97

11,24

3581,26

3505,06

76,21

68,07

237,14

2,54

5,74

38,92

461,51

3

19-9-1

Теплоізоляція кровлі

100м2

5,52

567,48

240,40

227,08

3132,49

1327,07

1805,48

39,10

101,01

36,67

80,03

441,77

215,83

4

8-24-1

Улаштування покриття з оц. профілю

100м2

19,34

173,37

172,22

1,15

3352,98

3330,73

22,24

22,50

79

0,24

0,54

10,44

435,15

5

6-1-1

Демонтаж віконних рам

100м2

0,72

413,04

333,52

79,05

297,39

240,13

56,92

47,91

159,58

5,12

21,45

15,44

34,50

Разом

12036

9984

2052

1375,75

543

Прямі витрати

12036

Заробітна плата

9984

543

Нарахування на з/п 38,16%

3810

207

Машини і механізми

2052

Накладні витрати

2077

Адмін витрати

440

Матеріали

16691

Разом

35261

Планові накопичення 5%

1763

2  3  4 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат