На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Підвищення ефективності функціонування підприємства на основі вдосконалення маркетингової діяльності

Реферати > Маркетинг > Підвищення ефективності функціонування підприємства на основі вдосконалення маркетингової діяльності

ДОПОВІДЬ

ДОПОВІДЬ

Проаналізувавши діяльність ВАТ „ Київхімволокно” можна зробити деякі висновки. Головним завданням підприємства є здійснення підприємницької діяльності спрямованої на отримання прибутку, а також задоволення на підставі одержаного прибутку соціально-економічних інтересів членів трудового колективу.

В наш час Україна прямує до європейського стилю господарювання, включаючи в апарат керування службу маркетингу. Але на жаль, саме на маркетингу виробники вирішують заощадити. Це пояснюється тим, що українські виробники більше покладаються на власні сили та все ще недостатньо орієнтовані на споживача. Позначається роками сформована психологія дефіцитного ринку, коли який би товар не виробили - усе куплять. Реальна ж картина прямо протилежна - товарів достатньо. Конкуренція зростає, ефективність просування знижується, а могутні зарубіжні виробники добре володіють всіма засобами і методами для завоювання симпатій споживача. Все це практично не залишає шансів на успіх тим, хто вкладає чималі засоби в розробку і виробництво нових товарів без серйозної маркетингової підтримки.

В наш час роль маркетингової діяльності в підвищенні ефективності функціонування підприємства набуває досить великого значення і на сьогоднішній день ця тема досить актуальна, тому що тільки з гарною обізнаністю ринку товарів, бажаннями споживачів та ефективною рекламою діяльність підприємства має шанс на успіх.

В даній дипломній роботі я розглянула можливість підвищення ефективності функціонування підприємства на основі вдосконалення маркетингової діяльності на прикладі ВАТ „Київхімволокно”. Метою моєї роботи являється аналіз техніко - економічної діяльності ВАТ „Київхімволокно”. Я розглянула характеристику підприємства та його техніко - економічні показники, проаналізувала обсяги виробництва та асортименту продукції, використання потужності підприємства. Для покращення ефективності роботи ВАТ „Київхімволокно” необхідно створити якісний маркетинговий план, що і є частиною роботи.

Одним з головних завдань моєї дипломної роботи є вибір оптимальних шляхів маркетингової стратегії для покращення діяльності ВАТ „Київхімволокно”, визначити перспективи розвитку асортименту продукції, створити ефективну рекламну кампанію по просуванню нових впроваджених видів продукції, а також розрахувати економічну ефективність за рахунок впроваджених заходів. В результаті проведених аналізів визначити, як найкраще й ефективніше реалізовувати продукцію даної компанії в умовах конкретного ринку, хто може стати торговельним посередником.

Для удосконалення збуту продукції і, як результат цього, підвищення ефективності функціонування підприємства планується впровадження інформаційної системи Customer Relation Management - система управління відношеннями із замовником. І як результатом заснування такої системи планується створення позитивного іміджу фірми чи товарів (послуг), що дуже важливо для ВАТ „Київхімволокно”, забезпечення доступності інформації по фірму і її продукцію для багатьох мільйонів людей, в тому числі і географічно віддалених від України, реалізація всіх можливостей подання інформації про товар. Також, з метою підвищення ефективності підприємства було б найбільш бажаним використання баннерної реклами. Основною метою цієї компанії буде збільшення кількості покупців.

Впровадження всіх цих заходів, на мою думку, суттєво підвищить економічний стан підприємства. Завдяки впровадженню ефективної реклами зросте обізнаність споживачів про продукцію, що виготовляє ВАТ „Київхімволокно”. А при створенні свого сайту в Інтернеті інформація про продукцію буде доступна великій кількості споживачів не лише на території України, а й далеко за її межами, так як Інтернет не має ніяких територіальних та часових обмежень, що і дає змогу безперебійної подачі інформації безпосередньо до користувача..

Виникнення маркетингу тісно пов'язане з виникненням обміну й виникненням ринку. Маркетинг - комплекс заходів в галузі досліджень торгівельно-збутової діяльності підприємства, по вивченню усіх чинників, здійснюючих вплив на процес виробництва та просунення товарів та послуг від виробника до споживача.

Основу діяльності маркетингу становлять такі заняття, як розробка товару, дослідження, налагодження комунікації, організація розподілу, установлення цін, розгортання служби сервісу.

Маркетингова діяльність являє собою комплекс заходів, що ставлять метою дослідження таких питань, як: вивчення споживача; дослідження мотивів його поводження на ринку; аналіз властиво ринку підприємства; дослідження продукту (виробу або виду послуг); аналіз форм і каналів збуту; аналіз обсягу товарообігу підприємства; вивчення конкурентів, визначення форм і рівня конкуренції; дослідження рекламної діяльності; визначення найбільш ефективних способів просування товарів на ринку; вивчення «ніші» ринку.

"Ніша" ринку - область виробничої і комерційної діяльності, в якій підприємство має найкращі можливості (у порівнянні з потенційними конкурентами) по реалізації своїх переваг для збільшення товарообігу.

При проведенні маркетингових досліджень керівництво компанії одержує необхідну інформацію про те, які вироби й чому хочуть купувати споживачі, про ціни, які споживачі готові заплатити, про те, у яких регіонах попит на дані вироби, тобто місткість ринку, найбільш високий, де збут продукції компанії, може принести найбільший прибуток. За допомогою проведення маркетингових досліджень визначається, у які види виробництва, яку галузь найбільше вигідно вкласти капітал, де заснувати своє підприємство. Проведені маркетингові дослідження також дозволяють зрозуміти, яким чином компанія повинна організувати збут своєї продукції, як треба проводити кампанію по просуванню на ринки нових виробів, будувати стратегію реклами; визначити, які види продукції, продані якому споживачеві й у якому регіоні принесуть найбільшу віддачу.

Концепції керування маркетингом. Керування маркетингом - це аналіз, планування, перетворення в життя й контроль за проведенням заходів, розрахованих на встановлення, зміцнення й підтримку вигідних обмінів із цільовими покупцями заради досягнення цілей організації.

Керування маркетингом може здійснюватися з позицій п'яти різних підходів:

концепція вдосконалювання виробництва;

концепція вдосконалювання товару;

концепція інтенсифікації комерційних зусиль;

концепція маркетингу;

концепція соціально-етичного маркетингу.

Концепція вдосконалювання виробництва затверджує, що споживачі будуть прихильні до товарів, які широко поширені й доступні за ціною, а як слідство компанія повинна зосередити свої зусилля на вдосконалюванні виробництва й підвищенні ефективності системи розподілу.

Концепція вдосконалювання товару - затверджує, що споживачі будуть прихильно ставитися до товарів, що пропонують найвищу якість, кращі експлуатаційні характеристики й властивості, а отже - компанія повинна зосередити свої зусилля на постійному вдосконалюванні товару.

Концепція інтенсифікації комерційних зусиль - стверджує, що споживачі не будуть купувати товари компанії в достатніх кількостях, якщо компанія не докладе достатніх зусиль у сфері збуту й стимулювання. Сфера застосування згаданої концепції - просування на ринок товарів так названого пасивного попиту ( страховки, енциклопедичні словники та інше ).

Концепція маркетингу - стверджує, що заставою досягнення цілей організації є визначення потреб цільових ринків і забезпечення бажаної задоволеності більш ефективним і більше продуктивним, чим у конкурентів способами. Орієнтація в даній концепції йде на потреби клієнтів.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат