На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища

Реферати > Менеджмент > Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища

План.

Вступ.

Аналіз внутрішнього середовища компанії:

Визначення місії, мети, цілей та завдань ТОВ “РВК Сьоме небо”;

Аналіз організаційної структури;

Управління персоналом на фірмі;

Аналіз маркетингової політики компанії.

Аналіз зовнішнього середовища:

Аналіз факторів прямого впливу:

Закони та державні органи, що мають вплив на діяльність ТОВ “РВК Сьоме небо”;

Аналіз постачальників та конкурентів;

Аналіз споживачів.

Список використаної літератури.

Додатки.

Вступ.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Рекламно-виробнича компанія Сьоме небо» було засновано 25 січня 2005 року. Очолює підприємство директор Кравчук Руслан Григорович, який діє на підставі Статуту. ТОВ «РВК Сьоме небо» є приватною власністю і має двох засновників по 51% і 49% від статутного капіталу підприємства. Статутний капітал компанії складає 100000,00 (Сто тисяч) грн. Підприємство є юридичною особою, зареєстроване в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (ЄДРПОУ) за номером 33348998, має самостійний баланс, розрахунковий рахунок в Київському регіональному управлінні АКІБ “УкрСиббанк” (МФО 300733), круглу печатку зі своїм повним найменуванням, фірмовий знак та інші необхідні реквізити. Підприємство діє на основі повного господарського розрахунку та самофінансування. ТОВ «РВК Сьоме небо» є платником ПДВ та податку на прибуток на загальних підставах. В своїй діяльності “РВК Сьоме небо” керується законами України, постановами ВРУ, указами і розпорядженнями КМУ та наказами керівництва.

Свою безпосередню діяльність компанія розпочала 10 лютого 2005р. Основними видами діяльності є поліграфічна та рекламна діяльність, а саме виготовлення рекламної поліграфічної продукції (цифровий, офсетний, широкоформатний друк), виготовлення рекламної сувенірної та іміджевої продукції, проведення рекламних кампаній та розміщення реклами (див.зразки в Дод.1). Компанія має власну виробничу базу у складі цифрової машини Canon, різака, термопреса, перфобіндера. По всім іншим видам діяльності, окрім цифрового друку, “РВК Сьоме небо” виступає посередником, хоча й позиціонує себе як рекламно-виробнича компанія з повним комплексом поліграфічних послуг.

Оригінальна назва підприємства “Сьоме небо” була обрана з декількох причин. По-перше, центральний офіс мав знаходитись (і зараз знаходиться) на сьомому поверсі офісної будівлі. По-друге, “Сьоме небо” мало підсвідомо асоціюватися з відомою ідіомою “Бути на сьомому небі від щастя”, тобто назва підсвідомо мала нести в собі чіткі асоціації, переконання для споживача, що це найкраща компанія в галузі, тут споживача завжди зрозуміють і допоможуть, порадять, він отримає послуги найвищої якості, в найкоротші строки і по найкращій ціні. Тобто, співпрацювати (розміщувати замовлення) з “РВК Сьоме небо” споживачу сподобається, він буде на сьомому небі від щастя. Як виявилось пізніше, назва виправдала себе. Дійсно, вона викликає певні асоціації у споживачів, вони легко її запам’ятовують. Компанія також використовує корпоративні кольори під кольорову гамму неба – синій та голубий.

Кожна організація – своєрідний живий організм. Організація має життєвий цикл, а її “здоров’я” та її діяльність залежать від зовнішніх та внутрішніх чинників. До факторів внутрішнього впливу належать: місія і цілі, організаційна структура, технологія і персонал. Фактори зовнішнього впливу включають: законодавчі та політичні зміни, загальна економічна ситуація в країні, постачальники, конкуренти, споживачі, соціальні та культурні чинники. Тож моїм індивідуальним завданням на практику було проаналізувати внутрішнє та зовнішнє середовище ТОВ “РВК Сьоме небо”, зробити висновки і надати рекомендації.

Аналіз внутрішнього середовища компанії.

Визначення місії, мети, цілей та завдань ТОВ “РВК Сьоме небо”.

Організація – це соціальне утворення, в якому загальними прагненнями об’єднано багато людей для досягнення спільної мети.

Організація – це група людей з усвідомленими загальними цілями. Організацію можна розглядати як засіб досягнення цілей, який дозволяє людям виконувати колективно те, що вони не можуть виконати індивідуально [5,с.89].

Мета організації – кінцевий стан або бажаний результат, якого намагається досягти персонал організації. Завдання – робота або діяльність, яка повинна виконуватись.

Місія – це набір якісних положень, що в узагальненій формі розкривають мету, якої вирішила присвятити себе фірма. Наявність місії характеризує направленість організації на задоволення соціально-економічних потреб суспільства. Місія підприємства – це послання, адресоване як зовнішнім, так і внутрішнім користувачам, в якому викладається причина існування підприємства і характерні риси, які відрізняють його від інших фірм; це спосіб сприйняття, імідж підприємства, визначення напрямів його діяльності і розподілу ресурсів. Місія відіграє роль мотиватора для співробітників підприємства і формує інтерес до нього з боку навколишнього середовища [4, с.36].

Цілі розробляються для здійснення цієї місії. Значення відповідної місії, яка формально виражена і ефективно представлена співробітникам організації, неможливо перебільшити. Розроблені на її основі цілі є критеріями для всього наступного процесу прийняття управлінських рішень. Якщо керівники не знають, яка основна мета їх організації, то в них не буде логічної точки відліку для вибору найкращої альтернативи. Місія деталізує стаж фірми і забезпечує напрям і орієнтири для визначення цілей і стратегій на різних організаційних рівнях.

Місію ТОВ “РВК Сьоме небо” можна визначити як “Повний комплекс рекламних та поліграфічних послуг”. Вона може супроводжуватись “Завжди раді бачити Вас на сьомому небі!” Такі слогани виражають заклик: “Приходьте до нас, ми завжди зрозуміємо і допоможемо”, “Вам більше не треба нікуди йти і нічого іншого шукати, Ви все знайдете у нас, адже ми надаємо повний комплекс рекламних та поліграфічних послуг якісно, швидко та по найкращій ціні”, “Ви будете завжди задоволені співпрацею з нами!” Місія завжди супроводжує логотип компанії (див. Дод.1) і звучить переконливо для потенційних споживачів.

З позиції життєвого циклу організації ТОВ “РВК Сьоме небо” знаходиться на стадії дитинства і юності. Тому для компанії характерно: головна мета – отримання короткострокового прибутку і його зростання; основна ціль - прискорене зростання і виживання завдяки коректному керівництву; основні завдання – укріплення та розширення частини ринку, організація праці та планування прибутку, збільшення оплати, а більш детальніше:

організація виробничих процесів щодо надання рекламних та поліграфічних послуг;

розширення клієнтури шляхом пошуку та залучення нових замовників;

збільшення кількості менеджерів з продажу;

збільшення об’ємів та швидкості виробництва;

здійснення комерційно-посередницької діяльності за угодами;

укладання довгострокових угод з постачальниками;

вчасне і повне забезпечення підприємства необхідними матеріалами для виробництва;

оперативна діяльність щодо матеріально-технічного забезпечення підприємства;

впровадження у виробничі процеси прогресивних технологій, нової техніки і передового досвіду щодо виготовлення поліграфічної продукції і надання рекламних послуг;

підвищення рівня мотивації персоналу;

проведення заходів щодо забезпечення охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії;

здійснення контролю, проведення документаційних ревізій та перевірок у структурних підрозділах;

здійснення інших видів діяльності, що не заборонені чинним законодавством.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат