На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Виникнення держави

Реферати > Правознавство > Виникнення держави

Таким чином, узагальнюючи висловлювання Аристотеля, можна сказати, що держава – це єдиний і складний механізм, певна політична організація або система, що складається з багатьох елементів: 1) із громадян, які є основним елементом і мають право брати участь у реалізації держаної влади ( законодавчої та судової); 2) з верховної влади (монарх, аристократія, демократія або політія), законодавчої та судової влади.

За своєю формою держава – це політична організація або політична система, яка має та об’єднує різні елементи – державну владу і громадян на основі природного політичного права і політичних законів з метою задоволення різноманітних потреб і інтересів громадян, зокрема захисту життя, власності, досягнення найвищого суспільного блага і найкращого життя.


Висновок

Процес виникнення і розвитку держави відбувався паралельно та протягом всього розвитку людства, і пройшов складний еволюційний шлях. Цей розвиток продовжується і зараз. Взагалі, немає єдиного погляду на походження держави, тому існує ряд концепцій( теорій), якими вчені, виходячи з особливостей розвитку суспільства різних народів, з особливостей світогляду або релігійних переконань, намагалися пояснити передумови появи такого складного явища як держава.

Держава, як соціально-історичне явище тісно пов´язана з еволюційним розвитком людства, з розвитком різних соціальних об´єднань (сім´ї, роду, общини, громади, племен, народності та інших угрупувань). Основними причинами виникнення держави були соціально-економічні і політичні фактори – необхідність переходу від родового і кланового устрою до більш цивілізованих форм управління, організацією економіки, обумовленою переходом від скотарства і ведення природного способу життя до культурного вирощування продуктів харчування, до виробництва більш прогресивних засобів землеробства, ремісництва, врешті, до опанування технології залізоробного виробництва, до обміну товарами і торгівлі тощо.

На даний момент, держава, на відміну від інших соціальних явищ, виділяється рядом ознак і властивостей ( особливий апарат публічної влади, суверенітет, територія, система права і законодавства, апарат управління і примусу, фінансово-грошова система, податкова система, державна символіка тощо). Властивості держави пов´язані з її завданнями і функціями.

Вивчення проблеми походження держави має актуальне значення, оскільки у процесі її виникнення виявляються її головні функції та специфіка. Знаючи обставини, які обумовили появу держави, можна прогнозувати можливості зміни її функцій і структур, тенденцій їх подальшого розвитку. Актуальність та важливість вивчення цього питання полягає ще й в тому, що процес державотворення ще продовжується.

Список використаної літератури

1. Теория права: Підручник/ С.С.Алексєєв - видавництво БЕК, Харьков, 1994.

2. Основи теорії права: Навчальний посібник/ А.А.Нечитайленко - Харків, 1998.

3. Теория государства и права: Підручник/ під ред. В.М.Корельского і В.Д.Перевалова - М., 1999.

4. Загальна теорія держави і права: Навчальний посібник/ За редакцією В.В.Копєйчикова.-К.:Юрінком,1997

5. Твори: Маркс К., Енгельс Ф., том 21.

6. Основи загальної теорії держави і права: Навчальний посібник/ П.М.Рабінович. – К.:ШСДО,1995.

7. Теорія держави: Навч. посібник/ М.С.Кельман -Тернопіль, 1997.

8. Загальна теорія держави і права: Навчальний посібник/ В. О Котюк –Київ 2005.


Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат